Poniżej wyniki naborów nr: 7/2022, 8/2022, 9/2022 i 10/2022 ogłoszonych w dniu 02.11.2022r. 

19 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 7/2022, 8/2022, 9/2022 i 10/2022.

Poniżej zamieszczamy:

  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru 7/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 8/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 9/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 10/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 06.06.2022 r.

 Poniżej wyniki naborów nr: 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 ogłoszonych w dniu 28.02.2022r. oraz naboru wniosków o powierzenie grantu 1/2022/G ogłoszonego w dniu 21.03.2022r.

6 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 oraz 1/2022/G.

Poniżej zamieszczamy:

  • listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze;
  • listy rankingowe operacji/zadań wybranych do dofinansowania ze wskazaniem tych mieszczących się w limicie środków w ramach danego naboru;
  • listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach danego naboru (jeśli dotyczy);
  • oraz protokół z posiedzenia Rady.

 


Wyniki naboru 1/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 2/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 05.07.2022r. – po proteście w wyniku autokontroli Rady 


Wyniki naboru 3/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 4/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

 


Wyniki naboru 5/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Wyniki naboru 6/2022:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 

AKTUALIZACJA – Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 05.07.2022r. – po proteście w wyniku autokontroli Rady 


Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 1/2022/G:

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze

Uchwała ws przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania 


Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 06.06.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD KŁO z dnia 05.07.2022r (rozpatrzenie protestów i ponowna ocena wniosków)

(ogłoszenia o naborach dostępne są w zakładce Nabory -> Nabory 2022)

Print Friendly, PDF & Email