W sierpniu 2022 r. przystąpiliśmy do szeroko zakrojonej ewaluacji realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ewaluacja to szereg działań

Print Friendly, PDF & Email