Rozpoczynamy badania ankietowe online – za pośrednictwem formularza google prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże nam przy pracach nad tworzeniem nowej, Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Krainy Łęgów Odrzańskich.

Celem badań ankietowych jest poznanie opinii i oczekiwań partnerów i mieszkańców obszaru LGD. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwojowych obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju, identyfikacji grup docelowych oraz pomysłów na projekty i działania. Ankiety będą też narzędziem konsultacji powstających treści LSR i będą stosowane na każdym etapie jej przygotowywania.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważne dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju!

Print Friendly, PDF & Email