Projekt grantowy pod nazwą „Aktywni Obywatele Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez realizację 20 działań aktywizacyjnych.

Efekty operacji grantowej: 

Liczba operacji : 20 sztuk.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 299 998,00 zł, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Zadanie nr 1: “Nasze miejsce spotkań, sportu i rekreacji w Krainie Łęgów Odrzańskich ” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej
Kwota grantu: 15 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 18 437,70 zł

Realizacja zadania:  luty – czerwiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez stworzenie miejsca spotkań, sportu i rekreacji w Krzydlinie Małej.

Relacja z realizacji zadania: Zauważyliśmy, że podczas realizacji zadania wzrosło znacząco zainteresowanie mieszkańców KŁO organizacją różnych spotkań integracyjnych w naszym wspólnym miejscu spotkań. OSP poprzez pokazy filmów historycznych z funkcjonowania OSP, stworzenie kina plenerowego, organizacje „Dnia Dziecka” zebrania NGO, po uroczystości prywatne. Miejsce realizacji projektu stało się najczęściej odwiedzanym placem ogólnodostępnym w naszej miejscowości, cieszy nas również ogromna rzesza rowerzystów na szlaku Odry która odwiedza naszą wspólną Sołtysówkę. Krzydlina Mała ma około 460 mieszkańców w tym 100 dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Do niedawna nasza miejscowość posiadała bardzo popularny wśród dzieci plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Był on również regularnie odwiedzany przez dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Wiosna”. Niestety ze względu na wynik kontroli komisji badającej bezpieczeństwo tego typu obiektów, został on zlikwidowany. To sprawiło, że Krzydlina Mała, która jest jedną z większych miejscowości w gminie, nie posiada placu zabaw. Założeniem Projektu było stworzenie nowego miejsca przeznaczonego do zabawy dla dzieci i młodzieży, który przewyższyłby popularnością stary plac zabaw co się udało. Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie nowego terenu pod nowo zakupione urządzenia co uczyniło to miejsce estetyczne i przyjazne dla wielopokoleniowego społeczeństwa. Zakup nowego sprzętu uczynił to miejsce bezpieczniejszym i uniwersalnym, podniesiono jego walory funkcjonalne. Powstanie w jednym miejscu części sportowej, która już istnieje, miejsca spotkań i odpoczynku (istniejąca wiata) i miejsce na ogniska integracyjne a jednocześnie zagospodarujemy pustą przestrzeń, gdzie stworzone zostało miejsce do zabawy najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości. Projekt kierowany był do mieszkańców naszej miejscowości, jak i również wszystkich mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich i turystów poruszających się Szlakiem Odry. Realizacja Projektu zwiększyła aktywność lokalnej społeczności, oraz zachęciła do działań non-profit. W tym celu mieszkańcy i odbiorcy zostali zaangażowani w realizację projektu poprzez wybór oferenta i sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu oraz przygotowanie terenu i montaż nowo zakupionych elementów placu zabaw, upiększenie, promocję i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, który powstał. Urządzenia, które zostały zamontowane w ramach projektu są również skierowane do użytkowników ścieżek rowerowych. Naszą miejscowość przecinają popularne ścieżki rowerowe, którymi dziennie przemieszczają się setki osób. Realizacja projektu znacząco przyczyniła się do promocji oraz realizowania idei Krainy Łęgów Odrzańskich. W ramach projektu zostały zakupione 4 elementy placu zabaw takie jak “Zestaw Systemowy CM- 0107″,”Huśtawka Wahadłowa dwuosobowa mix CM- 1802″,”Sprężynowiec Motor SP 1005″,”Sprężynowiec Konik SP- 1004”.

Jakub Jarmuszczak 

Zadanie nr 2: “Rozwój turystyki rowerowej w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Grantobiorca: Fundacja Osada Rybacka
Kwota grantu: 15 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 15 588,89 zł

Realizacja zadania:  luty-czerwiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez umożliwienie rekreacji i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Dzięki realizacji zadania poszerzyliśmy ofertę Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin o możliwość aktywnego spędzania czasu na wycieczkach rowerowych. Poza zwiedzaniem wiejskiej galerii, goście mogą także skorzystać z 10 rowerów żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, w ruchu, oglądając piękną wieś i okoliczne lasy łęgowe. Została rozszerzenia oferta dla społeczności lokalnej a także turystów odwiedzających Ekomuzeum poprzez zorganizowanie wypożyczalni rowerów, które wykorzystywane są podczas imprez, wydarzeń i spotkań organizowanych przez fundację Osada Rybacka. Do tej pory udało się zorganizować rajd rowerowy „Rowerem po Łęgach”, kilka wycieczek, mniejszych i większych wokół Dziewina, ukazując piękno tutejszych lasów i łąk tak bogatych w rośliny, owady i ptactwo. Dzięki realizacji tego projektu nastąpiła też integracja zarówno samych mieszkańców  Dziewina jak też mieszkańców z przyjeżdżającymi turystami. W ramach zadania udało się ukazać piękno, wiele ciekawych zakątków i bogatych gatunków fauny i flory występujących w naszym regionie, jak też  prowadzić edukację ekologiczną  dla mieszkańców KŁO i odwiedzających ją osób. W trakcie realizacji zadania nastąpiła też integracja wielopokoleniowa zarówno rodzin, jak też osób w różnym przedziale wiekowym, które wcześnie się nie znały.

Joanna Mostowska 

Zadanie nr 3 “Sport, zdrowie, zabawa na obszarze Łęgów Odrzańskich” (gm. Brzeg Dolny)

Grantobiorca: Iwona Dorota Pisching
Kwota grantu: 15 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 16 083,50 zł

Realizacja zadania:  luty – czerwiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez przeprowadzenie 6 zajęć integracyjnych „Jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą”.

Relacja z realizacji zadania: Celem projektu było wsparcie aktywności mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży i rodzin z dziećmi, poprzez organizację zajęć rekreacyjnych i integracyjnych we wsi Wały. Dzięki realizacji operacji pobudziliśmy aktywność społeczeństwa w aktywność sportową. Celem projektu było także stworzenie lepszych warunków aktywnego i bezpiecznego wypoczynku mieszkańców Gminy Brzeg Dolny i odwiedzających gminę gości oraz zwiększenie atrakcyjności wypoczynku oraz pasja do zdrowego trybu życia.

Potrzeba realizacji projektu była  wynikiem działań mieszkańców wsi Wały, liczącej około 300 osób, dla których teren ośrodka jest jedynym miejscem spędzania wolnego czasu dla rodziców z dziećmi i młodzieży oraz spotkań kulturalnych mieszkańców. Rowerki wodne zostały wykorzystane do celów rekreacyjno-turystycznych oraz pomogły  w integracji społeczeństwa. Były i nadal będą  wykorzystywane do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przygotowania się do turystyki wodnej na Szlaku Odry.

Zrealizowane zajęcia miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego pływania Odrą oraz integracji.

Młodzież i uczniowie dolnobrzeskich szkół oraz mieszkańcy wsi Wały bardzo chętnie korzystają z zakupionych 4 rowerków, przyjeżdżają na imprezy integracyjne do wsi Wały i spędzają tu miło czas.

Iwona Pisching

Zadanie nr 4 “Eko-Baza Krainy Łęgów Odrzańskich w Wilkowie” (gm. Głogów)

Grantobiorca: Beata Sawicka
Kwota grantu: 15 812,00 zł
Całkowita wartość zadania: 16 689,82 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez stworzenie Eko-Bazy Krainy Łęgów Odrzańskich w Wilkowie.

Relacja z realizacji zadania: Przystępując do realizacji projektu EKO-BAZA KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH W WILKOWIE moim celem było zaktywizowanie mieszkańców Wilkowa oraz zwiększenie atrakcyjności naszej małej miejscowości, położonej przy rowerowym Szlaku Odry.

  Dzięki pozyskanym środkom oraz zaangażowaniu wolontariuszy przy szkolnym placu zabaw stworzyliśmy mini centrum edukacji i rozrywki dla całych rodzin. Na utwardzonym gruncie powstała zadaszona wiata z ławkami, stojakami rowerowymi, skrzynkami na uprawę ziół i kwiatów. Wykonaliśmy nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz parkowych spotykanych w starorzeczu Odry. Dostępne w Eko-Budce broszury oraz kart pracy dla najmłodszych przybliżają Krainę Łęgów Odrzańskich. Dojazd ze Szlaku Odry do Eko-Bazy został oznakowany tabliczkami z logotypem KŁO, dzięki czemu miejsce to jest dostępne nie tylko dla mieszkańców ale również dla turystów.

Beata Sawicka

Zadanie nr 5Pierwsi Osadnicy Łęgów Odrzańskich” (gm. Brzeg Dolny)

Grantobiorca: Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej
Kwota grantu: 15 767,00 zł
Całkowita wartość zadania: 15 867,00 zł

Realizacja zadania:  luty-czerwiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez rozwój Izby Muzealnej.

Relacja z realizacji zadania: Ze środków uzyskanych z grantu Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej zakupiło 10 gablot wystawienniczych. Nasze stowarzyszenie prowadzi w Brzegu Dolnym Izbę Pamięci, która dysponuje bogatym zbiorem eksponatów (zabytkowe sprzęty, zdjęcia, archiwalia, itp.) obrazujących losy powojennych osadników, a także historię naszego miasta. Eksponaty te były dotąd prezentowane zwiedzającym w różnych starych gablotach, regałach, na ścianach. Brakowało nam nowoczesnych, przestronnych gablot muzealnych, dzięki którym nasze eksponaty mogły by być bardziej atrakcyjnie wyeksponowane. I tak się stało dzięki grantowi otrzymanemu z Krainy Łęgów Odrzańskich.

W zakupionych gablotach umieściliśmy część naszych muzealnych eksponatów:

  • cenne pamiątki sybiraków,
  • część pamiątek rodzin osadników,
  • zabytkowe mundury,
  • publikacje poświęcone naszemu miastu,
  • artefakty po niemieckich podobozach Dyhernfurth I i Dyhernfurth II z czasów II wojny światowej.

Jesteśmy usatysfakcjonowani z tych naszych nabytków. Dzięki nowym gablotom poprawiła się strona wizualna eksponowanych muzealiów Izby Pamięci, zwiększyła się aktywność naszych seniorów pomagających przy pracach nad zagospodarowaniem gablot. Zmiany na lepsze dostrzega też młodzież szkolna zwiedzająca Izbę Pamięci i inni zwiedzający.

Jan Głowacki
sekretarz SPOZD

Zadanie nr 6 “Odra – rzeka edukacji w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Fundacja Edusilesia
Kwota grantu: 17 774,00 zł
Całkowita wartość zadania: 18 256,90 zł

Realizacja zadania:  maj -lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez edukację przyrodniczo-ekologiczną sfokusowaną na rzece Odrze.

Relacja z realizacji zadania: To był mały, ale bardzo ważny grant dla nas. Dzięki niemu udało nam się doposażyć w różne pomoce edukacyjne. Od modeli ptaków czy roślin przez lupy, walizki ekobadacza po mikroskopy. Dzięki nim nasze zajęcia będą jeszcze ciekawsze i bardziej angażujące! Bardzo się cieszymy z nowych “zdobyczy”. Było warto! Dziękujemy Ci LEADER, dziękujemy UE, dziękujemy Krainie Łęgów Odrzańskich! 🙂

Ewa Smutyło

Zadanie nr 7 “Zielona Stacja Rudno w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Stowarzyszenie “W Rudnie jest cudnie”
Kwota grantu: 14 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 14 594,05 zł

Realizacja zadania:  luty-czerwiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez wyznaczenie i zorganizowanie nowego miejsca odpoczynku przy sieci szlaków turystycznych ( pieszych, rowerowych , nordic walking) tj. budowę wiaty turystycznej z elementami małej architektury oraz samoobsługową stacją naprawy rowerów.

Relacja z realizacji zadania: W ramach realizacji projektu w Rudnie gm. Wołów powstała mała architektura, wiata drewniana turystyczna wyposażona w ławki i stoły, drewniany stojak na rowery  oraz drewniany kosz na segregację śmieci, służące ogólnodostępnej rekreacji turystycznej. Innowacyjnym elementem projektu było zakupienie samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów Ibombo zamontowanej przy wiacie turystycznej. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach, dokonywania naprawy czy przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą.

Dodatkowo w ramach zrealizowanego projektu  wraz z partnerem Nadleśnictwem Wołów został przygotowany informator wraz z mapką o okolicznych ciekawych miejscach do odwiedzenia, który przybliża walory tutejszych lasów Parku Krajobrazowego Dolny Jezierzycy.

Monika Kwolik

Zadanie nr 8 “Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Droglowice w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Pęcław)

Grantobiorca: Gmina Pęcław
Kwota grantu: 15 412,00 zł
Całkowita wartość zadania: 16 912,00 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez odnowienie infrastruktury –  stworzenie wiaty rekreacyjnej wraz z podestem.

Relacja z realizacji zadania: Dzięki otrzymanemu grantowi w miejscowości Droglowice pojawiło się miejsce, które idealnie sprzyja integracji mieszkańców. Wiata rekreacyjna jest miejscem do odpoczynku i przyczynia się do realizowania przez mieszkańców różnego rodzaju form spotkań z naturą oraz imprez społecznych. Społeczność w różnym wieku spotyka się przy wspólnym grillowaniu czy ognisku w pięknej scenerii. Integrują się różne grupy społeczne przy wspólnych przyśpiewkach i opowieściach.  Wiatę odwiedzają także wędkarze, którzy wędkują przy okolicznym stawie. Mieszkańcy oraz odwiedzający słusznie twierdzą, że właśnie takiego miejsca brakowało na terenie Gminy. 

Zadanie nr 9 “Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich “ (gm. Prochowice)

Grantobiorca: Prochowickie Ośrodek Kultury i Sportu
Kwota grantu: 28 640,00 zł
Całkowita wartość zadania: 37 727,04 zł

Realizacja zadania:  luty-sierpień 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez doposażenie miejsca przeznaczonego na przystań turystyczno-rekreacyjną w Parku Miejskim w Prochowicach.

Relacja z realizacji zadania: Realizacja zadania była wieloetapowa i rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Realizując działania projektowe, wybudowaliśmy w Parku Miejskim w Prochowicach drewnianą pergolę wraz z podłogą, która usytuowana jest tuż przy kanale wodnym Młynówka i stanowi element przystani służącej spływom rowerami wodnymi, czy też kajakami. Atutem pergoli jest to, że doskonale wpisuje się w otoczenie zabytkowego parku, dodatkowo uatrakcyjniając wizualnie i funkcjonalnie przestrzeń. Jednakże budowa elementów małej architektury parkowej to nie wszystko. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu mogliśmy kupić dwa rowery wodne, które będą służyć mieszkańcom miasta i gminy Prochowice do aktywnego wypoczynku i relaksu na wodzie. Ponadto w ramach realizacji projektu „Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich” kupiliśmy fontannę pływającą, która nada przestrzeni dodatkowy walor wizualny, ale również poprzez generowanie szumu wody – relaksacyjny i odprężający. Dlatego też park i pobliże Młynówki może stać się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym społeczeństwu lokalnemu, bezpośrednio wpływając na jego integrację i kształtowanie poczucia lokalności.

Jednym z działań aktywizujących było zorganizowanie przez Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu rodzinnego pikniku połączonego ze spływem kajakowym na Młynówce, podczas którego wypróbowaliśmy kupione rowery wodne. Urządzenia bez wątpienia spodobały się mieszkańcom, którzy chętnie z nich korzystali.

Ponadto w prochowickim parku w okolicach nowej pergoli i brzegu Młynówki posadziliśmy ponad 400 nowych roślin. Wszystkie elementy realizowanego projektu nadają nowego waloru turystycznego nie tylko gminie Prochowice, ale całej Krainie Łęgów Odrzańskich, będąc wabikiem dla turystów lubiących aktywny wypoczynek na wodzie i spokój otaczającej przyrody.

Wieloetapowe działania składające się na zadanie „Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich” to ogrom wspólnej wielomiesięcznej pracy. Realizacja projektu powiodła się dzięki nieocenionemu wsparciu Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, firm: WOD-BRUK, Stolarstwo Usługowe Bartłomiej Budziło, BSB Szymon Brania, Sklep FARMER. Za okazywane wsparcie i udział w działaniach aktywizacyjnych dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Prochowice.

Joanna Palińska

Zadanie nr 10 ” Biegiem po integrację w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Stowarzyszenie ” Wołów Biega”
Kwota grantu: 14 100,00 zł
Całkowita wartość zadania: 20 167,80 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez aktywne uprawianie sportu i rekreacji w formie zorganizowanych biegów.

Relacja z realizacji zadania: Celem projektu było zaktywizowanie mieszkańców trzech gmin Krainy Łęgów Odrzańskich do aktywnego uprawiania sportu i rekreacji w formie zorganizowanych biegów. Poprzez realizację zadania stworzyliśmy przestrzeń dla mieszkańców gmin Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko, do aktywnego trybu życia, rozwijania swoich pasji i budowania pozytywnych relacji w grupie. Rezultatem podjętych działań była organizacja Wołowskiego Biegu Flagi Narodowej (02.05.2022), który obejmował bieg główny (dystans 10 km) oraz bieg rodzinny (dystans 450 m). Ponad połowę  uczestników stanowili mieszkańcy Gmin Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko.

Stowarzyszenie Wołów Biega propaguje aktywny sposobu spędzania czasu – w formie biegania lub innych dziedzin sportowych, buduje  świadomość zdrowotną mieszkańców oraz zachęca do działania na rzecz społeczeństwa poprzez wolontariat młodzieży i seniorów. Czynny udział w wolontariacie buduje postawę odpowiedzialności, zaangażowania i współpracy w zespole, przyczynia się również do integracji społecznej osób z różnych pokoleń.   

Członkom Stowarzyszenia Wołów zależy, by zachęcić do aktywności fizycznej tylko w dniu biegu, ale również do regularnego wysiłku. Propagowanie zdrowego trybu życia i budowania świadomości zdrowotnej  ma długofalowy wpływ na stan zdrowia i aktywność społeczeństwa (pozytywne samopoczucie, lepsza wydolność organizmu, poprawa sylwetki, wzmocnienie odporności organizmu na infekcje, zmniejszenie ryzyka zachorować na choroby cywilizacyjne (np. zawały, otyłość, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne). W tym celu w ramach realizacji projektu prowadziliśmy punkt konsultacyjny podczas Dnia Sportu w dniu 17.07.2022 r., który został zorganizowany przez Gminę Wołów, Wołowski Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. W punkcie można było skorzystać z wsparcia merytorycznego i motywacyjnego doświadczonych biegaczy ze Stowarzyszenia.

Ewa Godlewska

Zadanie nr 11 ” Przez lasy Gminy Jemielno w Krainie Łęgów Odrzańskich ” (gm. Jemielno)

Grantobiorca: Stowarzyszenie “Cztery strony kultury”
Kwota grantu: 12 305,00 zł
Całkowita wartość zadania: 12 433,00 zł

Realizacja zadania:  luty-wrzesień 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez uczestniczenie w wyprawach rowerowych i pieszych po gminie Jemielno.

Tereny Gminy Jemielno to idealne miejsca na wyprawy rowerowe i piesze. Piękne, obfite lasy, łasy łęgowe, dziewicze łąki, starorzecza i kilka obszarów chronionych, dają wspaniałe możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu, szczególnie w aktywny, sportowy sposób. Naszym celem było wspieranie i rozwijanie aktywności mieszkańców i turystów z Krainy Łęgów Odrzańskich, chcieliśmy pokazać wyjątkowość tych obszarów, często dziewicze zakątki, ciekawe kulturowo miejsca, a przede wszystkim piękno wielkiej rzeki Odry. Udało się zorganizować kilka wypraw rowerowych i pieszych, zaprojektować i zamontować 10 tablic oraz tabliczek kierunkowych. Wyznaczono i opisano nowe trasy rowerowe i piesze. Dzięki współpracy z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich wypromowaliśmy unikalne tereny wśród mieszkańców tej części Dolnego Śląska. Projekt ten był ważny nie tylko dla naszego stowarzyszenia, ale i dla wielu mieszkańców gminy Jemielno, którzy dostrzegają potencjał tej okolicy i niczym nie zmąconą cisze i spokój, które dzisiaj są tak deficytowym towarem. Na pewno będziemy kontynuować działania związane z rekreacją i aktywizacją naszych mieszkańców dlatego, że ten czas spędzony razem na łonie natury okazał się bezcenny i owocny dla nas wszystkich.

Marta Wołowska-Huras 

Zadanie nr 12 ” Aktywnie z przyrodą w Krainie Łęgów Odrzańskich ” (gm. Wińsko)

Grantobiorca: Stowarzyszenie “Jezierzyca-Krzelów”
Kwota grantu: 15 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 15 016,85 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie i oznaczenie ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej.

Celem projektu było przygotowanie i oznaczenie ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej. Ścieżka leśna biegnąca od kościoła w Krzelowie do galerii Katarzyny Bobry jest utrzymywana w dobrym stanie przez cały rok- wysypana jest żwirem, który niweluje ryzyko kontuzji. Ścieżka o długości ok. 5 km nie była dotąd oznaczona, w ramach projektu w punkcie widokowym ścieżki umieściliśmy  dużą tablicę informacyjną z treściami edukacyjnymi przygotowanymi przez członków Stowarzyszenia Krzelów- Jezierzyca.

Udało się zaktywizować 50 przedstawicieli grupy defaworyzowanej m.in w zakresie uprawiania sportu Nordic Walking- podstawy bezpiecznego korzystania z kijków, zachowanie prawidłowej postawy i uchwyt, tak aby marsz Nordic Walking przynosił jak najwięcej korzyści, a nie szkodził zdrowiu przez nieodpowiednie używanie. Ponadto zaktywizowaliśmy uczestników do rekreacji na zakupionych w ramach projektu rowerach.

Irena Machlowiec 

Zadanie nr 13 ” Łęgowa Harcówka “ (gm. Brzeg Dolny)

Grantobiorca: Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna “Cichociemni”
Kwota grantu: 10 200,00 zł
Całkowita wartość zadania: 13 147,91 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez stworzenie przestrzeni do zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność tradycyjnych organizacji społecznych.

Relacja z realizacji zadania: Dzięki dofinansowaniu naszego projektu mogliśmy rozpocząć remont naszej siedziby.  Gdyby nie projekt to podejrzewam, że dalej nic by się w sprawie remontu naszego lokalu nie działo, a tak dzięki temu musieliśmy się zorganizować i przystąpić do działania. Kwota na samą część dotyczącą dofinansowania remontu nie była zbyt duża ale dało nam to motywację do działania. Dzięki temu rozpoczęliśmy remont do którego szykowaliśmy się już od kilku lat. W ramach projektu udało się wyremontować dużą część naszego lokalu (z godnie z projektem). Zakupiliśmy kafle na ściany i podłogi, przebudowaliśmy toalety i zakupiliśmy nowe geberytowe wc oraz szafki z umywalkami i kranami, dokupiliśmy też nowe futryny i drzwi do łazienek. Zakupiliśmy też farby do malowania sufitów i ścian, silikony, akryle oraz fugi do kafli.  Projekt tchnął nas do działania aby dalej próbować remontować pozostałe części lokalu, które nie były ujęte w projekcie. Pracy było bardzo dużo ale dzięki pomocy naszych harcerzy i instruktorów oraz rodziców udało osiągnąć się wiele celów. Również dzięki temu, że sporo wspólnie pracowaliśmy to lepiej się poznaliśmy i zintegrowaliśmy. Remont lokalu i powrót do niego z działalnością dla dzieci i młodzieży był naszym marzeniem.  Teraz zuchy i harcerze mają na kilkanaście lat wyremontowaną własną harcówkę z nowoczesnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym.

Realizując projekt spełniliśmy również kolejne nasze marzenie dotyczące posiadania kajaków.  Przez lata mieliśmy na stanie 4 kajaki, które na stałe były na naszej bazie obozowej. W 2021 roku dzięki realizacji projektu z Gminy Brzeg Dolny udało nam się zakupić przyczepę do przewozu 8 kajaków. Dzięki temu mogliśmy ruszyć ze spływami w dowolne miejsce na świecie. Ale nadal mieliśmy tylko 4 kajaki. Dzięki realizacji projektu dokupiliśmy kolejne 4 kajaki  z wiosłami i kapokami z czego 2 z dotacji.  “Stare” kajaki również po latach wyremontowaliśmy. Teraz posiadamy 8 kajaków dwuosobowych z pełnym wyposażeniem i przyczepkę do ich transportu. I już udało nam się zrobić kilka spływów między innymi po Krainie Łęgów Odrzańskich. Dało nam to kolejne możliwości do realizacji naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Mamy dla niech nową dobrą ofertę spędzenia z nami czasu. Spływy możemy organizować jednodniowe i kilku dniowe z biwakowaniem w różnych uroczych miejscach.

dh hm. Piotr Gajewski – Naczelnik Harcerskiej Organizacji “CICHOCIEMNI”

Zadanie nr 14 ” Muzykujące Rodziny Krainy Łęgów Odrzańskich   ” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Karolina Szewczyk
Kwota grantu: 14 954,00 zł
Całkowita wartość zadania: 16 406,66 zł

Realizacja zadania: kwiecień-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez utworzenie Zespołu Muzykujących Rodzin z Krainy Łęgów Odrzańskich.

Relacja z realizacji zadania: Już od wielu lat muzykujemy rodzinnie przy różnych okazjach, uroczystościach czy po prostu we własnym gronie, dla siebie, jednak realizacja zadania w nieoceniony sposób pozwoliła nam rozwinąć skrzydła. Dzięki  doposażeniu w nowe instrumenty i nagłośnienie mogliśmy stworzyć zespół Muzykujących Rodzin Krainy Łęgów Odrzańskich, który  daje nam przestrzeń do rozwijania swoich pasji, talentów i dawania wiele radości szczególnie najmłodszym członkom zespołu. W ramach zadania zorganizowaliśmy event muzyczny, w który włączyła się aż 38 osób ze wszystkich pokoleń. Realizacja projektu ułatwiła złapanie naszych marzeń w pewnej , konkretnej, określonej formie. Nasze rodzinne muzykowanie stało się już nie tylko graniem dla nas samych, ale wyszliśmy na zewnątrz, pokazaliśmy się szerszej publiczności. Dzięki świetnej współpracy z Krainą Łęgów Odrzańskich członkowie naszych rodzin mogą wspólnie tworzyć, rozwijać się i dawać wiele radości innym.

Karolina Szewczyk 

Zadanie nr 15 ” Luboszyce – nowy punkt na mapie Krainy Łęgów Odrzańskich  “ (gm. Jemielno)

Grantobiorca: KS “Błyskawica” Luboszyce
Kwota grantu: 12 900,00 zł
Całkowita wartość zadania: 14 671,00 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez inwestycję w dodatkową infrastrukturę.

Relacja z realizacji zadania: Klub Sportowy „Błyskawica” Luboszyce w 2022 r. realizował projekt pn. „Luboszyce – nowy punkt na mapie Krainy Łęgów Odrzańskich” . Pomysł stworzenia na terenie boiska sportowego dodatkowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej zrodził się już kilka lat wcześniej, jednak największe ograniczenie stanowiły fundusz – a właściwie ich brak. Gmina Jemielno jako jedna z najuboższych na terenie Dolnego Śląska nie była w stanie partycypować w kosztach inwestycji. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki funduszom pozyskanym za pośrednictwem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (projekt grantowy pn. „Aktywni Obywatele Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER) udało się znacząco odmienić nasz kompleks sportowy. Otrzymana dotacja umożliwiła zakup altany, certyfikowanego placu zabaw, a także stojaków na rowery. Wszelkie prace przygotowawcze m.in. przygotowanie wylewki betonowej pod altanę, kotwienie słupów altany, zostały wykonane przez członków naszej organizacji w ramach wolontariatu.

Nowo powstałe elementy infrastruktury cieszą się ogromną popularnością wśród lokalnej społeczności, a także osób przyjezdnych. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wraz z dziećmi organizują wycieczki rowerowe, aby skorzystać z placu zabaw, boiska sportowego. Altana grillowa umożliwiła organizację wielu spotkań, uroczystości zarówno członków stowarzyszenia, jak również uczniów Szkoły Podstawowej w Irządzach. Kompleks sportowy w Luboszycach dzięki poczynionym inwestycjom tętni życiem.

Karolina Kruszyna-Nowak

Zadanie nr 16 ” Współczesne brzmienie w Krainie Łęgów Odrzańskich  ” (gm. Rudna)

Grantobiorca: Andrzej Chomiak
Kwota grantu: 11 799,00 zł
Całkowita wartość zadania: 14 217,93 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez stworzenie współczesnych aranżacji muzycznych pieśni tradycyjnych Łemków.

Relacja z realizacji zadania:

Celem projektu jest wspieranie aktywności społecznej mniejszości łemkowskiej z gminy Rudna poprzez stworzenie współczesnych aranżacji muzycznych pieśni tradycyjnych Łemków przez grupę muzyczną “Vorony” oraz wzmocnienie kapitału grupy poprzez zakup sprzętu muzycznego. Realizacja projektu przyczyniła się do utrwalenia spuścizny Łemków (mniejszości etnicznej przesiedlonej w 1947 roku z terenów Beskidu Niskiego i Sądeckiego na tereny gminy Rudna), rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego oraz nadania nowego brzmienia tradycyjnym pieśniom łemkowskim poprzez stworzenie współczesnych aranżacji. Dzięki doposażeniu grupy muzycznej “Vorony” w nowy sprzęt grający, a także dzięki realizacji projektu grantowego możliwa była prezentacja tradycyjnych utworów łemkowskich w nowej aranżacji szerszemu gronu odbiorców, co przyczyniło się do aktywizacji i integracji społecznej mniejszości łemkowskiej oraz mieszkańców gminy Rudna.

Andrzej Chomiak

Zadanie nr 17 ” Bitwa Dziadoszan w Krainie Łęgów Odrzańskich  ” (gm. Pęcław)

Grantobiorca: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Dziadoszanie”
Kwota grantu: 12 490,00 zł
Całkowita wartość zadania: 12 790,00 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez zakup sprzętu obozowego i kuchennego.

Relacja z realizacji zadania: 

Dzięki realizacji zadania grantowego rozwinęliśmy działania edukacyjne, odtwórstwo historyczne i  zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tego obszaru. W ramach działań projektowych zakupiono: 2 stoły, 4 ławki, 4 stołki, 2 skrzynie z okuciami, 10 lampionów glinianych, 6 dzieży, 4 deski do krojenia, 2 duże łychy drewniane, 5 łyżek, 3 noże kuchenne, 3 garnki gliniane do gotowania oraz 1 wiatę z olinowaniem. Dzięki zakupionemu sprzętowi pierwszy raz mogliśmy podczas przygotowanej przez siebie imprezy  „Nocy Kupały„  zasiąść przy stołach i mimo mroku nocy, dzięki lampionom,  gościć się przy nich do późna. Wiata zapewniła schronienie podczas przekropnej pogody, a skrzynie ułatwiły transport i schowanie zakupionego sprzętu.  Prezentacja sprzętu obozowego podczas imprezy pozwoliła na zapoznanie się z nim wszystkim odwiedzającym obozowisko podczas zabawy, a dzięki dodatkowym prelekcjom przy prezentacji oraz wykonaniu przedmiotów według lokalnych znalezisk, dała dodatkowo możliwość na zwiększenie poziomu wiedzy na temat plemienia Dziadoszan.

Rafał Bilski

Zadanie nr 18 ” Szkółka kajakowa w Krainie Łęgów Odrzańskich  ” (gm. Rudna)

Grantobiorca: Stowarzyszenie Gminny Klub Żeglarski Marina Chobienia
Kwota grantu: 19 780,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 979,99 zł

Realizacja zadania: luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez zakup kajaków sportowych i turystycznych oraz utworzenie szkółki kajakowej dla rodzin z dziećmi zamieszkujących Krainę Łęgów Odrzańskich.

Relacja z realizacji zadania: Turystyka wodna na terenach Krainy Łęgów Odrzańskich cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Chobienia, to gościnna miejscowość malowniczo położona tuż przy rzece. Z dobrym dostępem do wody i wieloma atrakcjami turystycznymi, oraz nowoczesną przystanią kajakową, jest to miejscowość z dużym potencjałem rozwoju pod względem turystki wodnej.

Stowarzyszenie GKŻ Marina Chobienia powstało i działa z myślą o wszystkich, którym  rzeka Odra jest bliska. Organizujemy spływy kajakowe oraz zajęcia na wodzie dla dzieci i młodzieży, podczas których szkolimy w podstawach kajakarstwa. Zajęcia od początku cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, jednak brak sprzętu sportowego ukierunkowanego na kajak-polo utrudniał organizację zajęć.

Dzięki przyznanym środkom, zaplecze techniczne Stowarzyszenia zostało wzbogacone o 4 kajaki do kajak polo wraz z niezbędnym osprzętem- wiosłami oraz fartuchami. Dodatkowo, zakupiono 2 zestawy nowoczesnych jednoosobowych kajaków turystycznych do wykorzystania przez dorosłych użytkowników.

Szkółka kajakowa w Krainie Łęgów Odrzańskich to teraz miejsce, w którym łączy się zamiłowanie do natury, sportu i aktywnej rodzinnej rozrywki.

Zapraszamy do Chobieni!

Rafał Jarosz

Zadanie nr 19 “Ceramiczny Szlak Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Rudna)

Grantobiorca: Paweł Stefański
Kwota grantu: 11 305,00 zł
Całkowita wartość zadania: 15 726,50 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez możliwość udziału w zajęciach ceramicznych w małej, lokalnej pracowni rękodzielniczej, tworzenie zgranej społeczności lokalnej oraz promocja walorów turystycznych regionu.

Relacja z realizacji zadania: Gawrony to niewielka miejscowość w gminie Rudna. Na pierwszy rzut oka widać tu artystyczne zainteresowania mieszkańców. W Gawronach powstała pierwsza w gminie pracownia ceramiczna, a płoty malowane w kwiatowy wzór to wizytówka miejscowości.

W klimat Gawron doskonale wpisało się nasze zamiłowanie do starych przedmiotów z “duszą” i nowo odkryta pasja do ceramiki. Ta pasja miała szansę się rozwinąć dzięki artystom i nauczycielom, którzy chętnie dzielili się wiedzą i udostępniali swoje zaplecze techniczne na nasze potrzeby.

Widząc jaką przyjemność sprawia nam samym ceramika oraz mając świadomość tego, że wspólna, rodzinna aktywność artystyczna, może być wspaniałym sposobem na budowanie więzi i integrację postanowiliśmy stworzyć małą rodzinną pracownię ceramiczną i zaprosić do niej szczególnie serdecznie rodziny z dziećmi.

Dzięki środkom pozyskanym z grantu zakupiliśmy piec do wypału ceramiki oraz materiał niezbędne do zajęć. Tak powstał Ceramiczny Szlak Krainy Łęgów Odrzańskich.

Zapraszamy do Gawron!

Paweł Stefański

Zadanie nr 20 ” Rowerem przez Łęgi” (gm. Wińsko)

Grantobiorca: Fundacja EventSilesia
Kwota grantu: 12 760,00 zł
Całkowita wartość zadania: 14 500,00 zł

Realizacja zadania:  luty-lipiec 2022 r.

Opis zadania: Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez uprawianie amatorskiej jazdy na rowerze.

Relacja z realizacji zadania: Fundacja Eventsilesia została powołana do aktywizacji mieszkańców Dolnego Śląska przez sport, rekreację i turystykę, dzięki takim zadaniom jak grant w ramach LEADERA otrzymujemy narzędzia do realizowania naszych założeń programowych. Przez cały czas realizacji projektu zaktywizowano ponad 50 osób do rekreacyjnej jazdy na rowerze, do zwiedzania swojego mikroregionu na jednośladzie. Mieszkańcy, uczestnicy wycieczek rowerowych mieli okazję do zintegrowania się, zwiększenia wiedzy o swojej okolicy, poznania nowych miejsc, zabytków, tras i atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w Krainie Łęgów Odrzańskich. Szczególnie cieszą nas nowe osoby, mieszkańcy i turyści z sąsiednich gmin, którzy mają szansę zachwycić się tym mikroregionem i chcą wracać tutaj regularnie. Na potrzeby zadania zakupiono 7 nowoczesnych, polskich rowerów trekkingowych, które umożliwiają wygodną i bezpieczną jazdę po zróżnicowanych nawierzchniach jak leśne ostępy z piachem i zaroślami, śródpolny szuter czy asfalt. Dzięki realizacji projektu kilkanaście osób  trwale zaangażowało się w regularną, rekreacyjną jazdę na rowerze tworząc nieformalna grupę: Amatorski Klub Rowerowy Baba na Rowerze, ale najbardziej trwałymi rezultatami są opisane dwie trasy rowerowe po Krainie Łęgów Odrzańskich.

Krzysztof Juzwa

Print Friendly, PDF & Email