Widok na centrum produktu lokalnego z góry - 3 budynki tworzące centrum. najbliżej Inkubator, Centrum dystrybucji i magazyn

Kompleks Odrzańskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych

 

Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich – pierwsze decyzje o przygotowaniu projektu i jego lokalizacji podjęte.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich rozpoczął przygotowania do realizacji projektu budowy centrum o następujących funkcjach:

– Inkubatora przetwórczego, w którym planujemy m.in. wykreować nowe produkty;
– Ekspozycji produktów lokalnych w szczególności zaaranżowanych kompozycji prac rzemiosła i rękodzieła eksponatów, prac artystów;
– Dystrybucji produktów poprzez trzy główne kanały – pkt sprzedaży, sklep internetowy, urządzenia vendingowe (automaty sprzedażowe);

Spośród ofert nieruchomości wybrano lokalizację na terenie SAG Ścinawa.

Jest to kluczowy projekt dla obrotu produktów lokalnych w ramach Łęgowej Pętli Dostaw, a za pomocą innowacyjnych maszyn vendingowych ma szansę wpłynąć na rozwój lokalnych marek.

Jest to również doskonała propozycja wychodząca naprzeciw potrzebom zwalczania skutków covid-19 jak również Strategii Państwa Polskiego dotyczącej konsolidacji rynku rolno- spożywczego.

Obiekt został zaprojektowany tak  żeby była możliwość jego rozwoju i realizacji kolejnych etapów z myślą o aplikowanie o środki z różnych programów pomocowych

Co przyświecało w podjęciu decyzji realizacji takiego projektu ?

Potrzeby
 • Zapotrzebowanie rynkowe –popyt na wyroby  tradycyjne, produkty lokalne oraz usługi turystyczne w tym związane z kuchnią tradycyjną
 • Zapytania wytwórców  – poszukiwanie sposobów sprzedaży i zwiększenia sprzedaży produktów ;
 • Rozwój turystyki – otoczenie tras turystycznych (rowerowych , kajakowych,  pieszych);
 • Potrzeba biznesowa –zwiększenie dostępności do produktów  a co za tym idzie zwiększenie ich sprzedaży;
 • Organizacyjna – stworzenie  infrastruktury, dystrybucyjnej produktów  i  oferującej usługi

Dotychczasowa idea organizacji  potrzebuje zmiany, poprawy lub stworzenia czegoś, co jej pomoże w realizacji misji.

Cele
 • Stworzenie warunków do obrotu produktami lokalnymi;
 • Stworzenie i koordynacja kanałów dystrybucji ;
 • Umożliwienie magazynowania produktów przetworzonych ;
 • Skupienie i wystawienie w jednym miejscu produktów rzemiosła i rękodzieła;
 • Kreowanie nowych produktów lokalnych przy współpracy z Inkubatorami;
 • Utworzenie kompleksowej oferty turystycznej
 •  

Interesariusze

Osoby  lub grupa osób mogące mieć oczekiwania, które trzeba spełnić przygotowując projekt. (warto tu sobie odpowiedzieć na pytanie dla kogo my to robimy?)

Kogo warto wziąć pod uwagę:

 • Użytkownika projektu: osobę, która będzie korzystać z tego, co powstanie w momencie stworzenia projektu. (należy wziąć pod uwagę tych którzy są już z nami i tych potencjalnych, którzy do nas dołączą) Rękodzielnicy, rzemieślnicy, współpracujący z LGD  oraz potencjalni Twórcy
 • Zespół projektowy: wszyscy, którzy będą coś robić na rzecz projektu. (pracownicy LGD)
 • Dostawcy, od nich zależy jakość projekt i warto ich uwzględnić (dobrze dobrać wykonawców)
 • Turyści podróżujący trasami
 • mieszkańcy Dolnego Śląska – dostęp do zdrowej i ekologicznej żywności
 • Potencjalni klienci wyrobów ( dietetycy, foodtrucki, sprzedawcy )
 • Instytucje samorządowe w tym donator Urząd Marszałkowski

Do realizacji projektu zbudowaliśmy partnerstwo składające się z kilku Lokalnych Grup Działania, jak Wrzosowa Kraina, Partnerstwo Ducha Gór i Partnerstwo Kaczawskie, z którymi złożyliśmy Projekt Współpracy do Urzędu Marszałkowskiego. Wobec tego, projekt ma wymiar nie tylko lokalny, ale i regionalny ! Podobne obiekty powstaną na terenie całego Dolnego Śląska, co pozwoli zbudować nam sieć dystrybucji, a to może mieć już inny wymiar i większy obszar oddziaływania !!

Kto będzie operatorem powstałej sieci Dystrybucji ?

Jesteśmy przekonani że LGD nie poradzi sobie jako operator takiego przedsięwzięcia. Do tego celu należało by powołać spółkę z o.o., zakładając, iż Stowarzyszenie będzie udziałowcem większościowym a  udziałowcami mogą być także Firma X oraz Gminy: X Y Z, oraz inne osoby fizyczne i prawne, dzięki czemu spółka powinna mieć szerszy zakres działania gospodarczego.

Zakres działalności spółki, określa zatwierdzony przez  KRS zmieniony statut Stowarzyszenia LGD KŁO, dostępny na stronie https://lgdodra.pl/partnerstwo/struktura/statut/ który w  § 4 określa szczegółowy zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Zobacz prezentację [PDF]

 

Print Friendly, PDF & Email