We are an international fundraiser working towards major global problems. Join hands with us to add in your part, your little contribution can make a big difference.

INTERNATIONAL PARTNER PROGRAM

HAPPINESS IS THE PRIMARY MOTTO

YOUNG LEADERS DEVELOPMENT

our people

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 

  Today’s condition

  Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

  Latest News

  KONSULTACJE SPOŁECZNE zmian w LSR na lata 2014-2020

  Zapraszamy do konsultacji zmian w dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Propozycja zmian wynika z konieczności ujednolicenia zapisów w LSR z aktualnymi przepisami.

  Zobacz...

  CYKL STACJONARNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA NGO

  Dzięki współpracy z naszym wieloletnim członkiem – Stowarzyszeniem Integracji Społecznej PROPAGO z Brzegu Dolnego, możemy zaprosić Państwa na cykl szkoleń podnoszących kompetencje osób związanych z trzecim sektorem.

  Zobacz...
  Print Friendly, PDF & Email