Od dnia 27 marca do 11 kwietnia 2023 roku przyjmujemy wnioski, w czterech naborach o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

NABÓR NR 1/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 2/2023 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZĄ w ramach Przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 3/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  w ramach Przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 4/2023 –  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Przypominamy, że codziennie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa i konsultacji dotyczących wniosków o przyznanie pomocy. Należy tylko, obowiązkowo, umówić się wcześniej z doradcą na konkretny termin, pod nr tel. 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Print Friendly, PDF & Email