tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nowe ławki i kosze w ścinawskim parku

W ścinawskim parku zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci, w sumie 148 obiektów.


Rewitalizowany parku w Ścinawie pozyskał nową małą architekturę dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER – poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2024-2020.  Wzdłuż alejek i w dedykowanych do tego miejscach, wylane zostały fundamenty i przykręcone konstrukcje ze stali nierdzewnej.

Pracująca na zlecenie ścinawskiego samorządu spółka GOLD ORDER Sp. z o.o. specjalizuje się w urządzaniu parków, głównie zajmuje się małą architekturą tworzoną z różnego rodzaju drewna. Ławki i kosze montowane w Ścinawie na terenach zielonych, to połączenie konstrukcji ze szlifowanej stali nierdzewnej oraz trwałego drewna iroko, zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed promieniami UV. W przypadku ławek drewniane są oparcia i siedziska, z kolei kosze na śmieci mają obudowę z listew – docelowo przedmiotowe zestawy zamontowane zostaną we wszystkich zatoczkach przygotowanych wzdłuż parkowych tras.

Operacja pod nazwą: „Mała architektura na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich w granicy Szlaku Odry”  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania 200 000,00 złotych.

Celem operacji jest budowa małej architektury turystycznej, w tym montaż ławek i koszy na śmieci na zrewitalizowanym terenie ścinawskiego parku. Przewidywane rezultaty to 148 nowych obiektów małej architektury.

Print Friendly, PDF & Email