„Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich” – to operacja własna realizowana przez LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest przygotowanie i wykreowanie produktu turystycznego „Rowerowych Pętli Odrzańskich”, rozszerzających ofertę turystycznego „Szlaku Odry” jako głównej marki turystycznej „Krainy Łęgów Odrzańskich”.

Działania przewidziane w projekcie:

 • Plansze informacyjne B1 (plansze informujące o przebiegu trasy turystycznej Szlaku Odry na obszarze gminy Wołów wraz z atrakcjami)
 • Plansze informacyjne B2 (plansze stawiane na wytyczonych punktach na trasie odrzańskiej pętli turystycznej Szlaku Odry na terenie powiatu średzkiego)
 • Tablice kierunkowe (informujące o kierunku przebiegu tras turystycznych na terenie gminy Wołów i powiatu średzkiego)
 • Zakup zdjęć Odry (zdjęcia Odry i nadodrzańskich miejscowości z lotu ptaka z ważnymi elementami krajobrazu)
 • Opracowanie scenariuszy wycieczek wraz z grafiką i składem tablic informacyjnych i kierunkowych oraz przewodnika turystycznego (przygotowanie autorskich scenariuszy ciekawych wycieczek rowerowych i pieszych na obszarze KŁO)
 • Druk Przewodnika Turystycznego (przygotowanie przewodnika turystycznego z atrakcjami obszaru i scenariuszami wycieczek)
 • Pakiet filmów promocyjnych (filmy promujące rowerowe Pętle Odrzańskie do promocji w Internecie)
 • Zakup ramek do tablic B2 (zakup konstrukcji nośnych do tablic informacyjnych)
 • Artykuły sponsorowane (opublikowanie artykułów sponsorowanych w portalach/ blogach lokalnych- dolnośląskich)

Rezultaty:

Promocja obszaru.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obszar LGD KŁO, w tym turyści i mieszkańcy.

Realizacja projektu

Poprzez założenia projektu Pętle Odrzańskie, w które wpisane są tablice informacyjne i kierunkowe powiązane quer codami z naszymi podstronami opisującymi przebieg tras rowerowych

 1. Pradoliną Wrocławską 
 2. Wysoczyzną Średzką
 3. Miękińskie Krajobrazy
 4. Przez Dolinę Jezierzycy

na  portalu www.Szlakodry.pl,   chcemy przybliżyć i niejako udostępnić te zasoby, które warto odwiedzić i wybrać się na wyprawę rowerową na przykład przy okazji jesiennego grzybobrania podczas, którego poprowadzą was ustawione w terenie tablice

Operacja własna jest projektem ukazującym i promującym potencjał Krainy Łęgów Odrzańskich i z uwagi na swoje położenie i zasoby dający wiele możliwości różnorodnego spędzenia czasu wolnego. Dzięki liniom kolejowym biegnącym pomiędzy Wrocławiem a Głogowem, trasom kajakowego i rowerowego  szlaku Odry oraz kompleksowym usługom oferowanym przez lokalne firmy, region Krainy Łęgów Odrzańskich można zapętlić w bardzo ciekawą i odkrywczą wyprawę. Do tego oprócz rzeki Odry i jej Doliny objętej korytarzem ekologicznym Natura 2000,  rozciągającej się nawet do kilkunastu kilometrów można zobaczyć wiele ciekawych miejsc położonych na terenach do niej przyległych i ściśle z nią powiązanych. Do Doliny Odry, która jest tu najcenniejszym dziedzictwem przyrodniczym związanym z lasami Łęgowymi i starorzeczami, dochodzą obszary o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu poprzecinane ujściami rzek, które najlepiej  odwiedzić na rowerze. W tym celu zaplanowaliśmy i wytyczyliśmy rowerowe Pętle Odrzańskie, które mają w założeniu częściowy przebieg po rowerowym Szlaku Odry oraz przebieg i pokazanie mikro i mezoregionów.

tablica informacyjna na słupkach umieszczona w terenie przy drodze

Tablice Pętli Odrzańskich

 

Stąd wzięliśmy część nazw pętli Odrzańskich, które odnoszą się do charakterystycznej na danym odcinku rzeźby i ukształtowania terenu na przykład  o polodowcowym charakterze, co ma też bardzo ważny aspekt edukacyjny dla lokalnej społeczności a poprzez artykuły sponsorowane, których treść dotyczy promocji pętli rowerowych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich  jest zwiększenie świadomości turystycznej dotyczącej regionu Krainy Łęgów Odrzańskich.

Lista adresów online:
https://tulegnica.pl/artykul/141-kilometrow-rowerowej/1367168
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/124108/Pomysl-na-jesienny-weekend-relaksujacawycieczka-rowerem-w-Dolinie-Odry
https://www.roland-gazeta.pl/sponsorowane/rowerem-wokol-srody-slaskiej-piekna-wycieczkapradolina-wroclawska
https://legnica.naszemiasto.pl/prawdopodobnie-jeszcze-cie-tam-nie-bylo-oto-wyjatkowy-szlak/ar/c7-9062011
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/36-region/40051-rowerowy-raj-niedaleko-legnicyzaplanuj-weekend-na-wysoczyznie-sredzkiej
https://www.lubin.pl/niedaleko-lubina-jest-swietne-miejsce-na-wycieczke-rowerowa-oto-opiscalej-trasy/

Etapy realizacji i cele operacji ukazuje nam dokument filmowy w którym Prezes Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich – Jarosław Paczkowski opowiada o jego założeniach.

Dowiemy się w nim o możliwościach turystycznych jakie daje nam  Dolina Odry. Odrę można zapętlić podróżując rowerem wzdłuż jej brzegów, przesiadając się na kajaki w portach rzecznych. Położenie Odry względem tras rowerowych i szlaków kajakowych oraz linii kolejowej nadodrzanki  to doskonały pomysł na podróż po naszej Krainie, która jest bardzo zróżnicowana jeśli tylko oddalimy się od niej na tereny przyległe jak wzgórza morenowe czy wysoczyzny.

Promujemy w nim pętle :

https://youtu.be/4iJ-5CT2ZFw 

 

Print Friendly, PDF & Email