tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konkurs “Opowiedz…”

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie” skierowany jest do wszystkich  naszych tegorocznych grantobiorców.

Celem konkursu jest zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Wszystkich tegorocznych beneficjentów “Działaj Lokalnie”:

1. Stowarzyszenie Zalew Prężyce “Tu możesz się odPrężyć”
2. OSP w Krzydlinie Małej “Łączymy siły i pokolenia – aktywizacja mieszkańców Krzydliny Małej”
3. Grupa nieformalna działająca przy Szkole Podstawowej  w Orzeszkowie “Edukacyjne impresje – budowanie przestrzeni inspiracji, edukacji, pasji i poznania”
4. Grupa nieformalna działająca przy Centrum Biblioteczno Kulturalnym Gminy Głogów “Najtrudniejszy pierwszy krok”
5. Stowarzyszenie Klub Sportowy “TRIUMPHATOR” “Zagospodarowanie wakacyjnej nudy na wsi”
6. Grupa nieformalna działająca przy Szkole Podstawowej w Głębowicach “Zielona klasa”
7. Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO ” Aktywni obywatele – aktywne organizacje Krainy Łęgów Odrzańskich”
8. Grupa nieformalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Malczycach “Eko-Malczyce – razem dla lepszego jutra”
9. Stowarzyszenie 15-tka Fair Play “Ogród społeczny w sercu Miasta Skarbów”
10. Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa “Eko-frajda w Krainie Łęgów Odrzańskich”
11. Fundacja Sportu i Wzajemnego Wsparcia “Akacjowa zagroda”

zapraszamy do złożenia prac w konkursie.

Warunkiem przyjęcia pracy i przekazania jej go oceny dla komisji konkursowej jest rozliczenie inicjatywy “Działaj Lokalnie ” oraz zatwierdzenie sprawozdania.

REGULAMIN KONKURSU

Termin zgłaszania prac upływa 15 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z regulaminem, zgłaszana do konkursu praca, powinna spełniać następujące kryteria formalne:
1) być opatrzona krótkim opisem w serwisie (do 1000 znaków ze spacjami), oddającym najważniejsze założenia projektu, tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia (karta zawierać powinna: 1) nazwę organizacji/grupy nieformalnej przygotowującej pracę; 2) imię i nazwisko autora; 3) telefon, e-mail kontaktowy autora; 4) tytuł pracy; 5) forma; 6) adres internetowy (link), pod którym można obejrzeć pracę; 7) krótki opis, zawierający nazwę projektu i grupy go realizującej (do 1000 znaków ze spacjami)) do Konkursu.
2) zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie, o dofinansowaniu projektu ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
3) być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0, stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie pracy lub ustawieniach otwartego serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0.
4) zawierać logo programu „Działaj Lokalnie” umieszczone na obowiązkowej planszy końcowej [na planszy końcowej (wzór planszy) znajdować się powinno logo programu “Działaj Lokalnie” (do pobrania), logo ARFP (do pobrana), logo PAFW (do pobrania) oraz logo Stowarzyszenia LGD “Kraina Łęgów Odrzańskich” (do pobrania).]

Praca zgłaszana do Konkursu musi być opublikowana w otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. YouTube, Vimeo, Facebook, itp.). Dostęp do zgłaszanej pracy musi być powszechny dla każdego użytkownika Internetu. Ma to na celu szerokie, publiczne komunikowanie o efektach Programu, najciekawszych zrealizowanych projektach. Prace zgłoszone na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili nie będą przyjmowane. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.

Print Friendly, PDF & Email