„Dzika kuchnia Łęgów Odrzańskich” – to operacja własna realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest promocja marki Krainy Łęgów Odrzańskich oraz budowanie produktu turystycznego, a co za tym idzie promocję certyfikowanych produktów i usług lokalnych. „Dzika kuchnia Łęgów Odrzańskich” to gotowanie w plenerze przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych obszaru. Operacja realizowana będzie na obszarze 12 nadodrzańskich gmin.

Działania przewidziane w projekcie:

  • 12 materiałów video (odcinki) o długości maksymalnie 15 min, na których nagrany zostanie cały proces kulinarny.
  • Książka kucharska (100 sztuk; z nadanym numerem ISBN), w której znajdą się przepisy autorskich koncepcji dań, a w szczególności 12 przepisów głównych – dania, które przygotowywane będą podczas nagrywania filmów wraz ze zdjęciami gotowych potraw oraz po dwa przepisy dodatkowe dedykowane każdej gminie.
  • Piosenka promująca atrakcje, przyrodę i kulturę Krainy Łęgów Odrzańskich, wykonana przez lokalnego artystę.
  • Festiwal Nadodrzański podczas którego promować będziemy efekt naszej operacji (film, piosenka i książka), jak także podmioty certyfikowane znakiem ” Kraina Łęgów Odrzańskich poleca” – miejsce będzie miała prezentacja podmiotów certyfikowanych i degustacja ich produktów.

Promocja certyfikowanych produktów i usług lokalnych oraz obszaru Kraina Łęgów Odrzańskich.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obszar LGD KŁO, w tym turyści i mieszkańcy.

Print Friendly, PDF & Email