GEO- TROP, czyli geocaching łączy regiony
Projekt pn. Geograficzne Elementy Oraz Turystyczne Regiony Odkrywamy (z) Pasją, akronim GEO- TROP, to już drugi projekt współpracy realizowany przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. GEO- TROP to projekt wykraczający poza granicę województwa dolnośląskiego, realizowany we współpracy z dwiema LGD z województwa małopolskiego: Lokalną Grupą Działania Wadoviana oraz Lokalną Grupą Działania Dolina Soły.
Czym jest geocaching? Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że geocaching to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane, przeważnie w interesujących i atrakcyjnych miejscach, skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych. Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne turystycznie i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy- nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci.
Warto podkreślić, że w ramach realizacji projektu przewidziano działania mające na celu rozwój turystyki na terenie partnerskich LGD, wzrost zainteresowania geocachingiem, promocję obszaru LGD jako atrakcyjnego miejsca wycieczek i aktywnego odpoczynku, a także pogłębianie wiedzy geograficznej, przyrodniczej, historycznej i kulturowej o obszarze LGD w społeczności lokalnej i geocacherskiej. Partnerskie LGD zaplanowały wyjazd studyjny i spotkanie wymiany doświadczeń dla animatorów geocachingu, stworzenie geościeżek oraz wykonanie geoskrytek jako filar, na którym opiera się idea tego projektu. Planuje się stworzyć jedną główną ścieżkę geocachingową łączącą obszary trzech LGD oraz indywidualne geościeżki na terenie każdego z partnerów. W ramach projektu każdy z partnerów projektu współpracy na terenie swojego LGD przygotuje geościeżki skupione wokół najbardziej interesujących/wartościowych miejsc. Tematyka geościeżek dotyczyć będzie dziedzictwa lokalnego: kulturowego, przyrodniczego, turystycznego oraz rekreacji. Ponadto przewidziano zaprojektowanie i wykonanie woodcoinów– drewnianych krążków z grawerem, które stanowią element kolekcjonerski w geocachingu oraz wydawnictwo w postaci broszury „Geocaching w pigułce”. Grupy zaplanowały również przeprowadzenie eventów i imprez plenerowych promujących ideę geocachingu wśród społeczności lokalnej, turystów i szkół jako innowacyjnej formy spędzania czasu wolnego, poznawania regionu i zwiększania ruchu turystycznego.
Z niecierpliwością czekamy na działania i efekty realizacji projektu w terenie, a całość jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W efekcie realizacji projektu powstała broszura jak zacząć zabawę w Geocasching !

Okładka broszury geocaschingowej zabawy

Wydawnictwo ABC Geocaschingu  jest przewodnikiem po tajnikach gry !


Cel operacji
Celem projektu współpracy jest zachowanie dziedzictwa lokalnego i wypromowanie obszarów objętych LSR na obszarze 3 współpracujących LGD poprzez stworzenie ścieżek geocachingowych, wydanie mini przewodnika oraz zorganizowanie imprez.
Działania w projekcie/produkty:
1. Szkolenie animatorów geocachingu (8 osób z każdego LGD, łącznie 24 osoby).
2. Stworzenie geościeżek oraz wykonanie geoskrytek. Planuje się stworzyć jedną główną ścieżkę geocachingową łączącą obszary 3 LGD oraz indywidualne geościeżki na terenie każdego z partnerów. W ramach projektu każdy z partnerów projektu współpracy na terenie swojego LGD przygotuje geościeżki skupione wokół najbardziej interesujących/wartościowych miejsc. Tematyka geościeżek dotyczyć będzie dziedzictwa lokalnego: kulturowego, przyrodniczego, turystycznego oraz rekreacji.
3. Projekt i wykonanie woodcoinów. W ramach projektu planuje się wykonanie woodcoinów – drewnianych krążków z grawerem laserowym, które stanowią element kolekcjonerski w geocachingu. Zaplanowano wykonanie 3600 sztuk woodcoinów (1200 szt. na każde LGD).
4. Mini wydawnictwo „Geocaching w pigułce”, nakład: 3000 sztuk (1000 szt. na każde LGD).
5. Organizacja imprez promujących powstałe geościeżki: LGD Kraina Łęgów Odrzańskich: 3 eventy, LGD Wadoviana: 2 eventy, LGD Dolina Soły: 5 eventów.
Rezultaty:
• Przygotowanie grupy 24 animatorów geocachingu do pracy w terenie.
• Stworzenie 1 wspólnej geościeżki na terenie 3 LGD, składającej się z 15 punktów oraz stworzenie geościeżek na terenie partnerskich LGD: LGD KŁO: 5 geościeżek, 150 skrytek, LGD Wadoviana: 4 geościeżki, 40 skrytek, LGD Dolina Soły: 1 geościeżka, 50 skrytek.
• Wykonanie 3600 sztuk woodcoinów.
• Wydanie broszury „Geocaching w pigułce”, nakład 3000 sztuk.
• Organizacja imprez promujących powstałe geościeżki na terenie partnerskich LGD, łącznie 10 eventów.

Letni GEORELAKS w Chobieni

Miłośników GEOCACHINGU, zarówno keszerów wyjadaczy ale także zupełnych amatorów, zapraszamy gorąco w najbliższą sobotę do Chobieni (gmina Rudna).

Print Friendly, PDF & Email

Święto geocachingu w Ścinawie

W słoneczną sobotę 26 marca, blisko setka (!) miłośników geocachingowej turystyki zameldowała się w okolicach Ścinawy

Print Friendly, PDF & Email

GEOCACHINGOWE POWITANIE WIOSNY W ŚCINAWIE

Geokeszerów oraz miłośników wiosny 🙂 zarówno keszerów wyjadaczy ale także zupełnych amatorów, zapraszamy gorąco w sobotę 26 marca 2022r. do Ścinawy.

Print Friendly, PDF & Email

Andrzejkowy Event Geocachingowy w Garnierówce

W weekend 26-28 listopada niewielkie dolnośląskie Głębowice przeżyły coś na kształt oblężenia

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy na Andrzejkowy Event Geocachingowy do Garnierówki

Miłośników GEOCACHINGU, zarówno keszerów wyjadaczy ale także zupełnych amatorów, zapraszamy gorąco w sobotę 27 listopada 2021r. do Głębowic (gmina Wińsko).

Print Friendly, PDF & Email

Nabór uczestników na szkolenie animatorów geocachingu

Nabór uczestników na 2-dniowy wyjazd studyjny/ szkolenie animatorów geocachingu i spotkanie wymiany doświadczeń partnerów realizujących projekt GEO-TROP do Sopotu.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email