Poniżej wyniki naborów nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 5/2021, 6/2021 i 7/2021, ogłoszonych w dniu 12.07.2021r. 

23 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021 oraz ocena dwóch operacji własnych LGD.

Poniżej zamieszczamy:

  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

 


Wyniki naboru 1/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 2/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 3/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 19.11.2020r. – po proteście w wyniku autokontroli Rady 


Wyniki naboru 5/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków niewybranych do dofinansowania 

 


Wyniki naboru 6/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 7/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 23.10.2021 r.

(ogłoszenia o naborach dostępne są w zakładce Nabory -> Nabory 2021)

Print Friendly, PDF & Email