Powołujemy Akademię Designu
Krainy Łęgów Odrzańskich

Zaplanowaliśmy realizację przedsięwzięcia w ramach Projektu Współpracy „MARLO – Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” , które ma na celu zwiększenie rozpoznawalności dzieł twórców z Krainy Łęgów Odrzańskich, wzmocnienie działających na naszym obszarze marek poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne które wyniosą ich działania na wyższy poziom estetyczny i intelektualny. A także stworzenie narzędzi do szerszego dodarcia do klienta.

Postęp w kulturze, sztuce i pojawiające się nowe trendy wymagają od twórcy ciągłych zmian i coraz bardziej kompleksowych i zaawansowanych działań za którymi nie każdy nadąża, szczególnie rzemieślnicy i twórcy rękodzieła mają z tym problem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i chcemy stworzyć narzędzia które pozwolą naszym twórcom w rozwoju ich marek w tym nowe internetowe narzędzia promocji, dokumentowania sowich prac, panel do sprzedaży.

Pod znakiem Akademii Designu „Krainy Łęgów Odrzańskich” chcemy skupić twórczość autorów z naszego obszaru którzy prezentują wysoką jakość i oryginalny produkt, pomóc im dopasować działania do specyficznych potrzeb i reguł rynkowych.

Poprzez działania marketingowe, publikacje, współpracę z innymi branżami przybliżyć ich działalność szerszemu gronu odbiorców.

Stworzenie kolekcji aranżacji sezonowych, stylistycznych z produktów biorących udział w projekcie twórców. Połączenie różnych branż w tym producentów żywności i stworzenie dedykowanych im produktów które poszerzą ofertę i pozwolą zapełnić nisze rynkowe.
Twórcy, którzy zdecydują się na udział we wspólnym projekcie mogą liczyć na indywidualny rozwój i promocję swoich marek lokalnych jako produktów Krainy Łęgów Odrzańskich.

DOCELOWO CHCEMY DOSKONALIĆ ORGANIZACJĘ I SIEĆ SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW I WDROŻYĆ KOLEJNE ETAPY W RAMACH:


OGŁASZAMY NABÓR TWÓRCÓW DO AKADEMII DESIGNU KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

NASZ CEL TO:

 • Rozszerzenie idei promowania twórców i wytwórców Krainy Łęgów Odrzańskich o nowe trendy w kulturze, sztuce i przemyśle.
 • Stworzenie kolekcji łączących różne branże pod znakiem MARKI KŁO.
 • Stworzenie nowych produktów, kolekcji przy współpracy z branżami komplementarnymi.
 • Nadanie rękodziełu i rzemiosłu cech designerskich; (stworzenie logotypu i identyfikacji wizualnej marki, opisów produktów trafiających do klienta, dokumentacji fotograficznej.
 • Zaproszenie do współpracy szerszego grona artystów.
 • Markowy Event KŁO.

RODZAJ WSPARCIA W RAMACH AKADEMII

Wsparcie jest podzielone na bezpośrednie dotyczące budowy marki własnej i kolekcji produktów z Krainy Łęgów Odrzańskich i pośredniewzmacniające budowę sieci powiązań produktów i współpracy z podmiotami z Krainy Łęgów Odrzańskich.

Bezpośrednie – budowy marki własnej i kolekcji produktów.

Warsztaty pn. Graficzna strona biznesu (branding marki w tym tworzenie etykiet, opakowań, visual, claim, packaging, elementy story tellingu)
Spotkania szkoleniowe mają na celu zaprezentować przykłady nowoczesnych narzędzi kreowania i promocji marki lokalnej, przeprowadzeniu analizy marek tworzonych przez uczestników warsztatów i ich rebranding poprzez stworzenie logotypu i opracowanie identyfikacji wizualnej tak by najlepiej prezentowała idee i charakter prowadzonej działalności.

Warsztaty pn. Marka własna, lokalny tradycyjny produkt na wysokim poziomie
Spotkania szkoleniowe teoretyczne i praktyczne mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości oferowanych przez uczestników produktów.
Uczestnicy poznają tajniki tworzenia marki opartej na rękodziele. Nauczą się jak określić grupę docelową i jak do niej trafić, jakim językiem mówić. Jak dopracować swoją ofertę by wypełnić nisze rynkowe i móc konkurować z markami ogólnopolskimi.
Poznają nowoczesne i łatwo dostępne metody promocji i działania marki. (profil firmowy na facebooku, instagramie, własna strona internetowa, reklama w social mediach, działanie #).

Markowy wyjazd studyjny na Targi Designu
Organizacja wyjazdu na targi designu w celu porównania rodzimych wyrobów z obecnymi trendami na rynku. Jakie jest podejście do ekspozycji, organizacji stoiska. Jak kształtują się ceny produktów, jak wygląda kontakt z klientami.

Markowy Event on-line w Krainie Łęgów Odrzańskich
Organizacja eventu promującego lokalne produkty i usługi na terenie LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”
Uczestnikami będą lokalni wytwórcy, artyści, rękodzielnicy, producenci, którzy zaprezentują siebie i swoje wyroby i usługi.

Designerskie gadżety z Krainy Łęgów Odrzańskich
W ramach realizacji projektu planujemy zakup gadżetów użytkowych, w kategoriach np.: „na biurko”, „do kuchni”, „do ogrodu” .Na potrzeby ekspozycji gadżetów i markowego rękodzieła zakupimy gabloty!

Warsztaty z fotografii produktowej i tworzenia aranżacji wspólnej kolekcji produktów z KŁO
Praktyczne warsztaty dla lokalnych wytwórców w celu stworzenia wspólnych kolekcji. Kolekcje tworzyć będą sami uczestnicy pod okiem stylistów wnętrz, dekoratora i fotografa. W ramach działania obędzie się szkolenie z fotografii.

POŚREDNIE – realizacja kampanii promującej „markowych” usługodawców i producentów

Podstrona na portalu www
Dedykowana dla twórców i ich dzieł zakładka na stronie www. Przybliżenie szerszemu gronu odbiorców pracowni artystycznych, w których powstają odrzańskie niezwykłości!

Spot/Filmiki promocyjne w stylu SLOW ŁĘG
Krótkie formy filmowe wyświetlane na naszych profilach społecznościowych, u partnerów LGD KŁO i na stronie www.lgdodra.pl.

Stworzenie katalogu produktów
Połączenie grup produktów w kolekcje np. Aranżacje produktów dwóch twórców lub twórcy rękodzieła z wytwórcą produktów żywnościowych. A także kolekcji dedykowanych dla współpracującej z LGD KŁO branży gastronomicznej czy hotelarskiej.

Prezentacja produktów
Zakup gablot na potrzeby prezentacji markowego rękodzieła wyłonionego w wyniku konkursu, które będą ustawione w kilku najczęściej odwiedzanych przez turystów punktach Krainy Łęgów Odrzańskich.


DO KOGO KIERUJEMY NABÓR?

Szukamy co najmniej 15 twórców z Krainy Łęgów Odrzańskich gotowych do współpracy,
inwentaryzacji własnych produktów i zmian w markowaniu i rebrandingu lub wspólnym promowaniu się
pod marką Krainy Łęgów Odrzańskich.

Warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć!


PRZEBIEG I CZAS TRWANIA NABORU

Zgłoszenia na udostępnionym formularzu należy dostarczyć do dnia 30 grudnia 2020 roku.
Zgłoszenia ocenione zostaną w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naboru, a wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.lgdodra.pl.

UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU DO DNIA 14 STYCZNIA 2021 r.


Ocenie podlegać będzie:

 • ogólne wrażenie produktów obecnie wykonywanych i ich potencjał współpracy z innymi producentami. (pkt od 1 – 6)
 • dotychczasowy dorobek. (pkt od 1 – 6)
 • atrakcyjność pracowni jako miejsca magicznego w którym powstają produkty – usytuowanie w stosunku do szlaków/atrakcji turystycznych. (pkt od 1 – 6)
 • wstępna propozycja kolekcji z innymi wytwórcami z KŁO, w tym spożywczymi – atrakcyjność oferty. (pkt od 1 – 6)
 • wstępna propozycja kierunków własnych kolekcji przedmiotów lub elementów codziennego użytku. (pkt od 1-6).

INFORMACJE DODATKOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
Od decyzji dot. wyboru nie ma odwołania.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Agaty Chwiszczuk: tel. 509 347 189
bądź w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice
e-mail: biuro@lgdodra.pl  www.lgdodra.pl

AKD_logotypy
Print Friendly, PDF & Email