Rok 2021 w liczbach:

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 17
Liczba wniosków zrealizowanych –13
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 104 305,17 zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 118
Liczba wolontariuszy – 74
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 1 267

“Ogród Sensoryczny przy CeKA” (gm. Środa Śląska)

Wnioskodawca/Realizator: Aktywni Średzianie (inicjatywa DL)

Czas trwania całego projektu – 192 dni
Dotacja z ODL: 3 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 7 900,00 zł
Wkład własny finansowy: 0,00 zł
Całkowita wartość projektu: 10 900,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 11
Odbiorcy projektów – 30 osób

W ramach projektu zakładaliśmy realizację ogrodu sensorycznego w Środzie Śląskiej przy Centrum Kultury Alternatywnej – miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych, które wpłynie zarówno na promocję przyrody i jej walorów poznawczych jak również na prawidłowość rozwoju osób niepełnosprawnych oraz dzieci, szczególnie z zaburzeniami zmysłów: wzorku, węchu, słuchu, czy smaku. Z uwagi na trudności wymienione w pkt. 4.b. nie udało się dokończyć prac budowlanych, zrealizowane zostały natomiast koncepcja i wszelkie niezbędne zakupy – dzięki wsparciu Centrum Kultury Alternatywnej – oraz warsztaty tematyczne – cykliczne (ceramiczne) oraz cykliczne i weekendowe (rękodzieła), w trakcie których 30 uczestników wykonało elementy składowe ogrodu sensorycznego: poidełka dla ptaków, ukorzenianie roślin, dzwonki, domki dla pszczół.

“Pokazujemy światu odrzańskie rękodzieło” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Rękodzielnicy Krainy Łęgów Odrzańskich (inicjatywa DL)

Czas trwania całego projektu – 206 dni
Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 800,00 zł
Wkład własny finansowy: 0,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 800,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 6
Odbiorcy projektów – 200 osób

Głównym celem projektu było upowszechnienie i rozwijanie rękodzieła artystycznego oraz rzemieślniczego wśród mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży Krainy Łęgów Odrzańskich. Poprzez działania włączające mieszkańców rozwijaliśmy zamiłowanie dzieci do kultury i angażowaliśmy je w działania artystyczne i rękodzielnicze, udało nam się animować mały, lokalny ruch artystyczny. Dzięki udziałowi w kiermaszach, prezentacjach rękodzielników oraz w warsztatach, po pierwsze promowaliśmy wiedzę o twórcach lokalnych, ale także umożliwiliśmy dzieciom rozwój zainteresowań, pasji, tworzyliśmy przestrzeń do wspólnego spędzania czasu w twórczy sposób, nie tylko dzieciom ale i ich rodzicom, którzy również będą mogli wziąć udział w warsztatach. Dobro wspólne, które rozwijaliśmy podczas projektu, polegało na odbudowywaniu i pogłębianiu relacji międzyludzkich. Nie małą rolę grają udział również tradycje związane z szyciem, szydełkowaniem, rzeźbieniem, prezentowaliśmy te umiejętności ale i zachęcaliśmy dzieci, młodzież, rodziców do nauki rękodzieła, spróbowania własnych sił np. w szyciu, czy wykonaniu papieru czerpanego.

“Aktywność dla wszystkich z Ciechowa” (gm. Środa Śląska)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Ciechów – Nasz Wspólny Cel.

Czas trwania całego projektu – 122 dni
Dotacja z ODL: 3 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 3 570,00 zł
Wkład własny finansowy: 152,19 zł
Całkowita wartość projektu: 6 722,19 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 4
Odbiorcy projektów – 105 osób

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie skutkom pandemii, jak również zachęcenie ludzi do wspólnego czynnego wypoczynku, wzmocnienie więzi naszej społeczności lokalnej, wykorzystanie umiejętności i zdolności realizatorów projektu podczas cyklicznych zajęć, promocja działań ekologicznych oraz zwrócenie uwagi na osoby starsze i niepełnosprawne. 12 spacerów po zdrowie w różne części miejscowości, pozbierano śmieci, kwiaty polne, jarzębinę, szyszki, gałązki świerkowe. Naturalne produkty wykorzystano podczas warsztatów. Rozstrzygnięto Konkurs na wytrwałego spacerowicza. Podarunki wywołały zaskoczenie. Podczas spacerów odwiedzaliśmy samotnych i starszych mieszkańców Ciechowa, zanosząc im podarunki wytworzone w czasie warsztatów. Mimo sytuacji pandemicznej w naszym kraju mieszkańcy Ciechowa mogli bez obaw spotkać się ze sobą i spędzić razem czas na świeżym powietrzu.

“Sympatyczne Malczyce – wspólnie dla naszej małej ojczyzny” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic

Czas trwania całego projektu – 153 dni
Dotacja z ODL: 4 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 3 782,50 zł
Wkład własny finansowy: 5 017,40 zł
Całkowita wartość projektu: 13 299,90 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 15
Odbiorcy projektów – 250 osób

Główne cele projektu to zwiększenie świadomości kultury i historii lokalnej, integracja międzypokoleniowa mieszkańców, jak również poprawa kondycji fizycznej, jakże istotna w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii. Lokalna społeczność, której działania od początku epidemii były częściowo zablokowane, potrzebowały bodźców pozwalających na wspólne działania w oparciu o lokalne tradycje i wspólną historię. Dobrem wspólnym, które udało się rozwinąć jest kultura, historia i więzi międzyludzkie, zarówno miejscowości Malczyce, jak i naszego regionu. Wraz z pojawianiem się nowych pokoleń Sympatyków Malczyc i Okolic przekazuje wiedzę i krzewi historię lokalnej ojczyzny, a także zakorzenia zarówno wśród ludzi młodych, jak i tych dojrzałych postawy prospołeczne czy proekologiczne.

“Integracja lokalnej społeczności poprzez poznawanie walorów Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej

Czas trwania całego projektu – 112 dni
Dotacja z ODL: 6 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 440,00 zł
Wkład własny finansowy: 2 394,98 zł
Całkowita wartość projektu: 9 834,98 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 7
Odbiorcy projektów – 177 osób

Głównym celem projektu była integracja lokalnej społeczności poprzez poznawanie walorów turystycznych, historycznych oraz przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich. Zaobserwowaliśmy, że ze względu na pandemię lokalna społeczność się izolowała, za pomocą projektu przypomnieliśmy społeczności czasy sprzed pandemii i wspólne działania na rzecz naszej miejscowości oraz integrację, która jest niezbędna do aktywizacji ludzi. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia dbałości o najbliższe otoczenie, zarówno pod kątem ekologicznym jak i historycznym. Przybliżenie uczestnikom projektu walorów przyrodniczo-historycznych, poprawiło jakość życia oraz pobudziło aspiracje rozwojowe społeczności. Projekt pozwolił poprzez rajdy rowerowe, spływ kajakowy i rejs szkutą przybliżyć i poznać ciekawe miejsca w naszej najbliższej okolicy. Zachęciliśmy mieszkańców do turystyki rowerowej Szlaku Odry poprzez organizację rajdów rowerowych i poznawanie szlaków rowerowych. Cele projektu zostały osiągnięte.

“Rejsy tematyczne” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Gągoły DWL (inicjatywa DL)

Czas trwania całego projektu – 202 dni
Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 600,00 zł
Wkład własny finansowy: 214,62 zł
Całkowita wartość projektu: 7 814,62 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 8
Odbiorcy projektów – 40 osób

Głównym celem projektu było przybliżenie wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych rzeki o europejskim znaczeniu. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szlaku Odry i Krainy Łęgów w oparciu o rejsy po Odrze – birdwatching, nagrywanie i słuchanie dźwięków przyrody, ekologii, zasobów militarnych stworzenie edukacyjnych scenariuszy wycieczek szkutą. Zaktywizowanie mieszkańców regionu Nadodrza do poznania swojego regionu w tym atrakcji przyrodniczych zasobów historycznych jak linia obronna Oderstellung, czy słowiańskich śladów bytowania plemion.

Poprzez 4 rejsy tematyczne (militarny, śladami słowiańskich plemion, kulturowo – kulinarni i przyrodniczy) stworzyliśmy zarys scenariuszy tematycznych wycieczek do odwiedzania obszarów działania Krainy Łęgów Odrzańskich, które będą częścią tematycznych szlaków

“Dębno, Rudno, Wrzosy – aktywny powrót do natury” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie “W Rudnie jest cudnie”

Czas trwania całego projektu – 121 dni
Dotacja z ODL: 5 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 760,00 zł
Wkład własny finansowy: 300,00  zł
Całkowita wartość projektu: 7 060,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 30 osób

Głównym celem projektu byłó wsparcie mieszkańców miejscowości Dębno, Rudno i Wrzosy w powrocie do normalności po kolejnych falach pandemii i podjęcie działań na rzecz ponownego zintegrowania się, wspólnych działań, nabycia umiejętności autopoprawy swego samopoczucia i stanu psychicznego przez kontakt z naturą (lasoterapia) i korzystanie z jej dobrodziejstw (zioła, owoce, zdobnictwo). Ponadto dzięki grze terenowej i skrytkom geocachingowym zachęcilśmy lokalną społeczność do aktywnych spacerów, wysilenia szarych komórek i dobrej zabawy w rodzinnym gronie poprzez wspólne odkrywanie pięknych zakamarków miejscowości i okolicznych lasów i stawów. Gra terenowa i skrytki stanowią nową ofertę edukacyjno-turystyczną, która promuje naszą okolicę i pozwoli odkrywać naturę w sposób ciekawy, ale też zrównoważony.

“Dekorujemy nasze ogrody ceramiką własnoręcznie wykonaną” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Jezierzyca -Krzelów

Czas trwania całego projektu – 122 dni
Dotacja z ODL: 4 600,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 700,00 zł
Wkład własny finansowy: 325,42 zł
Całkowita wartość projektu: 7 625,42 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 8
Odbiorcy projektów – 30 osób

Naszym celem było zaangażowanie mieszkańców naszej gminy do wspólnego działania, a jednocześnie działanie na rzecz upiększania naszego otoczenia. Nasze działania miały przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego, chcemy żyć w ładnym otoczeniu, ale też zwrócić uwagę mieszkańców na dbanie o nasze wspólne dobro jakim jest nasza miejscowość. Pośrednim założeniem było również zorganizowanie wydarzeń, które zapewnią dostęp do wiedzy i sztuki społeczności naszego sołectwa. Warsztaty, a następnie organizacja wystawy przyczyniła się także do integracji społeczności, tworzenia więzi międzypokoleniowych, ludzi skupionych wokół wspólnej sprawy. Uważamy, że w pełni udało nam się osiągnąć nasze cele. Mieszkańcy chętnie brali udział w warsztatach, a efekty zaskoczyły nas wszystkich.

“Korzyści z natury” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz

Czas trwania całego projektu – 132 dni
Dotacja z ODL: 4 200,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 900,00 zł
Wkład własny finansowy: 853,16 zł
Całkowita wartość projektu: 5 953,16 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 3
Odbiorcy projektów – 50 osób

Głównym celem projektu było wsparcie aktywności społecznej poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, wykorzystywania i dbania o dobra natury poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. Dotyczyły one zebrania umiejętności i wiedzy dotyczącej zasobów naturalnych (głównie roślin, ziół, wody) jak o nie dbać i jak z nich korzystać we własnych domach oraz uprawiać w przydomowych ogródkach. Podczas warsztatów został również poruszony temat ekologii w myśl zero waste – wykonaliśmy woskowijki, które są coraz popularniejszym zamiennikiem plastiku. Poznaliśmy również jak wygląda obieg wodny w przyrodzie oraz jak dbać o zasoby wodne – prelekcja z częścią warsztatową podczas której wykonano wodne doświadczenia była cennym doświadczeniem dla przybyłych słuchających.

“Warsztaty integrujące ZNOWU RAZEM!” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa

Czas trwania całego projektu – 115 dni
Dotacja z ODL: 4 000,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 400,00 zł
Wkład własny finansowy: 350,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 750,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 30
Odbiorcy projektów – 280 osób

Projekt zgodnie z wnioskiem polegał na przeprowadzeniu kilku działań:

1. Odbyły się spotkania dla uczniów klas VII-VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie. Miały one charakter integracyjny i terapeutyczny, ale także edukacyjny, społeczny, ekologiczny, sportowy i przyrodniczy. Połączyliśmy wszystko co mogło wpłynąć na lepszą integrację grupy po długiej izolacji spowodowanej COVID 19, ale również po zupełnie innym systemie nauczania z jakim musieli się zmierzyć młodzi ludzie czyli z edukacją zdalną.

2. Kolejnym elementem było wydarzenie ekologiczno-przyrodnicze w Porcie Ścinawa dla wszystkich chętnych mieszkańców. Nazwaliśmy je “Familijnym rozpoczęciem roku szkolnego” bowiem zbiegło się czasowo z początkiem września, a więc powrotem dzieci i młodzieży do szkół. Teren zielony w Porcie został specjalnie przygotowany i wyczyszczony na to wydarzenia przez ochotników oraz członków stowarzyszenia. W Procie powstało kilka stref.

3. Ostatnie działanie jakie odbyło się w ramach projektu to internetowy konkurs fotograficzny „Przyroda w Krainie Łęgów Odrzańskich” na portalu Facebook. Wszyscy biorący udział otrzymali nagrody. Zwycięzcy głównych 3 miejsc otrzymali vouchery do Empiku, a wszyscy uczestnicy parasole powstałe specjalnie jako nagrody w konkursie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się przy okazji wernisażu w SSM „Pałacyk” w Ścinawie, w którym udział wzięli m.in. zaproszeni Goście oraz właśnie uczestnicy konkursu.

“Spotkajmy się ponownie – integracja mieszkańców sołectwa Wojszyn-Borkowo po roku izolacji” (gm. Góra)

Wnioskodawca/Realizator: Sołectwo Wojszyn-Borkowo (inicjatywa DL)

Czas trwania całego projektu – 183 dni
Dotacja z ODL:  4 700,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 311,00 zł
Wkład własny finansowy: 797,50 zł
Całkowita wartość projektu: 6 808,50 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 4
Odbiorcy projektów – 35 osób

Celem projektu była ogólna integracja jak największej ilości mieszkańców Sołectwa Wojszyn-Borkowo. Przez pandemię covid-19 życie społeczne w sołectwie się zatrzymało. Ludzie się nie spotykali, nie było okazji do pogłębiania relacji społecznych wewnątrz wsi. Przed nastaniem pandemii kultywowaliśmy lokalne tradycje – organizowaliśmy dożynki, jednoczyliśmy się na sali wiejskiej podczas świąt takich jak: dzień kobiet, dzień dziecka czy przedwigilijny opłatek. Razem dbaliśmy o wygląd naszych wsi, sprzątaliśmy tereny zielone, wspólnie postawiliśmy wiatę, która cieszy się popularnością wśród mieszkańców oraz ludzi z poza sołectwa i dzięki której powstał w Wojszynie park linowy. Życie społeczne w naszym sołectwie tętniło, partycypowali w nim wszyscy od najmłodszych do najstarszych. Spotykali się ludzie mieszkający tu od pokoleń jak i ci, którzy dopiero co osiedli w naszym sołectwie. Aż do czasu nastania pandemii, która zupełnie uśmierciła życie wewnątrz wsi. Odbiła się negatywnie na wszystkich niezależnie od wieku. Mieszkańcy odczuli jej skutki zarówno na zdrowiu fizycznym jak i na zdrowiu psychicznym. Zapanował ogólny marazm i zniechęcenie.

Projekt miał na celu ponownie zintegrowanie mieszkańców sołectwa. Za jego pomocą chcieliśmy załagodzić szkody wyrządzone nam przez pandemię, to jest: izolacja i alienacja mieszkańców, pogorszenie się kondycji fizycznej i psychicznej oraz zbyt duże wystawienie na oddziaływanie technologii. Za pomocą projektu chcieliśmy wyciągnąć jak największą ilość mieszkańców z domów oraz zaprosić ich do wspólnego, aktywnego spędzania czasu.

Nasz projekt polegał na zorganizowaniu wspólnej wycieczki, która ponownie zintegrowała mieszkańców sołectwa. Projekt zrealizowany był dwudziałaniowo; mianowicie powstały dwie grupy mieszkańców, jedna wzięła udział w spływie kajakowym, druga w rajdzie rowerowym połączonym z grą terenową, całość została zwieńczona wspólnym ogniskiem dla wszystkich uczestników projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w miejscowości Wojszyn, w sołectwie Wojszyn-Borkowo, tam odbyły się spotkania organizacyjne.

Wycieczka, która stanowi główną część projektu, odbyła się do miejscowości Jemielno oraz w okolice rzeki Barycz (Wąsosz).

“Pszczele Zakątki” (gm. Jemielno)

Wnioskodawca/Realizator: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie

Czas trwania całego projektu – 172 dni
Dotacja z ODL: 2 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 580,00 zł
Wkład własny finansowy: 904,40 zł
Całkowita wartość projektu: 4 984,40 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 9
Odbiorcy projektów – 22 osoby

Skłoniliśmy ludzi do wyjścia z domu i daliśmy im możliwość zdobycia wiedzy dot. pszczelarstwa i roślin dzięki zorganizowaniu warsztatów (4h) pszczelarskich prowadzonych przez eksperta z wiedzą, doświadczeniem i własną liczną pasiekę. Spotkanie odbyło się w schronisku turystycznym “Pod Lipami” w Jemielnie. Poprzez te zajęcia wpłynęliśmy również na kształtowanie i wzmacnianie postaw propszczelarskich. Formuła zajęć sprawiła, że nawet osoby będące laikami zdobyły rzetelną wiedzę dot. pszczół i korzyści jakie dzięki nim otrzymuje ludzkość. Głównym celem projektu było zwiększenie lokalnej bazy pokarmowej dla pszczół i zrobiliśmy to poprzez posadzenie miododajnych drzew (lipy – 50 szt i owocowe – 20 szt), ziół (lawenda – 15 szt). Poprzez nasadzanie drzew i roślin miododajnych wpłynęliśmy też na wzrost walorów wizualnych naszej gminy i na rozwój ekosystemu. Poszerzyliśmy przestrzeń przyjazną owadom nie tylko przez nasadzenia, ale przez rozmieszczenia w różnych lokalizacjach domków dla motyli (20 szt) i dla zapylaczy (9 szt). Dodatkowo powstały tablice informacyjne (2 szt) poświęcone pszczołom. Z myślą o ludziach, aby stworzyć przestrzeń odpoczynku zakupiliśmy ławki (2szt), na których każdy będzie sobie mógł usiąść i podziwiać piękną lokalną przyrodę i sekretne życie pszczół. Zakupiliśmy też siatkę do zabezpieczenia sadzonek i po konsultacji z ekspertem – domków dla owadów i domków dla motyli.

“EKO RYCERZ – wyjazdy integracyjne dzieci i rodzin z Osiedla Owocowego w Mrozowie do Zamku Wojnowice” (gm. Miękinia)

Wnioskodawca/Realizator: inicjatywa DL

Czas trwania całego projektu – 90 dni
Dotacja z ODL: 3 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 200,00 zł
Wkład własny finansowy: 2 052,00 zł
Całkowita wartość projektu: 9 752,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 3
Odbiorcy projektów – 18 osób

Celem głównym projektu było odbudowanie kapitału relacji sąsiedzkich na poziomie społeczności lokalnej z Osiedla Owocowego w Mrozowie. Na etapie pisania wniosku zakładano, że projekt zostanie zrealizowany w tzw. “rzeczywistości pocovidowej”, jednak niestety pandemia trwa nadal, co niesie za sobą skutki i tym bardziej wymaga realizacji tego typu projektów.

Print Friendly, PDF & Email