Tworzymy sieć punktów sprzedaży produktów lokalnych Krainy łęgów Odrzańskich!

Przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia, które ma na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów lokalnych oraz wzmocnienie marki Krainy Łęgów Odrzańskich przez pakiet działań promocyjnych dla usługodawców i producentów rozwijających się właśnie pod marką „Krainy Łęgów Odrzańskich”. Pakiet skierowany jest do punktów dystrybuujących i sprzedających produktu lokalne – chcemy je wspierać zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Określenie „produkt lokalny” odnosi się do najmniejszej jednostki opisującej pochodzenie żywności i jest zazwyczaj kojarzone z bezpośrednią relacją między konsumentem a producentem żywności lub przynajmniej z faktem, że konsument zna miejsce produkcji żywności. Dążymy do tego, żeby skrócić maksymalnie łańcuch dostaw pomiędzy producentem a konsumentem, tworząc zorganizowaną sieć dystrybucji punktów, w których byłyby dostępne nie tylko nasze produkty, ale możliwe byłoby również odebranie zamówionych wcześniej w Internecie Koszy Łęgowych. Naszą współpracę chcemy rozpocząć od produktów spożywczych, stopniowo rozszerzając ją o regionalny/lokalny dizajn i rękodzieło.

Podmioty, które zdecydują się na udział we wspólnym projekcie mogą liczyć na rozwój rynku krótkich dostaw i promocji lokalnych produktów Krainy Łęgów Odrzańskich. Docelowo chcemy nie tylko stworzyć, doskonalić organizację i sieć sprzedaży, ale wdrożyć kolejne etapy, w tym m.in.:

 • Kulinarne podróże Szlakiem Odry;
 • Odrzańskie Centrum Produktów i Usług KŁO

DLATEGO OGŁASZAMY NABÓR NA PUNKTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LOKALNYCH KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

Naszym celem jest stworzenie sieci sprzedaży lokalnych produktów, w tym punktów odbioru Koszy Łęgowych, dlatego już dziś oferujemy szeroki pakiet wsparcia bezpośredniego i pośredniego.

Wsparcie bezpośrednie dotyczy miejsca oferującego sprzedaż produktów lokalnych z Krainy Łęgów Odrzańskich wraz z dystrybucją Koszy Łęgowych, natomiast wsparcie pośrednie wzmocni markowe produkty z Krainy Łęgów Odrzańskich.


WSPARCIE BEZPOŚREDNIE – wyposażenie punktów sprzedaży w odpowiednie narzędzia marketingowe:

1. Narzędzia, do identyfikacji POS (POINT OF SALE MARKETING), które wykorzystywane będą do promocji lokalnych producentów i usługodawców działających pod marką „Krainy Łęgów Odrzańskich”. Narzędzia dostosowane będą do różnych warunków sprzedażowych i promocyjnych w celu wzmocnienia marki w miejscu ich dystrybucji. Dobór narzędzi POS nastąpi po oględzinach punktu sprzedażowego według kategorii obiektów, z dostępnych narzędzi w postaci:

 1. pieczątki z logotypem KŁO do znakowania opakowań, np. toreb papierowych, papieru opakowaniowego itd. Zaplanowaliśmy jednokolorowe pieczątki owalne dostępne w 3 rozmiarach: 20×20 mm, 40x40mm, 60×60 mm.
 2. torby lniane z nadrukiem logo Krainy Łęgów Odrzańskich jako gadżet promocyjny w celu wyróżnienia świadomych konsumentów i fanów produktów z regału KŁO (dla stałych klientów);
 3. podkładki pod butelkę z logo Krainy Łęgów Odrzańskich jako gadżet promocyjny w celu wyróżnienia świadomych konsumentów i fanów produktów z regału KŁO (dla stałych klientów);
 4. potykacz/tablica do pisania kredą, drewniany, drewno ciemne, bejcowane (rozmiar standard – b2, +/- 500×700, dwustronny);
 5. ulotka informująca o walorach i jakości produktów;
 6. flaga typu Finder (forma oznakowania miejsc sprzedaży produktów w formie jarmarków KŁO);
 7. witacz zamontowany na fasadzie lub w strefie wejściowej na teren obiektu;
 8. oznakowanie produktów – naklejki;
 9. oznakowanie produktów – etykieta wisząca;
 10. regał ekspozycyjny z logotypem Krainy Łęgów Odrzańskich; podstawowe wymiary to 2 m x 0,80 m drewniany z pięcioma półkami

2. Udział w systemie sprzedaży Kosz Łęgowy.

Kosze Łęgowe to kompozycja lokalnych produktów wytworzonych przez rodzimych wytwórców sprzedawanych jako kosze prezentowe. Produkty dobieramy tak, żeby znalazło się w nich jak najwięcej różnorodnych produktów od wszystkich producentów. Kosz Łęgowy to gotowy produkt, a jednocześnie narzędzie promocji. Wspólnie chcemy rozwijać naszą sprzedażowo-promocyjno-marketingową inicjatywę, dlatego oczekujemy gotowości do ścisłej współpracy i rozwoju pomysłu na przykład pod kątem dopasowania do potrzeb klientów w różnych okresach.

3. Wsparcie w przygotowaniu wspólnego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 100 tyś zł w ramach projektu współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi na rzecz wsparcia funkcjonowania sieci sprzedażowej. Wypracowania konkretnych działań na podstawie potrzeb i problemów funkcjonowania sieci w celu zwiększenia sprzedaży, a co za tym idzie osiągnięciu większych/nowych zysków.

WSPARCIE POŚREDNIE – realizacja kampanii promującej „markowych” usługodawców i producentów:

1. Podstrona na portalu www

Celem tego serwisu ma być pomoc w kojarzeniu osób produkujących lokalną żywność z osobami chcącymi ją kupić. Konsumenci mają możliwość wyszukania sklepów, punktów sprzedaży i sklepów internetowych, jak również mogą skorzystać z linków do stron prowadzonych przez stowarzyszenia i inne organizacje, informujących, gdzie można kupić lokalną żywność.

Dodatkowo strona ma mieć możliwość wyszukania produktów do własnego indywidualnego skonfigurowania KOSZA ŁĘGOWEGO z możliwością wskazania punktu odbioru Kosza lub jego zamówienia z dostawą kurierem.

2. Spot/Filmik reklamowy w stylu SLOW ŁĘG, który wyświetlany będą na telebimach umieszczonych w poszczególnych punktach sprzedażowych, u partnerów LGD KŁO i na stronie www.lgdodra.pl.

3. Projektor Iluminacji – zapewni możliwość wyświetlania obrazu na eventach, konferencjach, wystawach, targach. Dzięki niemu będzie możliwe przybliżenie szerszemu gronu odbiorców naszego regionu i dokonań naszych markowych producentów i usługodawców. Projektor będzie przechodni i będzie czasowo montowany u poszczególnych Partnerów.


DO KOGO KIERUJEMY NABÓR?

Szukamy 10 punktów sprzedażowych i dystrybucyjnych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich, gotowych do podjęcia współpracy polegającej na sprzedaży produktów lokalnych oraz ich dystrybuowania w ramach inicjatywy Kosz Łęgowy.

Katalog produktów i producentów w publikacji https://drive.google.com/file/d/16O5t6PyL7zkXCD-HCfyecAjYw4FY226Q/view

Zależy nam na znalezieniu takich miejsc, które będą gwarantować możliwe jak najszersze pozytywne oddziaływanie na wzmocnienie marki Krainy Łęgów Odrzańskich. Do współpracy zapraszamy zatem podmioty różnych kategorii i wielkości, w tym:

 1. WARZYWNIAKI;
 2. LOKALNE SKLEPY, w tym delikatesy;
 3. RESTAURACJE;
 4. HOTELE, PENSJONATY I INNE MIEJSCA NOCLEGOWE;
 5. MIEJSCA USŁUG TURYSTYCZNYCH;
 6. PODMIOTY ZAJMUJĄCE SIĘ MOBILNĄ SPRZEDAŻĄ.
 7. JARMARK/STREFA KŁO W RAMACH LOKALNYCH, REGIONALNYCH WYDARZEŃ O CHARAKTERZE CYKLICZNYM

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów lokalnych KŁO, przy czym podkreślamy, że obecna oferta jest i będzie rozwijana.


PRZEBIEG I CZAS TRWANIA NABORU

Zgłoszenia na udostępnionym formularzu należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2020 roku. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej (na adres: lgdodra@op.pl).

Zgłoszenia ocenione zostaną w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naboru, a wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.lgdodra.pl. Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo do przyznania dodatkowych benefitów zależnych od miejsca wyboru punktów!


Co będziemy oceniać?

Podczas oceny zgłoszeń będziemy brać pod uwagę następujące kryteria:

 • ogólne wrażenie miejsca sprzedaży produktów, w tym estetyka, stopień ekspozycji/widoczności, spójność z podstawową koncepcją działalności (pkt od 1 – 6)
 • dotychczasowa współpraca w ramach Krainy Łęgów Odrzańskich (pkt od 1 – 3)
 • atrakcyjność miejsca – usytuowanie w stosunku do szlaków/atrakcji turystycznych (pkt od 1 – 6)
 • ilość potencjalnych odbiorców (pkt od 1 – 6)
 • możliwość magazynowania produktów (pkt od 1-3).

INFORMACJE DODATKOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym naborze i jego zasadach. Od decyzji dot. wyboru nie ma odwołania.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice, tel . nr 76/858 45 45 e-mail. lgdodra@op.pl www.lgdodra.pl.

Osoba kontaktowa: Agata Chwiszczuk, agatachwiszczuk@lgdodra.pl, tel. 665 148 746


Załączniki

Karta zgłoszeniowa Punkty Lokalne doc. / pdf 


Operacja pod nazwą  Promocja marki „Krainy Łęgów Odrzańskich” mająca na celu: Rozwój narzędzi do promocji lokalnych producentów działających w ramach marki „Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email