Operacje własne to finansowane ze środków Unii Europejskiej projekty w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Realizowane są w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, w tym okresie (2014-2020) zrealizowało 10 operacji własnych:

  • w roku 2018 – 1 operacja w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”;
  • w roku 2019 – 1 operacja w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” oraz 1 operacja w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”;
  • w roku 2020 – 1 operacja w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” oraz 1 operacja w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”;
  • w roku 2021 – 1 operacja w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” oraz 2 operacje w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” .

Obecnie (druga połowa 2022r.) jesteśmy w trakcie realizacji dwóch operacji własnych w ramach P I operacja pt. “Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich” oraz w P II operacja pt. “Przystanek Łęgi w Krainie Łęgów Odrzańskich”.

Print Friendly, PDF & Email