„Pętle Odrzańskie w Krainie Łęgów Odrzańskich” – to operacja własna realizowana przez LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Finansowanie:

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem operacji jest przygotowanie i wykreowanie produktu turystycznego „Rowerowych Pętli Odrzańskich”, rozszerzających ofertę turystycznego „Szlaku Odry” jako głównej marki turystycznej „Krainy Łęgów Odrzańskich”.

Działania przewidziane w projekcie:

 • Plansze informacyjne B1 (plansze informujące o przebiegu trasy turystycznej Szlaku Odry na obszarze gminy Wołów wraz z atrakcjami)
 • Plansze informacyjne B2 (plansze stawiane na wytyczonych punktach na trasie odrzańskiej pętli turystycznej Szlaku Odry na terenie powiatu średzkiego)
 • Tablice kierunkowe (informujące o kierunku przebiegu tras turystycznych na terenie gminy Wołów i powiatu średzkiego)
 • Zakup zdjęć Odry (zdjęcia Odry i nadodrzańskich miejscowości z lotu ptaka z ważnymi elementami krajobrazu)
 • Opracowanie scenariuszy wycieczek wraz z grafiką i składem tablic informacyjnych i kierunkowych oraz przewodnika turystycznego (przygotowanie autorskich scenariuszy ciekawych wycieczek rowerowych i pieszych na obszarze KŁO)
 • Druk Przewodnika Turystycznego (przygotowanie przewodnika turystycznego z atrakcjami obszaru i scenariuszami wycieczek)
 • Pakiet filmów promocyjnych (filmy promujące rowerowe Pętle Odrzańskie do promocji w Internecie)
 • Zakup ramek do tablic B2 (zakup konstrukcji nośnych do tablic informacyjnych)
 • Artykuły sponsorowane (opublikowanie artykułów sponsorowanych w portalach/ blogach lokalnych- dolnośląskich)

Rezultaty:

Promocja obszaru.

Grupa docelowa projektu:

Osoby odwiedzające obszar LGD KŁO, w tym turyści i mieszkańcy.

Realizacja projektu

Poprzez założenia projektu Pętle Odrzańskie, w które wpisane są tablice informacyjne i kierunkowe powiązane quer codami z naszymi podstronami opisującymi przebieg tras rowerowych

 1. Pradoliną Wrocławską 
 2. Wysoczyzną Średzką
 3. Miękińskie Krajobrazy
 4. Przez Dolinę Jezierzycy

na  portalu www.Szlakodry.pl,   chcemy przybliżyć i niejako udostępnić te zasoby, które warto odwiedzić i wybrać się na wyprawę rowerową na przykład przy okazji jesiennego grzybobrania podczas, którego poprowadzą was ustawione w terenie tablice

Operacja własna jest projektem ukazującym i promującym potencjał Krainy Łęgów Odrzańskich i z uwagi na swoje położenie i zasoby dający wiele możliwości różnorodnego spędzenia czasu wolnego. Dzięki liniom kolejowym biegnącym pomiędzy Wrocławiem a Głogowem, trasom kajakowego i rowerowego  szlaku Odry oraz kompleksowym usługom oferowanym przez lokalne firmy, region Krainy Łęgów Odrzańskich można zapętlić w bardzo ciekawą i odkrywczą wyprawę. Do tego oprócz rzeki Odry i jej Doliny objętej korytarzem ekologicznym Natura 2000,  rozciągającej się nawet do kilkunastu kilometrów można zobaczyć wiele ciekawych miejsc położonych na terenach do niej przyległych i ściśle z nią powiązanych. Do Doliny Odry, która jest tu najcenniejszym dziedzictwem przyrodniczym związanym z lasami Łęgowymi i starorzeczami, dochodzą obszary o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu poprzecinane ujściami rzek, które najlepiej  odwiedzić na rowerze. W tym celu zaplanowaliśmy i wytyczyliśmy rowerowe Pętle Odrzańskie, które mają w założeniu częściowy przebieg po rowerowym Szlaku Odry oraz przebieg i pokazanie mikro i mezoregionów.

tablica informacyjna na słupkach umieszczona w terenie przy drodze

Tablice Pętli Odrzańskich

 

Stąd wzięliśmy część nazw pętli Odrzańskich, które odnoszą się do charakterystycznej na danym odcinku rzeźby i ukształtowania terenu na przykład  o polodowcowym charakterze, co ma też bardzo ważny aspekt edukacyjny dla lokalnej społeczności a poprzez artykuły sponsorowane, których treść dotyczy promocji pętli rowerowych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich  jest zwiększenie świadomości turystycznej dotyczącej regionu Krainy Łęgów Odrzańskich.

Lista adresów online:
https://tulegnica.pl/artykul/141-kilometrow-rowerowej/1367168
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/124108/Pomysl-na-jesienny-weekend-relaksujacawycieczka-rowerem-w-Dolinie-Odry
https://www.roland-gazeta.pl/sponsorowane/rowerem-wokol-srody-slaskiej-piekna-wycieczkapradolina-wroclawska
https://legnica.naszemiasto.pl/prawdopodobnie-jeszcze-cie-tam-nie-bylo-oto-wyjatkowy-szlak/ar/c7-9062011
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/36-region/40051-rowerowy-raj-niedaleko-legnicyzaplanuj-weekend-na-wysoczyznie-sredzkiej
https://www.lubin.pl/niedaleko-lubina-jest-swietne-miejsce-na-wycieczke-rowerowa-oto-opiscalej-trasy/

 

Print Friendly, PDF & Email