Rok 2020 w liczbach:

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 19
Liczba wniosków zrealizowanych –15
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 102 382,08 zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 187
Liczba wolontariuszy – 187
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 1 138

“# zostań # zobacz co u nas” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie / Grupa Aktywnych Mieszkańców gminy Ścinawa

Czas trwania całego projektu – 91 dni
Dotacja z ODL: 2 414,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 640,00 zł
Wkład własny finansowy: 280,24 zł
Całkowita wartość projektu: 3 334,24 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 9
Odbiorcy projektów – 190 osób

#Zostań# zobacz co u nas” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży, który zakładał przeprowadzenie ciekawych warsztatów w 6 miejscowościach. Plenery malarskie odbyły się jednak w całej gminie Ścinawa. Zakupiony sprzęt w postaci rysownic i dyktafonów posłużył na zebranie materiałów do albumów o wszystkich wioskach w gminie. Profil projektu na Facebooku Projekt LGD2020# zostań zobacz co u nas, który był ogólnodostępny stał się rozwiązaniem idealnym w obliczu pandemii. Usprawnił przepływ informacji między uczestnikami i pokazał jak w społeczności lokalnej współpracować on-line. Zostało wydanych 6 tablic informacyjnych o 6 miejscowościach, które leżą wzdłuż lub w pobliżu nowej ścieżki rowerowej. W przeciągu wakacji 2020 w 19 plenerach wzięło udział 190 osób. Z tablic skorzystają użytkownicy ścieżki rowerowej. Docelowo liczba korzystających z tablic będzie nieokreślona ale na pewno wysoka gdyż ścieżka rowerowa cieszy się sporym zainteresowaniem. Podczas trwania projektu zostały osiągnięte wszystkie cele. Warsztaty nie posłużyły tylko samym odbiorca ale właśnie szerszej społeczności, zaktywizowało to mieszkańców gdyż praca była wspólnym zadaniem zebrania materiałów wykorzystując rożne formy : dziennikarską, plenerowa i indywidualną pracę. Materiał umieszczony na profilu został poddany głosowaniu on-line. Materiałom został nadany kod QR, który również znalazł się na tablicy by dla turysty dostępny był cały zebrany materiał nie tylko to co zostało wydrukowane.

“Aktywne Malczyce, czyli razem w czasie epidemii” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic

Czas trwania całego projektu – 152 dni
Dotacja z ODL: 4 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 244,50 zł
Wkład własny finansowy: 1 613,43 zł
Całkowita wartość projektu: 9 857,93 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 8
Odbiorcy projektów – 80 osób

Projekt pn. „Aktywne Malczyce, czyli razem w czasie epidemii” zakładał szereg działań mających na celu osiągnięcie wspólnie określonych założeń oraz poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego w tym trudnym dla wszystkich momencie, roku storpedowanego przez epidemię koronawirusa. Organizatorem projektu była rada sołecka miejscowości Malczyce we współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Malczyc i Okolic. Zakres działań określony został podczas spotkania informacyjno-organizacyjnego z członkami rady sołeckiej w Urzędzie Gminy w Malczycach. Kolejnym wydarzeniem była wycieczka rowerowa z historią w tle, podczas której przemierzyliśmy wraz z kilkudziesięcioma pasjonatami jednośladów trasę szlakiem nadodrzańskich wałów przeciwpowodziowych. Bardzo kameralnie, z racji istniejących obostrzeń przeprowadziliśmy wspólne sprzątanie miejscowości. Akcja ta z pewnością będzie stale powtarzana, gdyż nawet w niewielkim gronie daje pozytywne dla wsi efekty. Bardzo ważnym elementem całego projektu było zagospodarowanie terenu przy ul. Portowej w miejscu usuniętego w tym roku poniemieckiego postumentu. Miejsce zyskało ciekawy i przyjazny wygląd. W przyszłym roku będziemy starać się w programach Gminy Malczyce o zakup lampy solarnej, która dodatkowo doświetli to miejsce. Ciekawym wydarzeniem była rodzinna gra terenowa, która również w związku z obostrzeniami nie odbyła się z tak dużym rozmachem, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Jednaj jej rodzinna forma oraz ciekawe konkurencje, które przeprowadziliśmy dzięki wsparciu 3. Malczyckiemu Szczepowi Harcerskiemu Ogień z pewnością dały wiele radości uczestnikom. W latach kolejnych, przy tzw. „powrocie do normalności” będziemy starać się zrobić z gry terenowej wydarzenie cykliczne. W ramach projektu odbył się również konkurs fotograficzny, którego motywem przewodnim była miejscowość Malczyce. Niestety z racji zamknięcia placówek kulturowych oraz urzędu gminy nie udało się sfinalizować go wernisażem prac. Efektem dodanym zadania jest również wykonanie pamiątkowych magnesów oraz kalendarza ściennego.

Dzięki realizacji projektu udało się poprawić komfort psychiczny i fizyczny uczestników zadania, którzy choć na chwilę zapomnieli do wszelkich troskach związanych z panującą epidemią. Wspólna aktywność na świeżym powietrzu różnych grup wiekowych to również idealny sposób na integrację oraz wypracowywanie postaw społeczeństwa obywatelskiego.

“Odmrażamy skarby Gminy Pęcław ” (gm. Pęcław)

Wnioskodawca/Realizator: Gminny Ośrodek Kultury i Spółka – Gmina Pęcław

Czas trwania całego projektu – 91 dni
Dotacja z ODL: 3200,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2250,00 zł
Wkład własny finansowy: 855,05 zł
Całkowita wartość projektu: 6 305,05 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 17
Odbiorcy projektów – 50 osób

Głównym celem projektu o nazwie “Odmrażamy skarby Gminy Pęcław” była aktywizacja lokalnej społeczności poprzez aktywność ruchową, a także działalność społeczna na rzecz ochrony dóbr kultury Gminy Pęcław. Miał on również służyć walce z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Projekt polegał na zorganizowaniu dwóch wycieczek rowerowych poprzedzonych pracami społecznymi. Pierwszym punktem było upamiętnienie Bitwy pod Wietszycami z 1385 roku. W miejscowości tej grupa wolontariuszy przygotowała miejsce pod kamienną tablicę pamiątkową. Po zakończonych pracach odbyła się wycieczka rowerowa zakończona ogniskiem. Drugim elementem były prace związane z wysprzątaniem wnętrza poniemieckiego bunkra, który stanowi pozostałość systemu umocnień z okresu II Wojny Światowej o nazwie “Linia Środkowej Odry” (niem. Oderstellung). Powstała również tablica informacyjna oraz drogowskazy w Droglowicach i Golkowicach. Po zakończeniu prac porządkowych dla chętnych mieszkańców Gminy Pęcław odbyła się kolejna wycieczka, która zakończyła się grillem w miejscowości Droglowice.

“Spotkania pod dachem” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich ” Proszkowianki” w Proszkowej

Czas trwania całego projektu – 75 dni
Dotacja z ODL: 3 712,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 300,00 zł
Wkład własny finansowy: 704,38 zł
Całkowita wartość projektu: 8 716,38 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 20
Odbiorcy projektów – 45 osób

Głównym celem projektu było stworzenie zadaszonego miejsca w którym możemy się spotkać. Miejsce to ma służyć Integracji, aktywizacji i zbliżaniu się mieszkańców naszej wsi. Wspólna realizacja projektu mocna nas skonsolidowała i uświadomiła szerokie możliwości w działaniu i osiąganiu założonych celów.

Pierwszym działaniem były rozmowy z mieszkańcami informujące ich o szczegółach projektu oraz rozwieszenie plakatów promocyjne na przystanku autobusowym, tablicy ogłoszeń, na placu zabaw oraz w sklepie. Dnia 18 lipca odbyło się pierwsze spotkanie pt. „Spotkanie pod chmurką” na , którym omówiliśmy sytuację epidemiologiczną, możliwości wsparcia i komunikacji w przypadku drugiej fali zakażeń oraz inne ważne dla naszej społeczności sprawy bieżące. Ogłosiliśmy konkurs fotograficzny na prace dotyczące życia w naszym sołectwie.

Kolejnym etapem było zamówienie tarcicy i przygotowania drewna polegające na docięciu na wymiar , heblowanie i malowanie impregnatem. Następnie wylaliśmy betonowe stopy wraz z kotwami do montażu głównych belek altany. Montaż altany wraz z zadaszeniem trwał kilka dni z przerwą 2 tygodniową na żniwa. W tej przerwie zorganizowaliśmy spotkanie dla dzieci i chętnych dorosłych u p. Anny Olejniczak hodowcy koni zimnokrwistych oraz psów rasowych , gdzie dzieci poznały bliżej te zwierzęta oraz miały okazję pojeździć bryczką w zaprzęgu z kucykiem Ostatnim etapem oraz nagrodą za włożony trud było „Spotkanie pod dachem”. Piknik rodzinny , spotkanie mieszkańców pod nowo wybudowaną altaną i wspólne celebrowanie zakończonego projektu. Wręczyliśmy nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego.

Realizując projekt osiągnęliśmy następujące efekty i korzyści:
– zbudowaliśmy nową infrastrukturę, która będziemy rozbudowywać i ulepszać
– nastąpiła aktywizacja społeczności, zbliżenie się ludzi, odnowienie i zawarcie znajomości,
– integracja między pokoleniowa
– wzrost poczucia jak wiele zależy od nas samych
– wzrosła chęć do brania odpowiedzialności za kreowanie naszej wspólnej rzeczywistości,
– sołectwo zdobyło nową infrastrukturę, altanę drewnianą.
– nastąpiło zbliżenie się mieszkańców w szczególności biorących udział w projekcie jak i tych którzy tylko kibicowali i interesowali się tym co robimy
– rozpoczęliśmy realizację długofalowego planu rozwoju tzw. “Centrum spotkań”

Jak wynika z powyższego projekt odpowiedział na potrzeby całej społeczności Proszkowej.

“A my działamy!” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie “Razem”

Czas trwania całego projektu – 91 dni
Dotacja z ODL: 2 360,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 500,30 zł
Wkład własny finansowy: 122,62 zł
Całkowita wartość projektu: 3 982,92 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 8
Odbiorcy projektów – 74 osób

Zrealizowany projekt „A my działamy” był dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ działaliśmy w warunkach pandemii i brakowało nam bezpośrednich spotkań z uczestnikami. W ramach projektu wolontariusze ( oczywiście w małych grupkach, przestrzegając reżimu sanitarnego) pomalowali i uporządkowali pomieszczenie klubu o powierzchni ok. 50 m kwadratowych, łącznie przepracowano 50 godzin w ramach wolontariatu. Z pozyskanych środków zakupiono też stoliki i krzesła do “pracowni wyobraźni” i środki ochrony tj płyn do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe.

Ze zdjęć z wakacji przesłanych przez mieszkańców powstała gazetka „Moje wakacje 2020”. Mieszkańcy naszej wsi nie zawiedli, włączyli się do zabawy i przesłali ciekawe zdjęcia z wakacji. Informatyk- wolontariusz przygotował zebrane materiały i zredagował zaplanowaną gazetkę online.

Jednak głównym celem naszych działań było upowszechnianie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii, tak, aby nie narażać siebie i innych. Stowarzyszenie zaprosiło uczniów Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim do konkursu plastycznego pt. „Dbam o siebie i innych w czasie pandemii”. W konkursie wzięło 74 uczniów klas 0 – 8, wpłynęło 36 bardzo ciekawych plakatów. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych, a komisja konkursowa miała trudne zadanie, bo kreatywność dzieci i młodzieży nie zna granic. Komisja wybrała 9 najlepszych prac do nagród, które ufundowała pani sołtys. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wykonane prace są potwierdzeniem, że dzieci i młodzież wie jak należy postępować odpowiedzialnie w czasie pandemii. Efekty prac będzie można zobaczyć na wystawie w naszej pracowni (po wznowieniu działalności) oraz na stronie stowarzyszenia. Efekty wszystkich zadań zrealizowanych w ramach projektu są na naszym FB – Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie “Razem”.

“Wciąż zakochani w Wilkowie” ( gm. Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Wilków

Czas trwania całego projektu – 121 dni
Dotacja z ODL: 4 200,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 750,00 zł
Wkład własny finansowy: 3 049,31 zł
Całkowita wartość projektu: 7 999,31 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 25
Odbiorcy projektów – 40 osób

Głównym celem projektu była kontynuacja dobrze zapoczątkowanej historii: Zakochani w Wilkowie. Przy współpracy lokalnej społeczności, zaprzyjaźnionych przedsiębiorców oraz Gminy Głogów małymi kroczkami zmierzamy do zrewitalizowania naszej miejscowości i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla mieszkańców. Okoliczności w jakich nam przyszło żyć i ograniczenia z tym związane powodowały wiele utrudnień podczas prac związanych z realizacją tego projektu. W tym okresie działaliśmy w mniejszych grupach aby zachować środki ostrożności i nie narażać się na zachorowanie. Niestety nie dało się uniknąć przestojów ponieważ kilkoro osób z naszej grupy okazało się być zarażonymi Covid-19. Udało się zmodernizować wiatę, wykonaliśmy stoły i ławki wykorzystując materiał z recyklingu. Postawiliśmy biblioteczkę pod chmurką z której chętnie korzystają osoby starsze. Na placu zabaw postawiliśmy bramki do mini piłki nożnej, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zamontowaliśmy szafkę narzędziową oraz ławki na szlaku Św. Jakuba. Zadbaliśmy o edukację mieszkańców poprzez roznoszenie ulotek i maseczek.

“W dziczy każda umiejętność się liczy” ( gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna “Cichociemni”

Czas trwania całego projektu – 113 dni
Dotacja z ODL: 4 964,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 7 050,00 zł
Wkład własny finansowy: 1 040,84 zł
Całkowita wartość projektu: 13 054,84 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 7
Odbiorcy projektów – 80 osób

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii jakim są problemy dzieci i młodzieży związane z izolacją społeczną poprzez spotkania i warsztaty na łonie natury z wykorzystaniem elementów pionierki obozowej i bushcraftingu.

Projekt rozpoczęliśmy od przeprowadzenia konkursu plastycznego na logo projektu. Wygrane logo zostało umieszczone na znaczkach.

4 warsztaty stacjonarne-po 2h każde. Zagadnienia: budowanie schronienia, sposoby skutecznego rozpalania ognia, zestaw przetrwania i jego wykorzystanie, sposoby pozyskiwania wody i pożywienia, korzystanie z dóbr przyrody, orientacja w terenie, posługiwanie się narzędziami rzemiosła leśnego, radzenie sobie bez podstawowego sprzętu. 4 warsztaty wyjazdowe. Zagadnienia: żołnierskie, sycące i zdrowe dania jednogarnkowe- odpowiednie proporcje, składniki, by nasycić więcej brzuchów podczas przyszłych akcji charytatywnych, praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na warsztatach stacjonarnych, integracja. Piknik Harcerski dla bezdomnych mężczyzn z noclegowni w Brzegu Dolnym.

 

“Pięknie wokół nas” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie “Razem dla Buszkowic”

Czas trwania całego projektu – 92 dni
Dotacja z ODL: 2 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 861,22 zł
Wkład własny finansowy: 337,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 198,22 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 8
Odbiorcy projektów – 60 osób

Głównym celem projektu była pomoc osobom potrzebującym w okresie Covid-19. Dzięki realizacji projektu zwiększyliśmy zaangażowanie mieszkańców którzy podczas brania udziału w kolejnych etapach integrowali się. Projekt nastawiony był również na promocję dóbr kultury mieszczących się w naszej miejscowości. Zrealizowany przez nas projekt pozwolił w sposób bezpieczny i odpowiedzialny promować naszą miejscowość.

Pierwszy etap projektu polegał na zakupieniu kosy spalinowej w celu uporządkowania placu wokół wiatraka „Koźlaka” Miejsce to było bardzo zarośnięte. Koła młyńskie zasłoniły wrastające się jeżyny, pozbierano śmieci, a na zakończenie prac związanych z porządkowaniem terenu zrobiono w podziękowaniu grilla. Dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców udało się otrzymać wskazany rezultat. Miejsce to stało się chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców jak i przejezdnych turystów, oraz zapoczątkowało drugi etap projektu.

Drugi etap projektu polegał na zorganizowaniu konkursu fotograficznego pt. „Koźlak” ,oraz wystawy otrzymanych fotografii. Wystawę przeprowadzono na świetlicy wiejskiej w Buszkowicach . Ponieważ świetlica jest udostępniona nieodpłatnie mieszkańcom, każdy mógł w dowolnym dla siebie czasie wejść i oglądnąć przygotowaną wystawę. Do konkursu zgłoszono 11 fotografii.

Przeprowadzono wśród mieszkańców głosowanie na najładniejsze zdjęcie , . Głosowanie przeprowadzili wolontariusze udając się do każdego mieszkańca z przygotowanym katalogiem oraz urną na głosy. Główną nagrodą w konkursie było umieszczenie zdjęcia na kartce pocztowej.

Na kartach pocztowych został również umieszczony nr telefonu do wolontariusza, dzięki temu każdy mieszkaniec potrzebujący pomocy będzie mógł skontaktować się z osobą która podjęła się tej funkcji w okresie pandemii. Wolontariuszem została pani sołtys Agnieszka Kosiorowska. Postanowiono że nr telefonu będzie umieszczony na każdej kartce pocztowej. Kartki pocztowe w pierwszej kolejności otrzymali mieszkańcy, przekazaliśmy je również Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz stowarzyszeniu „Kraina Łęgów Odrzańskich” w celu promocji naszej miejscowości. Każdy kto odwiedzi naszą okolicę będzie mógł również otrzymać taką pocztówkę jako pamiątkę. Każdy kto chciałby odwiedzić nasz piękny zabytek a zostanie skierowany przez CTiK bądź stowarzyszenie “Kraina Łęgów Odrzańskich” będzie mógł zadzwonić do wolontariusza aby umówić się na zwiedzanie koźlaka.

Projekt został zakończony wspólną biesiadą oraz wręczeniem dyplomów i nagród. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymali kubki z nadrukiem koźlaka i napisem “Szlakiem Krainy Łęgów Odrzańskich” Nagrody i dyplomy wręczył prezes stowarzyszenia pan Piotr Moskal oraz pani sołtys a tym samym koordynator i wolontariusz projektu Agnieszka Kosiorowska.

Zgodnie z założeniem projektu otrzymaliśmy wszystkie wskazane korzyści dla naszej społeczności tj. zaangażowanie, integracja, promocja dóbr kultury oraz pomoc osobą starszym.

“Rodzinne rajdy rowerowe szklakiem Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej Kreda

Czas trwania całego projektu – 137 dni
Dotacja z ODL: 4 750,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 440,00 zł
Wkład własny finansowy: 301,41 zł
Całkowita wartość projektu: 6 491,41 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 9
Odbiorcy projektów – 100 osób

Projekt polegał na zorganizowaniu czterech rajdów rowerowych Szklakiem Odry, do miejsc ciekawych historycznie, promujących produkty lokalne oraz obszar działania LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Wydano pamiątkowe gadżety, pocztówka, mapki broszurki tematyczne. Warsztaty i materiały promocyjne nawiązywały do terenów i wydarzeń w zwiedzanej podczas rajdów okolicy. Szlak Odry stworzony dla ludzi nie tylko aktywnych, ale i świadomych swojego miejsca w przyrodzie. Projekt obejmował organizację czterech rajdów rowerowych. Pierwszy rajd ok 20 km, pt. “Na spotkanie z Odrą” trasa: Krzydlina Wielka- Rataje-Prawików-Odra – Krzydlina Wielka. Drugi rajd pt. “Tajemnice Lubiąża”, ok 15 km, trasa: Krzydlina Wielka- Lubiąż-Domaszków -Krzydlina Wielka”. Trzeci rajd: pt. “Rezerwaty – ochrona zasobów przyrody”, ok 20 km. Trasa: Krzydlina Wielka – Tarchalice-Dębno – Krzydlina Wielka. Czwarty rajd: “Obszary Natura 2000 – gatunki chronione”. Trasa ok 20 km, Krzydlina Wielka – Rudno- Wrzosy -Krzydlina Wielka. Uczestnikom rajdów dostosowano tempo rajdu jak i stopień trudności w terenie. Projekt zakończono podsumowaniem online, relacje wraz z dokumentacja fotograficzną, opublikowano w internecie. Projekt obejmował swoim działaniem mieszkańców Powiatu Wołowskiego przy zachowaniu środków p/ epidemiologicznych. Głównie uczestnikami projektu były rodziny z dziećmi, oraz uczestnicy indywidualni. Grupa wycieczkowa z zachowaniem zasad p/epidemiologicznych i sanitarnych, realizowała przejazd rowerowy szlakiem Odry. Uczestnikami rajdu były osoby posiadające własny rower, zgłaszający swój udział. Dzieci były uczestnikami pod opieką rodziców. Chętni mogli uczestniczyć we wszystkich rajdach. Uczestnikami warsztatów były osoby nie uczestniczące w rajdzie, ale zamieszkujące na wskazanym terenie. Przewidziano udział ok 50 osób w czterech rajdach i warsztatach. Uczestnictwo w rajdach przerosło nasze oczekiwania, w rajdach uczestniczyło 100 osób. Uczestnicy rajdów będą mogli przybyć na miejsce samochodami wraz z rowerami. Na miejscu był dostępny parking i można było skorzystać z serwisu rowerowego. Dla wszystkich chętnych dostosowane tempo oraz poziom trudności trasy. Zgłoszono małe dzieci, które podróżowały w fotelikach W każdym momencie rajdu była możliwość pomocy technicznej oraz w razie konieczności transportu samochodowego do mety rajdu.

“W Rudnie mieszkamy  i COVID-19 zwalczamy” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie “W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 122 dni
Dotacja z ODL: 4 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 570,00 zł
Wkład własny finansowy: 70,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 640,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 5
Odbiorcy projektów – 10 osób

Głównym celem projektu było zaangażowanie mieszkańców w działania pomocowe, min. poprzez szycie z ekologicznych materiałów chust i kominów służących do zakrycia twarzy oraz materiałowych toreb na zakupy oraz worków.

W ramach projektu nagrano film instruktażowy oraz przeprowadzono szeroką fotorelacje na stronie Facebook Wieś Rudno z przeprowadzonych warsztatów. W efekcie uszyto 30 toreb różnego koloru i rodzaju oraz worków, 30 chust okrywających twarz, 30 kominów. dodatkowo uszyto 50 maseczek dla mieszkańców oraz zaprzyjaźnionych organizacji.

W ramach projektu przeprowadzono również działania edukacyjne na temat korona wirusa oraz wydano ulotkę o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa i zasad higienicznych.

Wszyscy mieszkańcy zostali zabezpieczeni oraz uświadomieni edukacyjnie na temat zarażenia się Covid-19.

“Aktywnie po Krainie Łęgów Odrzańskich” ( gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie “Aktywny Dziewin”

Czas trwania całego projektu – 113 dni
Dotacja z ODL: 4 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 150,00 zł
Wkład własny finansowy: 585,61 zł
Całkowita wartość projektu: 7 235,61 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 6
Odbiorcy projektów – 50 osób

Projekt polegał na zebraniu grupy dzieci, młodzieży i osób dorosłych i zorganizowanie aktywnych działań turystyczno-edukacyjnych w Krainie Łęgów Odrzańskich. Prowadzony był w kilku etapach. Na początku, zakupiony został głośnik z mikrofonem i sprzęt głośnomówiący, flagi i nagrody dla uczestników. Następnie zorganizowano wycieczkę rowerową “Rowerem Po Łęgach” z Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin do Przystani Chrobrego w Jurczu. W trakcie wycieczki pozbierane zostały śmieci i sznurki śmieci, podglądaliśmy przyrodę i rozmawiano o ekologii i ochronie przyrody. Zebrane śmieci dostarczono na PSZOK w Ścinawie. W Jurczu z rowerów uczestnicy projektu przesiedli się na podstawione przez lokalnego przedsiębiorcę turystycznego kajaki i płynęli Odrą do portu w Ścinawie. Po drodze wykorzystując lornetki i sprzęt głośnomówiący poznawaliśmy gatunki fauny i flory. Prawie przez całą trasę udało nam się obserwować przemieszczającą się razem z kajakarzami rodzinę bielików. Zakończeniem tego etapu projektu było spotkanie w Ścinawskim porcie, gdzie zorganizowane zostało ognisko i poczęstunek dla uczestników tego działania. W działaniach tych udział wzięło udział 26 osób. Drugi etap projektu zorganizowany został w Porcie Ścinawa. Wzięło w nim udział ok. 30 osób. Uczestnikami byli głownie dzieci i seniorzy, dla których przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne, gry i zabawy oraz rejsy szkutą po Odrze połączonych z lekcja historii, przyrody i tradycji prowadzone przez animatorów LGD i bosmana portu Ścinawa. W trakcie tego spotkania zorganizowany też został wernisaż obrazów najmłodszych członków stowarzyszenia “Aktywny Dziewin” wzbogacony dodatkowo o prace wykonane na warsztatach rękodzielniczych w porcie. Na zakończenie zorganizowano, gry i zabawy, ognisko i wspólny poczęstunek oraz rozdano nagrody. Celem projektu było propagowanie działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców jak też promocją czynnego i zdrowego wypoczynku. Zachęciliśmy uczestników do integracji wielopokoleniowej, pokazaliśmy jak można ciekawie spędzać czas całymi rodzinami i grupami znajomych a przy tym uczyć się i bawić. Podczas realizacji projektu uczestnicy poznali swoją najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Pokazane też zostały sposoby pracy w grupie, wspólne gry i zabawy, zacieśniły się więzi rodzinne i sąsiedzkie. Starsi uczestnicy projektu przekazali swoją wiedzę młodszym, zachęcili ich do pracy na rzecz wspólnego dobra, a najmłodsi pokazali starszym, że potrafią się dobrze bawić bez użycia komputerów, telefonów i innych cudów techniki. Poprzez warsztaty i zajęcia terenowe pokazane zostały praktyczne formy poznawania gatunków drzew, ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. Podczas zajęć starsi przypomnieli sobie a młodsi poznali wiele ciekawych gatunków fauny i flory, poznali życie i obyczaje mieszkańców łąk, pól i lasów. Zajęcia odbywały się w sposób aktywny co podniosło sprawność fizyczną uczestników projektu. Ważnym celem projektu była też promocja turystyki rowerowej połączonej z turystyką kajakową co cieszy się ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem. Poprzez realizację tego zadania nastąpiła promocja miejscowości Dziewin i Krainy Łęgów Odrzańskich.

“Przeciwdziałanie zmniejszające skutki pandemii COVID- 19, przez aktywizację seniorów z terenu Gminy” ( gm. Miękinia)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie “Zaborowa Kraina”

Czas trwania całego projektu – 121 dni
Dotacja z ODL: 3 400,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 980,00 zł
Wkład własny finansowy: 608,85 zł
Całkowita wartość projektu: 8 988,85 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 2
Odbiorcy projektów – 204 osób

Głównym celem projektu była aktywizacja osób starszych z terenu gminy Miękinia, w trakcie pandemii Koronawirusa, przy pomocy zajęć plastyczno-artystycznych przez internet. Jak również było zwiększenie i poprawienie sprawności fizycznej i psychicznej osób starszych. Podtrzymywanie zainteresowań hobbystycznych oraz rozwijanie pasji. Projekt polegał na aktywizacji osób starszych poprzez internetowe warsztaty plastyczno- artystyczne, techniki z jakim zostali zapoznani beneficjenci były: decoupage rożnymi sposobami, filcowanie na sucho i mokro przy użyciu wełny czesankowej,malowanie akwarelami i akrylami na tekturze i podobraziach, quiling. Następnymi działaniami, które zostały zrealizowane były: zakup laptopa do obróbki zdjęć i tworzenia filmów, zakup materiałów plastycznych do nakręcenia filmów, zakup materiałów plastycznych dla beneficjentów projektu. Osoby,które miały problem z obsługi komputera lub telefonu zostały przeszkolone indywidualnie w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini. Zostało nakręconych oraz zmontowanych 16 filmów,które zostały udostępnione na Youtube, Facebooka Stowarzyszenia Zaborowa Kraina, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz LGD Odra. Zostało zaktywizowanych 5 osób starszych z terenu Gminy Miękinia. Korzyścią była aktywizacja lokalnej społeczności w szczególności seniorów, poprzez uczestnictwo w internetowych zajęciach plastyczno- artystycznych. Korzyścią również było poprawienie sprawnosci fizycznej i psychicznej seniorów.

“Siłownia umysłu i umiejętności dla seniorów” (gm. Niechlów)

Wnioskodawca/Realizator: Siłownia umysłu i umiejętności dla seniorów.

Czas trwania całego projektu – 91 dni
Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 350,00 zł
Wkład własny finansowy: 164,22 zł
Całkowita wartość projektu: 6 514,22 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 5
Odbiorcy projektów – 20 osób

Projekt polegał na przeprowadzaniu kilku warsztatów skierowanych do seniorów Gminy Niechlów. Warsztat jak zrobić dobre zdjęcie. Uczestnicy poznali obsługę aparatu fotograficznego oraz nauczyli się nagrać krótki filmik. Wykonali kilkanaście zdjęć ukazujących osobliwości przyrodnicze oraz zabytki jakie posiadamy w Gminie Niechlów. Ze zdjęć powstała foto książka w 2 egzemplarzach, jeden z nich udostępniony został w bibliotece gminnej a jeden dla Rady Seniorów. Warsztaty chodzenia z kijami. Uczestnicy nauczyli się prawidłowo chodzić z kijkami i gimnastykować się podczas chodzenia. Tu również seniorzy sprawdzali ile kroków zrobili na trasie, ile spalili kalorii. Wszystko to dzięki zakupowi krokomierzy dla każdego uczestnika. Uczestnicy pod okiem instruktora nauczyli się jak prawidłowo korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznych. Warsztaty z komputerem. Uczestnicy nauczyli się wysyłania maili wyszukiwania ciekawych dla nich stron, robienia bezpiecznych zakupów przez internet. Siłownia umysłu online. To działanie polegało na dostarczeniu drogą internetową, oraz poprzez pendrive, dla uczestników oraz osób bezpośrednio nie uczestniczących w projekcie, łamigłówek i gier ćwiczących umysł oraz filmów i porad dla seniorów. Wszystkie działania w projekcie odbywały się z zachowaniem środków ostrożności ze względu na panującą pandemię. Uczestnicy mieli do dyspozycji maseczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.

“Zieleń nasza dumą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie “Sołectwo Krzyżowa”

Czas trwania całego projektu – 149 dni
Dotacja z ODL: 2 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 760,00 zł
Wkład własny finansowy: 53,10 zł
Całkowita wartość projektu: 4 313,10 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 15
Odbiorcy projektów – 15 osób

Głównym celem projektu jest integracja społeczności wiejskiej oraz estetyka i bezpieczeństwo przy drodze na terenie zieleni wiejskiej.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa przy drodze i zabezpieczenie znajdującego się przy niej terenu zieleni pozwoli na ograniczenie ruchy zmotoryzowanego – zwolni kierowców, ponieważ ustawienie przy drodze gazonów z oświetleniem pozwoli na uważniejszą jazdę i nie niszczenie terenu poprzez najeżdżanie na niego. Dzięki nowemu zagospodarowaniu terenu zieleni miejsce to będzie estetyczne i zachęci do odwiedzania naszej miejscowości przez turystów.

2.Zamontowanie gabloty informacyjnej pozwoli każdemu mieszkańcowi na jednakowy dostęp do informacji zamieszczanej przez radę sołecką czy informacje urzędowe. Tablica bardzo przyda się mieszkańcom do komunikacji ze społecznością bez obawy zerwania np. ogłoszenia czy zamoczenia na deszczu.

Uczestnicy projektu zostaną poddani integracji społeczeństwa wiejskiego. Wspólne działania na rzecz dobrych relacji sąsiedzkich oraz rodzinnych wspomogą zjednanie się uczestników projektu oraz podniosą walory estetyczne naszej miejscowości. W związku z sytuacja panująca w kraju uczestnictwo w projekcie pomoże rozluźnić napięcie i choć na chwilę oderwać się od realiów życia. Przyczyni się do poprawy stanu psychicznego uczestników. Wspólne działania w przygotowaniu pozwolą im zrozumieć, że oprócz najbliższej rodziny są jeszcze sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy mogą wspierać nas w trudnych chwilach.

“Z natury czerpiemy, spacer z przeszłości w przyszłość” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

Czas trwania całego projektu – 151 dni
Dotacja z ODL: 4 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 610,00 zł
Wkład własny finansowy: 170,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 780,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 9
Odbiorcy projektów – 120 osób

W czasie realizacji projektu przeprowadzone zostały warsztat z uczniami klas IV – VIII. W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się z eksponatami znajdującymi się w Izbie, odszukiwali informacje na temat przedmiotów oraz próbowali ustalić ich historię.

Spotkali się z założycielką Izby – Kazimierą Gomułką, poznali dzięki temu historie tego miejsca. To spotkanie zostało zarejestrowane i jest udostępnione na stronie internetowej szkoły w zakładce Izba Regionalna.

Przeprowadzone zostały warsztaty pieczenia chleba i warsztaty fotograficzne. Warsztaty o takiej tematyce spotkały się z dużym zainteresowaniem i zamierzamy je powtórzyć po powrocie do tradycyjnej edukacji.

Skatalogowanie zasobów przyszkolnej Izby Regionalnej im. Cathleen Ward spowodowało, że stały się one ogólnodostępne. Szkoły i grupy, które będą korzystały z tych zasobów przez stronę internetową będą mogły też przyjechać do Orzeszkowa i na żywo zobaczyć eksponaty – kiedy zakończy się czas pandemii i zdalnej edukacji. Skatalogowanie i udostępnienie w wersji elektronicznej zasobów jest bardzo ważne jeszcze z jednego punktu widzenia, zdalne nauczanie nauczyło nas, że posiadanie zasobów internetowych jest bardzo istotne i przydatne. Być może w przyszłości taka sytuacja się powtórzy, więc wirtualne zbiory i internetowa baza opisów przedmiotów wraz z fotografiami ułatwi prowadzenie lekcji.

Skatalogowanie zbiorów było ważne nie tylko do potrzeb zdalnej edukacji. Te eksponaty, to często pamiątki rodzinne oddane szkole w depozyt lub na własność. Umieszczenie ich w Internecie jest swoistą formą zwrócenia ich właścicielom, którzy w każdej chwili mogą je zobaczyć i z dumą powiedzieć „to kiedyś należało do naszej rodziny”.

Głównym celem projektu było skatalogowanie i opisanie wybranych eksponatów zgromadzonych w zbiorach Izby Regionalnej oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajdujących się tam eksponatów. Celem szczegółowym było podniesienie stanu wiedzy o tym, jak żyły poprzednie pokolenia, z jakich sprzętów korzystały i jak wyglądało ich życie codzienne. Te założenia, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, udało się zrealizować. Jeszcze jednym, choć nie mniej ważnym celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Orzeszkowa, uczniów i rodziców uczniów z obwodu szkolnego SP w Orzeszkowie. Nasi przodkowie żyli w zgodzie z naturą, pory roku wyznaczały im rytm życia. Jesienią gromadzili zapasy i przygotowywali się do zimy, czerpali z natury i podporządkowywali się jej. W czasie rozmów z uczniami te kwestie były poruszane. Nie udało się spotkać z rodzicami z powodu przejścia na edukację zdalną i brakiem możliwości zorganizowania spotkania w ramach projektu. Nie udało się również pojechać na warsztaty do ROEE w Dziewinie. W przyszłości planujemy nawiązanie współpracy z ROEE w Dziewinie – część ciekawych zajęć ośrodka mogłaby być realizowana w Orzeszkowie: edukacja regionalna i ekologiczna.

Podsumowując, większość planowanych warsztatów i spotkań została zrealizowana. Powstała strona internetowa i folder, zawierające zdjęcia i opisy zbiorów. Informacja, że takie miejsce powstaje w Orzeszkowie dotarła do wielu szkół, instytucji czy osób prywatnych. Z zasobów Izby Regionalnej mogą korzystać wszyscy chętni – uczniowie, nauczyciele, pasjonaci historii i każdy kinu internauta.

Print Friendly, PDF & Email