Kolejne środki, w wysokości 188 tys. zł trafią już niebawem do 5 organizacji i grup  zajmujących się wsparciem zadań zakładających rozwój bazy i infrastruktury turystycznej w Krainie Łęgów Odrzańskich. Wszystko to w ramach czwartego już projektu grantowego, którego realizację zaplanowała LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

28 lutego 2024 r., Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” Jarosław Paczkowski, podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Mała infrastruktura turystyczna w Krainie Łęgów Odrzańskich” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE.

W czwartym naborze grantowym, przeprowadzonym w kwietniu 2022 r., LGD  Kraina Łęgów Odrzańskich przyznała 5 grantów na kwotę 188 000,00 zł. Głównym celem projektu jest rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze poprzez realizację 5 działań aktywizacyjnych.

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Dolnośląskim została zawarta na realizację następujących przedsięwzięć:

Obecnie Zarząd LGD Kraina Łęgów Odrzańskich przygotowuje umowy grantowe, które już w marcu  2024 r. będą zawierane z poszczególnymi grantobiorcami. Budżety zadań wahają się od kilku tysięcy do 50 tys. zł, zatem w ciągu najbliższych miesięcy, kiedy to poszczególne granty będą realizowane, z pewnością zobaczymy realne efekty zaplanowanych działań.

Print Friendly, PDF & Email