OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G z dnia 11.09.2023r. 

O POWIERZENIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

pn. “Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich” 

w ramach przedsięwzięcia IV. “Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

Print Friendly, PDF & Email