W tym dziale prezentujemy Państwu wszystkie dokumenty związane z wypełnieniem dokumentacji aplikacyjnej oraz warunkami pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Najważniejsze dokumenty podzielono na trzy działy, przedstawione poniżej:

                  

Print Friendly, PDF & Email