„Łęgowym Szlakiem” – to operacja własna realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest promocja turystyki na “Szlaku Odry” i budowa silnego produktu turystycznego, w szczególności ukierunkowanego na spędzanie czasu wolnego w Krainie Łęgów Odrzańskich

Działania przewidziane w projekcie:

  • Press Tour – tematyczna wycieczka dla 15 osób związanych z branżą turystyczną (dziennikarze, animatorzy, przewodnicy, osoby pracujące w punktach informacji turystycznej z dolnego śląska itp.), będzie to wizyta studyjna połączona z rejsem po Odrze, warsztatami przyrodniczymi i rękodzielniczymi oraz zwiedzaniem dwóch punktów ruchu turystycznego w Dziewinie (Galeria Dziewin i Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej).
  • Event kulinarny – spotkania z produktami lokalnymi Krainy Łęgów Odrzańskich, w ramach imprezy odbędzie się wykład o produktach lokalnych, degustacje i pokazy naszych lokalnych producentów, łączenie ich w ciekawe, innowacyjne kompozycje smaków i aromatów, na event zostaną zaproszeni lokalni liderzy opinii, blogerzy, youtuberzy, dziennikarze (z obszaru DŚ). Podczas wydarzenia odbędą się degustacje wraz z prezentacjami przygotowanymi przez producentów i rzemieślników lokalnych

–  Na potrzeby eventu zatrudnimy fotografa i filmowca, który wykona dokumentację fotograficzną i krótkie relacje filmowe, które będą mogły być wykorzystywane do dalszej, szerszej promocji turystyki w KŁO.

–   Wydamy gadżety promujące Szlak Odry i markę KŁO POLECA.

Promocja obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obszar LGD KŁO, w tym turyści i mieszkańcy.

Print Friendly, PDF & Email