Program Działaj Lokalnie zaczął się na naszym obszarze w 2004 r. z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz gmin Partnerstwa Doliny Środkowej Odry.

W 2008 roku nastąpiło przekazanie Funduszu Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, które od momentu przekazania jest Lokalną Organizacją Grantową – Ośrodkiem Działaj Lokalnie tzw. ODL. Fundusz jest tworzony ze składek członkowskich  samorządów wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania oraz w ramach programu Działaj Lokalnie z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” od początku istnienia jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Przez 20 lat funkcjonowania programu wsparcie otrzymało ponad 240 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Na dotacje przekazano ponad 880 tyś zł. W pracach komisji oceniających wnioski udział wzięło niemal 80 osób.

Informacje o Programie

Po szczegółowe informacje zapraszamy do zakładki „O programie” link: https://lgdodra.pl/dzialaj-lokalnie/co-to-jest/

Pakiet prasowy – skrótowe informacje dla mediów: do pobrania

Promocja

 

LOGOTYPY

Logotyp ARFP

Logotyp LGD KŁO (różne wersje)

pakiet logotypów STOWARZYSZENIA LGD KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH 

logotypy-pasek-DL-ARF-PAFW-KŁO

 

Print Friendly, PDF & Email