W roku 2018 w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie zostało złożonych 21 projektów z czego komisja grantowa wybrała do dofinansowania 15 najciekawszych, na łączną kwotę 55 000 zł. Kwota jaka została poniesiona przez grantobiorców, wraz z wkładami własnymi, po  zakończeniu realizacji projektów wyniosła 111 126,35 zł.

W działaniach w sumie uczestniczyło 209 osób,  a liczba odbiorców wyniosła 3076 osób. Zaangażowano 225 wolontariuszy.

“W Boraszynie Polskość nie zaginie ” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Boraszyńskie Oczka”
Kwota dotacji: 3 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 511,67 zł

Udział w projekcie wzięło 100 osób, a przy realizacji projektu pomagało 32 wolontariuszy.

Głównym celem była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Boraszyna. Zjednoczenie młodzieży do demonstrowania swojej polskości, utożsamianie się z tradycją narodową, szacunkiem do starszych pokoleń, tworzenie wspólnej więzi, zmotywowanie mieszkańców do wspólnej pracy, aktywnego wypoczynku, dbania o wspólne dobro jakim jest teren przy świetlicy. Realizatorzy projektu zachęcali uczestników aby spróbować kontynuować zwyczaje i tradycje przodków, a także bardzo duży nacisk włożyli aby edukować młodzież by uświadomić im jakie mają szczęście że mogą żyć w wolnym kraju, móc uczyć się, jeździć gdzie wyobraźnia pozwoli,  czym jest wolność i jak jest trudno i źle jak tej wolności człowiekowi brakuje. W ramach projektu odbyły się: warsztaty montażowo- ogrodnicze podczas których został utworzony „Kącik Narodowy”, maszt z flagą. Warsztaty kulinarne, gdzie młodzież uczyła i uczestnicy uczyli się dekorować stół biesiadny na uroczysty obiad. Odbył się uroczysty obiad z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości w którym uczestniczył światowej sławy tenor pan Tadeusz Galczuk solista opery w Hanowerze. Natomiast historyk pan Henryk Rusewicz przypomniał wszystkim zaproszonym gościom jak doszło do odzyskania Niepodległości przez Polskę po rozbiorach. Zorganizowano konkurs między pokoleniowy wiedzy o Polsce i miejscowości Boraszyn. Zorganizowano rajd z Polską flagą – 100 km na 100-lecie rowery i pieszy w którym uczestniczyło łącznie 100 osób. Stworzono strefę kibica w świetlicy gdzie wspólnie fani sportu mogli kibicować drużynie Polskiej podczas rozgrywek. Odbyły się również warsztaty florystyczne gzie każdy mógł wykonać wianek patriotyczny z kwiatów dla dziewcząt niosących poczet sztandarowy w dniu 11 listopada a panie złożyły piękną wiązankę wykonaną własnoręcznie w „Kąciku Narodowym”.

 “Jeden z lepszych projektów w 2018 roku, uczestnicy bardzo przyłożyli się to zadań jakie zaplanowali, dzięki temu całość projektu udało się zrealizować w 100 procentach.” – podsumowała koordynator programu Ewa Smutyło

 

Ulepieni z tej samej gliny ” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Ceglany Zakątek”
Kwota dotacji: 2 200,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 337,60 zł

Udział w projekcie wzięło 40 osób, a przy realizacji projektu pomagało 15 wolontariuszy.

Projekt polegał na przeprowadzeniu w okresie wakacyjnym warsztatów glinianych pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który oprócz nauki tworzenia wyrobów z gliny zapoznał uczestników projektu z organizacją stanowiska pracy, przygotowaniem narzędzi rzeźbiarskich i wyboru odpowiednich do prac, możliwościami i właściwościami plastycznymi gliny, sposobem i techniką wykonania prac, warunkami klimatycznymi i dojrzewaniem prac z gliny, procesem obróbki (przygotowanie gliny, formowanie, suszenie, wypalanie, zdobienie). Warsztaty odbywały się na świeżym powietrzu na terenie placu rekreacyjno- festynowym we wsi Pogalewo Małe. W ramach projektu odbyła się również wycieczka do cegielni Ceramsus gdzie była możliwość z bliska na własne oczy przyjrzeć się procesowi wypalania cegły z gliny. Tam też dzięki uprzejmości właściciela dzieci dowiedziały się o całym procesie produkcji cegły, i mogły zobaczyć oprócz tradycyjnej cegły nietypowe formy i ceramiczne elementy wykonane ręcznie. Na koniec zorganizowany był piknik- “Święto gliny” ( chcielibyśmy wpisać jako cykliczną coroczną imprezę) na którym była wystawa zdjęć dot. z pracy przy wypalaniu gliny z dawnych czasów oraz z realizacji projektu. Zakładany w projekcie cele został osiągnięty przez pokazanie bogactwa i piękna ceramiki w oparciu o lokalne zasoby historyczne, społeczne i przyrodnicze. Zwrócono uwagę na trwałość i oryginalność sztuki użytkowej wykorzystywanej w życiu codziennym, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, potrzymanie tradycji i zachowanie lokalnej tożsamości związanej z gliną. Nasza społeczność jest bardzo mocno związana z gliną, ponieważ trzy sąsiadujące ze sobą wsie posiadały niegdyś takie cegielnie. Na dzień dzisiejszy zachowała się czynna tylko jedna w naszej wsi, dlatego też poprzez takie działania chcemy pielęgnować nasz tradycję. Korzyścią dzięki realizacji projektu był powrót do historii, promocja wsi, zwiększenie atrakcyjności wsi, udział w warsztatach. Uczestnicy natomiast poczuli radość i odprężenie w pracy z gliną, a historie opowiedziane przez twórców przeniosą ich w nie tak bardzo odległy świat, kiedy każda tutejsza rodzina korzystała na co dzień z użytkowej ceramiki z lokalnej gliny.  Na zakończenie projektu zorganizowany był piknik dla mieszkańców naszej oraz okolicznych wsi na którym odbyła się m.  in. wystawa prac oraz zdjęć związanych z tradycjami wypalania gliny. Cała uroczystość rozpoczęła się uroczystym odsłonięciem tablicy informacyjnej wykonanej w ramach projektu. Dodatkowo można było skosztować pyszności Ceglanego zakątka. Jednak największą atrakcją był występ grupy Dziadoszanie, którzy poprowadzili gry i naukę tańców plebejskich. Partnerami w realizacji projektu  – Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, Miejski i Gminna Biblioteka Publiczna, Cegielnia Ceramsus, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago.

Nasze centrum integracyjne pod lipami ” (gm. Jemielno)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Cztery Strony Kultury”
Kwota dotacji: 3 378,00 zł
Całkowita wartość projektu: 9 399,09 zł

Udział w projekcie wzięło 50 osób, a przy realizacji projektu pomagało 13 wolontariuszy.

Głównym celem projektu było utwardzenie terenu i zagospodarowanie wolnej przestrzeni, nasadzenie roślinności i zakup ławostołu, tak aby zorganizować w naszej wsi miejsce odpoczynku, przyjazne dla wszystkich mieszkańców i turystów. Wszystko to przyczyniło się do uatrakcyjnienia naszej miejscowość oraz pobudzenia świadomość naszego społeczeństwa do wspólnego działania i integracji międzypokoleniowej. Zostały zaprojektowane i wydrukowane afisze, plakaty i zaproszenia imienne informujące o realizowanym projekcie. Przeprowadzono spotkania planistyczne i z architektem krajobrazu mające na celu zapoznać mieszkańców z celem projektu, zostały zorganizowane wycieczki rowerowe jak i rejs rzeką Odrą, spotkania integracyjne wszystkich mieszkańców naszego społeczeństwa. Rezultaty projektu to : wzrost poziomu integracji społecznej mieszkańców Jemielna, zwiększenie liczby osób zaangażowanych społecznie w sprawy naszej społeczności, wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Jemielno, powstanie nowej możliwości zagospodarowania czasu wolnego naszej społeczności, wycieczki rowerowe, rejs rzeką Odrą, wzrost świadomości mieszkańców piękna naszej gminy, nabycie umiejętności współpracy i współdziałania mieszkańców wsi w celu osiągnięcia planowanych zadań. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Jemielna jak i cała społeczność gminy Jemielno w każdym wieku. Zakres działań był szeroki i przedstawiciele różnych grup wiekowych mogli znaleźć coś dla siebie: spotkania planistyczne, wycieczki rowerowe, rejs rzeką Odrą, spotkania integracyjne. Partnerami w projekcie byli Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie, Sołectwo Osłowice i Urząd Gminy w Jemielnie, którzy wspierali jak i pomagali na różnych etapach działań w realizacji projektu.

Tuż obok nas jest LAS – Poznać go bliżej już czas ” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dąbrowa
Kwota dotacji: 3 500,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 164,56 zł

Udział w projekcie wzięło 90 osób, a przy realizacji działań pomagało 6 wolontariuszy.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Dąbrowa,  poprzez działania odbudowujące więzi sąsiedzkie i międzypokoleniowe w oparciu o wiedzę na temat lokalnego zasobu naturalnego jakim jest otaczający nas las. W ramach projektu zostały przeprowadzone spotkanie Informacyjne podczas których mieszkańcy mogli się dowiedzieli się jakie działania zostaną zaplanowane i w jaki sposób można czynnie włączyć się do projektu. Odbyły się warsztaty stolarskie – wspólne budowanie ław i stołów z drewna, donic, elementów ogrodzenia. Dzieci z pomocą opiekunów ze zbędnego materiału stworzyły klocki. Zorganizowano wyprawy do lasu. Przedstawiciel nadleśnictwa Ścinawa poprowadził 3 wycieczki piesze do pobliskiego lasu, gdzie uczestnicy uczyły się rozpoznawania tropów zwierząt leśnych, odgłosów ptaków, rozpoznawały gatunki roślin specyficznych w tutejszym lesie, w tym jagód i grzybów. Odbyły się warsztaty kulinarne –   Las na talerzu- 3 spotkania. Prowadziły je panie, które gotowaniem zajmują się od 50 lat i przekazały uczestnikom swoją wiedzę na temat słodkich i wytrawnych potraw z wykorzystaniem jagód, oraz potraw z grzybów gotowanych na żywym ogniu- w plenerze. Uporządkowano skwerek rekreacyjny. Umieszczono powstałe ławostoły, elementy ogrodzenia i donice, zakupione wcześniej miododajne byliny posadzono w donicach. Odbył się również jesienny piknik pod lasem- z quizem wiedzy leśnej z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych podarowanych przez nadleśnictwo, następnie odbył się konkurs kulinarny “Las na talerzu” z drobnymi nagrodami rzeczowymi, animacje dla dzieci oraz zabawa taneczna. Rezultaty projektu to: pokazanie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przez tworzenie nowych wydarzeń, okazji o charakterze publicznym: przedstawień, wystaw, przestrzeni, w których mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas)wspieranie atrakcyjności miejscowości/regionu dla mieszkańców i turystów (np. poprzez wspólne tworzenie atrakcji turystycznych). Odbiorcami projektu byli bezpośredni odbiorcy projektu uczestniczący w cyklu warsztatowym to 60 osób we wszystkich grupach wiekowych, w tym 30 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, którzy przyjdą z babciami, dziadkami lub rodzicami.

Nadodrzańskie kwiaty i zioła ” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja Na Rzecz Ziemi Wołowskiej
Kwota dotacji: 4 400,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 731,74 zł

Udział w projekcie wzięło 45 osób, a przy realizacji działań pomagało 10 wolontariuszy.

Celem projektu była integracja mieszkańców KŁO na poziomie międzypokoleniowym i wspieranie kreatywności i potencjału artystycznego; promowanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacji, współpracy. Ważnym była odbudowa zanikających więzi międzypokoleniowych
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1.Warsztaty zielarskie (Omawiano cechy fizyczne i biologiczne najpopularniejszych ziół na podstawie zgromadzonych świeżych i suszonych próbek, omówiono sposoby zbioru, suszenia i przechowywania ziół. Nabycie wiedzy o leczniczym zastosowaniu roślin np. pokrzywa czy liście maliny.) Warsztaty połączone były z pieszymi wycieczkami w terenie -rozpoznawanie zioła dziko rosnącego, polnych kwiatów i zapoznawanie się z ich zastosowaniem.
2.Warsztaty kosmetyki naturalnej, na warsztatach uczestnicy otrzymali przepisy wg których mogli ukręcić np. krem.
3.Warsztaty malarskie sprawdzenie się w malowaniu farbami wodnymi, olejnymi i pastelami.
4.Warsztaty mydlarskie z wykorzystaniem tylko naturalnych składników i suszu kwiatów i ziół
5.Piknik
6.Wystawa prac uczestników
7.Kalendarz ścienny na rok 2019
Rezultaty projektu,1 piknik, warsztaty mydlarskie, warsztaty kosmetyki naturalnej, warsztaty artystyczne, 150 sztuk kalendarzy, wystawa prac uczestników projektu. A także zwiększenie wiedzy na temat przyrody KŁO, zwiększenie wiedzy na temat zasobów przyrodniczych KŁO, zwiększenie wiedzy na temat naturalnej kosmetyki i jej wykorzystania, zwiększenie integracji wśród mieszkańców KŁO. Odbiorcy projektu, udział w warsztatach wzięło 45 osób, kalendarz trafił do 150 osób. Partnerzy w realizacji projektu, Powiat Wołowski poprzez udostępnienie sali na zajęcia, wsparcie merytoryczne oraz finansowe. Przy realizacji zadania wspierał nas również Związek Emerytów i Rencistów z Lubiąża udostępniając sale zajęciowe jak również Dom Kultury w Lubiążu.

Nadodrzańskie Ping Pongi 2018 – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci ” (gm. Miękinia)

Wnioskodawca/Realizator: Ludowy Klub Sportowy Odra Głowska
Kwota dotacji: 4 700,00 zł
Całkowita wartość projektu: 11 500,00 zł

Udział w projekcie wzięło 21 osób, a przy realizacji działań pomagało 7 wolontariuszy.

Celem projektu była realizacja potrzeb lokalnej społeczności, która została osiągnięta poprzez systematyczne treningi przez pół roku, wyjazdy na basen do pobliskiego Brzegu Dolnego, jak również wycieczki krajoznawcze na terenie gminy Miękinia w celu poznania zabytków historii oraz ciekawych obiektów przyrodniczych. Ponadto w ramach projektu odbywały się systematyczne zajęcia ogólnorozwojowe na wielofunkcyjnym obiekcie przyległym do sali sportowej w Głosce. Oferta w zakresie zajęć nad programowych została skierowana  do najmłodszych mieszkańców nadodrzańskich wiosek, nawet czteroletnich i pięcioletnich dzieci. Zajęcia dla najmłodszych niebyły typowym treningiem. Główny nacisk został położony na ogólny rozwój dziecka, jak zdolność koordynacji ruchowej i wprowadzenie elementów gry w ping ponga. Zajęcia nie polegały na statycznym wykonywaniu uderzeń rakietką pingpongową. Pełne były w swej treści grą i zabawą. Dzieci uczyły się współpracy oraz słuchania trenera. Wreszcie istotnym celem przyświecającym ofercie było zapobieganie wykluczeniu cywilizacyjnemu współczesnych zjawisk przed którymi stoi nasze najmłodsze pokolenie.  Podczas zajęć projektu “NADODRZAŃSKIE PING PONGI 2018” uzyskano wzrost poziomu sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gry tenisa stołowego. Uzyskaliśmy również efekt zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Miękinia. Dzięki zajęciom naszego projektu przeciwdziałaliśmy patologiom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, uzależnienia od komputera i zmniejszenie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Partnerami projektu byli samorząd lokalny, gmina Miękinia, okoliczni przedsiębiorcy z Głoski, Białkowa, Księginic i Lubiatowa oraz PCC ROKITA w Brzegu Dolnym. Wydatnej pomocy udzielili rodzice dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach programowych oraz wolontariusze. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc merytoryczną pracownika LGD ODRA oraz SOK w Miękini. Również redaktorzy lokalni wspierali program.

Nie tylko rower” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja Osada Rybacka
Kwota dotacji: 3 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 4 843,17 zł

Udział w projekcie wzięło 50 osób, a przy realizacji działań pomagało 7 wolontariuszy.

Celem projektu było propagowanie działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców, jak też promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Podczas realizacji projektu uczestnicy poznali swoją najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Pokazane też zostały sposoby pracy w grupie, wspólne gry i zabawy, zacieśniły się więzi rodzinne i sąsiedzkie. Starsi uczestnicy projektu przekazali swoją wiedzę młodszym, zachęcili ich do pracy na rzecz wspólnego dobra, a najmłodsi pokazali jak można się dobrze bawić bez użycia komputerów, telefonów i innych cudów techniki. Poprzez warsztaty i zajęcia terenowe pokazane zostały praktyczne formy poznawania gatunków drzew, ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. Zajęcia odbywały się w sposób aktywny co wpłynęło na podniesienie stopnia sprawności fizycznej uczestników projektu. Jednym z celów projektu była też promocja turystyki rowerowej, miejscowości Dziewin, jak też Krainy Łęgów Odrzańskich. W ramach projektu wykonano również  ścieżkę Edukacyjną „Poznajemy nasze drzewa”, odnowiono tablice informacyjne i rzeźby znajdujące się na ścieżce edukacyjnej w Dziewinie. Zorganizowano wycieczki rowerowe pod hasłem „Rowerem po Łęgach”. Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy miasta i gminy Ścinawa w różnym przedziale wiekowym, głównie dzieci i młodzież ale też ich rodzice i dziadkowie. Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie “Aktywny Dziewin”, Fundacja Edusilesia i Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

A my czytamy – stwórzmy sobie pracownię wyobraźni ” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „Razem”
Kwota dotacji: 2 900,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 930,49 zł

Udział w projekcie wzięło 25 osób, a przy realizacji działań pomagało 12 wolontariuszy.

Celem projektu było stworzenie “pracowni wyobraźni” – atrakcyjnego miejsca spotkań do rozwijania i promowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców sołectwa Pogalewo Wielkie. W ramach projektu „A my czytamy – stwórzmy sobie pracownię wyobraźni” stworzono wspólnie ładne, przytulne i bezpieczne miejsce spotkań, nauki i zabawy dla dzieci i młodzieży, miejsce zachęcające do czytania i odkrywania cudownego świata zawartego w książkach. Wspólnie z dziećmi, rodzicami wolontariuszami wykonano wiele prac systemem gospodarczym, pomalowano i posprzątano pomieszczenie, wyposażenie pracowni zostało zakupione ze środków pozyskanych z dotacji. Pracownia została urządzona wspólnie z dziećmi według projektu ich autorskiego projektu. W ramach projektu Zorganizowano 12 warsztatów tj. 24 godziny spotkań z książką prowadzonych przez animatorów i wolontariuszy- każdorazowo uczestniczyło 8– 12 dzieci w wieku od 6 lat do 15 lat,. Na trzech spotkaniach z książką, dzieci przyniosły swoje ulubione książki i o nich opowiadały, efektem są prace plastyczne z tych spotkań i zainteresowanie innych uczestników.

  • Odbyło się uroczyste otwarcie pracowni wyobraźni z udziałem zaproszonych gości – burmistrz Brzegu Dolnego, koordynator programu Działaj Lokalnie, prezes stowarzyszenia PROPAGO. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy naszego sołectwa – dzieci i rodzice, 25 osób.• Odbyło się uroczyste otwarcie pracowni wyobraźni z udziałem zaproszonych gości – burmistrz Brzegu Dolnego, koordynator programu Działaj Lokalnie, prezes stowarzyszenia PROPAGO. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy naszego sołectwa – dzieci i rodzice, 25 osób.• Pozyskano książki do pracowni od mieszkańców w ramach apelu „Podaruj książce drugie życie”.• Pozyskano 200 książek z fundacji zaczytani.org.
  • Wszystkie działania w ramach zrealizowanego projektu były na bieżąco umieszczane na Facebooku – stowarzyszenie mieszkańców wsi Pogalewo wielkie razem.
  • Przygotowano artykuł do gazety lokalnej „Panorama Brzegu Dolnego”
  • W TV Brzeg Dolny ukazała się relacja z otwarcia pracowni wraz opisem naszych działań.

Odbiorcami są: “Pracownia wyobraźni” to oferta skierowana do wszystkich mieszkańców. Głównymi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież w wieku 5 – 15 lat i ich rodzice. W projekcie uczestniczyło 25 osób w różnym wieku z sołectwa Pogalewo Wielkie. Partnerzy w realizacji projektu: Sołectwo Pogalewo Wielkie

Młodzież z Krainy Łęgów Odrzańskich razem dla bezpieczeństwa ” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie
Kwota dotacji: 5 058,40 zł
Całkowita wartość projektu: 11 697,65 zł

Udział w projekcie wzięło 240 osób, a przy realizacji działań pomagało 26 wolontariuszy.

Celem projektu była integracja środowisk drużyn młodzieżowych z krainy Łęgów Odrzańskich w celu wspólnego działania w obszarach rozwoju i bezpieczeństwa w regionie KŁO.  Główny nacisk położone na edukację młodzieży i w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą, oraz przybliżenie młodzieży i mieszkańcom KŁO wiedzy o rzece Odrze, nad którą położone są gminy oraz jak można bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw rzeki. Wspólnym dobrem było wypracowanie i wyćwiczenie współdziałania i współpracy młodzieży oraz określenie wspólnych celów na przyszłość, aby w razie katastrof, powodzi lub innych klęsk żywiołowych mogło poprawić efektywność akcji ratowniczych i komunikatywność jednostek. Młodzież miała możliwość przećwiczyć różne akcje ratunkowe na wodzie, na lądzie, odbyła szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. W ramach projektu zorganizowano turniej między młodzieżowymi drużynami OSP z regionu KŁO, który trwa dwa dni w Porcie Ścinawa. Gdzie drużyny mogły zmierzyć się w konkurencjach ratowniczych oraz z wiedzy teoretycznej. Projekt trwał od czerwca do października 2018r.

“Artystyczno-rekreacyjne oblężenie Zamku w Prochowicach ” (gm. Prochowice)

Wnioskodawca/Realizator: Inicjatywa – koordynator Jan Łukasz
Kwota dotacji: 2 900,00 zł
Całkowita wartość projektu: 4 392,44 zł

Udział w projekcie wzięło 1200 osób, a przy realizacji działań pomagało 20 wolontariuszy.

Celem projektu było propagowanie historii Prochowic, realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja lokalnej społeczności. Poznawanie i odkrywanie na nowo miejscowych wartości materialnych, zabytków architektury i natury. Rozbudzanie społecznej odpowiedzialności za ogólnie dostępne dobra wspólne. W ramach projektu odbyła się wystawa prac artystów miejscowych, przygotowany  został punkt widokowy na wieży zamkowej, oraz przeprowadzono konkurs fotograficzny pt. “Widok z wieży na okolicę” (konkurs przy pomocy lunety z przystawka na smartfona, zdjęcia oceniane na FB przy pomocy lajków. Odbyła się animacja muzyczno-świetlna zamku prochowickiego “Zamek światłem malowany”. Zorganizowano rekreacyjną niedzielę “Kajakiem po młynówce” połączoną z kiermaszem wyrobów regionalnych i rękodzieła artystycznego. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców. Poprzez zaproponowane warsztaty i konkursy zwiększyła się wiedza historyczna o Prochowicach i o prochowickim zamku. Z projektu skorzystała cała społeczność gminy a zaproponowane formy rekreacji i wypoczynku związały z miejscem zamieszkania lokalną społeczność nie tylko na czas trwania projektu. Projekt uczynił Prochowice miejscem równie atrakcyjnym jak alternatywnym, zachęcił do częstego odwiedzania okolicy, oraz do spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Partnerami w projekcie byli: Ośrodek kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Urząd Gminy, Lokalne przedsiębiorstwa, lokalne media.

Śladem lokalnych, przyrodniczych obiektów pomnikowych. Natura bawi, uczy, relaksuje. ” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
Kwota dotacji: 4 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 410,00 zł

Udział w projekcie wzięło 100 osób, a przy realizacji działań pomagało 15 wolontariuszy.

Głównym celem projektu była popularyzacja ważnych pod względem przyrodniczym i kulturowym miejsc poprzez stworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, na trasie której znajdują się trzy dęby pomnikowe oraz pomnik przyrody – głaz narzutowy. Ważnym celem projektu była również integracja mieszkańców. W ramach projektu wykonano następujące działania: oczyszczenie miejsc przy dębach pomnikowych, zajęcia plastyczne dla dzieci, zamówienie, wykonanie i montaż: tablic informacyjnych oraz kierunkowych, ławek, stołów, płotków przy dębach pomnikowych, promocja działań związanych z projektem, inauguracyjne otwarcie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z prelekcją przyrodniczą, rajdem pieszym i rowerowym oraz zabawą dla uczestników, promocja ścieżki, zaprojektowanie i zlecenie wykonania tablic informacyjnych, które zostały zamontowane przy dębach pomnikowych. Ponadto zawarto umowę o współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie. Rezultatem projektu jest: współdziałająca społeczność lokalna, zgrana grupa wolontariuszy, trzy miejsca wypoczynku na trasie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z ławką, stołem oraz informacją dotyczącą danego punktu, większa świadomość ekologiczna mieszkańców, stworzenie oferty na stałe wpisanej w mapę wsi oraz leśnych terenów przyległych do niej, z których będą korzystać mieszkańcy oraz sympatycy wsi. Odbiorcami projektu jest przede wszystkim społeczność lokalna, czyli mieszkańcy wsi Radecz. Pozostałymi odbiorcami korzystającymi ze stworzonych miejsc są amatorskie grupy turystyczne, zorganizowane grupy szkolne, przypadkowi rowerzyści, członkowie PTTK. Partnerzy: Sołectwo Radecz, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie Leśnictwo Radecz, lokalni przedsiębiorcy, ODL – ODL “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

“W Dolinie Środkowej Odry” (gm. Rudna)

Wnioskodawca/Realizator: Towarzystwo Przyjaciół Rudnej 
Kwota dotacji: 3 350,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 757,77 zł

Udział w projekcie wzięło 250 osób, a przy realizacji działań pomagało 10 wolontariuszy.

Głównym celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju doliny Środkowej Odry. Prowadzić one powinny w kierunku aktywowania społeczności lokalnej w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, rozwoju turystyki i produktu lokalnego. Działania zrealizowane w ramach projektu
1.Wycieczka – rejs szkutą „Łęgowa Dama” po Odrze w okolicach Chobieni.
2.Quizu wiedzy o Odrze.
3.Warsztaty archiwizacyjne celem zgromadzenia dokumentacji: cenne zdjęcia, dokumenty, książki i inne pamiątki . Spisane zostały wypowiedzi mieszkańców Chobieni, na podstawie których powstał film dokumentalny, dotyczący tutejszego dziedzictwa kulturowego- historii promu nadodrzańskiego.
4.Quest pt. “Ulicami historycznej Chobieni”
5.Wystawa zdjęć, przedmiotów, pamiątek dotyczących historii promu w Chobieni.
6.Wykonanie modelu promu.
7.Piknik nad Odrą – spotkanie integracyjne mieszkańców Chobieni oraz Gminy, podczas którego zaprezentowane zostały rezultaty działań projektowych.
Rezultaty projektu, projekt wpłynął na sposób myślenia mieszkańców gminy i miejscowości Chobienia. Pobudził do aktywności lokalne organizacje, których celem jest wspólne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju tego obszaru wiejskiego. Dzięki projektowi udało się pozyskać szerszą grupę osób zainteresowanych tematyką nadodrzańską. Odbiorcy projektu, cała społeczność gminy Rudna około 250 osób. Projekt adresowany był z zamysłem do najmłodszych mieszkańców gminy – uczniów szkoły podstawowej. Partnerzy w realizacji projektu, Towarzystwo Przyjaciół Rudnej współpracowało niefinansowo z Szkołą Podstawową w Chobieni, MCI w Rudnej, CHOK w Chobieni.


Spotkanie z tradycją i dobrą zabawą ” (gm. Niechlów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów  
Kwota dotacji: 3 500,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 115,25 zł

Udział w projekcie wzięło 20 osób, a przy realizacji działań pomagało 8 wolontariuszy.

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Wsi Naratów. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty kulinarne, uczestniczy uczyli się robić wieniec dożynkowy i ozdoby ze słomy. Wieniec dożynkowy zajął I miejsce na 17 wystawionych do konkursu wieńców. Na kolejnych warsztatach odbyła się nauka teoretyczna i praktyczna z pieczenia chleba, robienia zakwasu do pieczenia chleba. Przeprowadzone zostały również warsztaty z kiszenia kapusty a dodatkowo dla dzieci ze szkoły podstawowej przeprowadzono rozgrywki sportowe, które przyniosły wiele radości dla dzieci i ich rodziców.  Podczas każdego warsztatu kulinarnego starsze panie opowiadały jakie zwyczaje dawniej były na wsiach związane z różnymi świętami, uroczystościami. Co najczęściej podawano na stół gościom, jak serwowano dania. Jak przygotowywano się do świąt. Ja gospodynie radziły sobie kiedy w sklepach nie było wyboru towarów spożywczych. Czym gospodynie zastępowały sobie przyprawy, jakich ziół używano do potraw kiedy je zbierano itp. Dzięki projektowi wzmocniło się poczucie i świadomość  mieszkańców, że może coś od n ich zależeć i sami są w stanie coś ciekawego zrobić dla siebie samych.

“Dawny Lubiąż w przyszłości ” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Lubiąż   
Kwota dotacji: 3 964,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 727,11 zł

Udział w projekcie wzięło 25 osób, a przy realizacji działań pomagało 11 wolontariuszy.

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Wsi Naratów. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty kulinarne, uczestniczy uczyli się robić wieniec dożynkowy i ozdoby ze słomy. Wieniec dożynkowy zajął I miejsce na 17 wystawionych do konkursu wieńców. Na kolejnych warsztatach odbyła się nauka teoretyczna i praktyczna z pieczenia chleba, robienia zakwasu do pieczenia chleba. Przeprowadzone zostały również warsztaty z kiszenia kapusty a dodatkowo dla dzieci ze szkoły podstawowej przeprowadzono rozgrywki sportowe, które przyniosły wiele radości dla dzieci i ich rodziców.  Podczas każdego warsztatu kulinarnego starsze panie opowiadały jakie zwyczaje dawniej były na wsiach związane z różnymi świętami, uroczystościami. Co najczęściej podawano na stół gościom, jak serwowano dania. Jak przygotowywano się do świąt. Ja gospodynie radziły sobie kiedy w sklepach nie było wyboru towarów spożywczych. Czym gospodynie zastępowały sobie przyprawy, jakich ziół używano do potraw kiedy je zbierano itp. Dzięki projektowi wzmocniło się poczucie i świadomość  mieszkańców, że może coś od n ich zależeć i sami są w stanie coś ciekawego zrobić dla siebie samych.

Szlakami Odry po Niepodległość ” (gm. Pęcław)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe KOS    
Kwota dotacji: 4 500,00 zł
Całkowita wartość projektu: 12 363,16 zł

Udział w projekcie wzięło 420 osób, a przy realizacji działań pomagało 25 wolontariuszy.

Celem projektu była organizacja szeregu wydarzeń rowerowych, pod nazwą “Szlakami Odry po Niepodległość”. Miało to na celu zachęcenie dzieci i młodzieży oraz całych rodzin do aktywnego spędzenia wolnego czasu i zacieśnienia relacji rodzinnych i międzyludzkich. Projekt nawiązywał do obchodów 100 roczniacy Odzyskania Niepodległości oraz Roku Rzeki Odry. Pierwszym działaniem było przeprowadzenie WARSZTATÓW ROWEROWYCH w dziewięciu wioskach gminy. Podczas zajęć odbyły się nie tylko ćwiczenia doskonalenia technik jazdy na rowerze, ale również TRENING CROSSOWY nad Odrą i WYCIECZKA ROWEROWA brzegami Odry. Warsztaty zakończyły się ZAWODAMI w tutejszej szkole podstawowej, W międzyczasie odbył się też RAJD ROWEROWY z flagami. Kolejny etap o nazwie CROSS NIEPODLEGŁOŚCI zastał włączony w Puchar Polski w kolarstwie przełajowym o tożsamej nazwie, w którym oprócz zawodowców wystartowali również, uczestnicy warsztatów rowerowych. Projekt zakończono MSZĄ ŚW. w intencji POLSKI NIEPODLEGŁEJ i KONCERTEM PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH przygotowanym przez GOK w Białołęce. Projekt skierowany był w głównej mierze do mieszańców gminy Pęcław, ale ku naszej uciesze skorzystali z naszej propozycji również mieszkańcy sąsiednich gmin. Skorzystać z niego mogli ludzie w każdym wieku, w różnej kondycji fizycznej… a gdy tej brakło to znalazło się również coś dla duszy – KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH. To kolejny bardzo dobrze zrealizowany i zaplanowany projekt. Należy pochwalić pomysłodawców i realizatorów którzy każdą złotówkę uważnie wydawali żeby na  wszystko co zaplanowali we wniosku mogło wystarczyć. Należy wspomnieć że był to najlepiej wypromowany i nagłośniony projekt. Odbiorcami projektu byli w głównej mierze mieszkańcy gminy Pęcław, ale ku naszej uciesze skorzystali z naszej propozycji również mieszkańcy sąsiednich gmin. Skorzystać z niego mogli ludzie w każdym wieku, w różnej kondycji fizycznej… a gdy tej brakło to znalazło się również coś dla duszy – KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH. Partnerami projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce, KGW Kury Domowe, OSP Piersna, OSP Białołęka, OSP Wierzchownia, OSP Wietszyce, OSP Leszkowice. Szkoła Podstawowa w Białołęce, sklep przemysłowo-spożywczy Bogusława Leśko, Przedsiębiorstwo Komunalne w Pęcławiu, Głos Głogowa, Tygodnik Głogowski, radio ELKA, miedziowe.pl, parafia w Białołęce, TC Chrobry Głogów, Bank Spółdzielczy w Głogowie i mieszkańcy wsi Pęcław.

Print Friendly, PDF & Email