„Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich” – to operacja własna realizowana przez LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest przygotowanie i wykreowanie produktu turystycznego „Rowerowych Pętli Odrzańskich”, rozszerzających ofertę turystycznego „Szlaku Odry” jako głównej marki turystycznej „Krainy Łęgów Odrzańskich”.

Działania przewidziane w projekcie:

  • Plansze informacyjne B1 (plansze informujące o przebiegu trasy turystycznej Szlaku Odry na obszarze gminy Wołów wraz z atrakcjami)
  • Plansze informacyjne B2 (plansze stawiane na wytyczonych punktach na trasie odrzańskiej pętli turystycznej Szlaku Odry na terenie powiatu średzkiego)
  • Tablice kierunkowe (informujące o kierunku przebiegu tras turystycznych na terenie gminy Wołów i powiatu średzkiego)
  • Zakup zdjęć Odry (zdjęcia Odry i nadodrzańskich miejscowości z lotu ptaka z ważnymi elementami krajobrazu)
  • Opracowanie scenariuszy wycieczek wraz z grafiką i składem tablic informacyjnych i kierunkowych oraz przewodnika turystycznego (przygotowanie autorskich scenariuszy ciekawych wycieczek rowerowych i pieszych na obszarze KŁO)
  • Druk Przewodnika Turystycznego (przygotowanie przewodnika turystycznego z atrakcjami obszaru i scenariuszami wycieczek)
  • Pakiet filmów promocyjnych (filmy promujące rowerowe Pętle Odrzańskie do promocji w Internecie)
  • Zakup ramek do tablic B2 (zakup konstrukcji nośnych do tablic informacyjnych)
  • Artykuły sponsorowane (opublikowanie artykułów sponsorowanych w portalach/ blogach lokalnych- dolnośląskich)

Rezultaty:

Promocja obszaru.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obszar LGD KŁO, w tym turyści i mieszkańcy.

Print Friendly, PDF & Email