Kolejnym krokiem po tym jak powstał pomysł był adiagnoza

Diagnoza posłużyła do uporządkowania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców. W diagnozie wzięło udział 31 młodych ludzi w wieku 10-16 lat i 18 dorosłych. Podczas spotkań, warsztatów wypracowali metodami aktywnymi jak: pytania na sznurku, karteczki, mapa myśli czy poprzez proste pytanie CO LUBICIE? wspólne dobro ŁĄCZNIK. Udało się zdiagnozować potrzeby i je usystematyzować. W głównym nurcie potrzeb znalazły się: gry terenowe, zwiedzanie nowych miejsc, rozwiązywanie zagadek, długie spacery czy korzystanie z aplikacji mobilnych. Dzięki takim działaniom jak diagnoza, ankiety itp. udało się połączyć dzięki fachowemu doradztwu firmy Bramy Kultury oczekiwania, potrzeby w jeden produkt turystyczny jakim jest ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna.

Print Friendly, PDF & Email