Efekty kulinarnego projektu Od pola na wrocławski stół to początek otwarcia się wrocławskich restauratorów na lokalne, rodzinne rynki produktów zarówno tych nieprzetworzonych jak i przetworzonych.

Na ostateczne rezultaty partnerskiego projektu kulinarnego podczas, którego poznawali się lokalni wytwórcy z restauratorami  jeszcze pewnie poczekamy. Ma nim być stała współpraca i relacje żywnościowe pomiędzy gastronomicznymi destynacjami miasta Wrocław a okalającym go regionem. Dlatego planujemy już kontynuację projektu w kolejnych latach.

Dzięki możliwości poznania się, obie strony dowiedziały się o swoich potrzebach i możliwościach. Zaplanowane działania bez wątpienia ułatwiły realizację podstawowego celu zielonego ładu jakim jest skracanie łańcucha dostaw. Spotkania i imprezy jak Jem – lokalnie przyczyniły się bowiem  do wymiany wiedzy o sobie i doświadczeń oraz promocji zrównoważonej żywności, których efektem są materiały marketingowe, które możemy wykorzystać do działań promocyjnych i prowadzenia kampanii reklamowych. Pomagają w budowaniu świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska  o produktach lokalnych dostępnych w regionie, które są istotnym elementem w zakresie zrównoważonego żywienia oraz nie marnowania żywności.

Do efektów projektu przyczyniających się do rozpowszechniania idei bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców Dolnego Śląska należą:

Wyjątkowy przewodnik kulinarny prezentujący wybrane destynacje kulinarne, w tym produkty certyfikowane znakiem Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA

Okładka przewodnika na której jest zdjęcie talerza z daniem

 

4 filmy promujące producentów i restauratorów. Każdy o innej tematyce, promujące produkty lokalne i wpływające na postawy konsumenckie.

 

Doskonałe uzupełnienie idei Slowłęgu

Pojawienie się  produktów z Krainy Łęgów Odrzańskich na stołach wrocławskich restauracji, to doskonała okazja do zaproszenia mieszkańców, turystów mieszkających i odwiedzających miasto Wrocław, do wizyty na naszym nadodrzańskim obszarze. Turyści i mieszkańcy  coraz częściej poszukują dodatkowego impulsu do wypadu za miasto na rowery, kajaki lub na spacery. Dlatego w uzupełnieniu turystyki aktywnej promujemy ideę turystyki zrównoważonej w ramach marki „SlowŁęg”, gdzie wspólnie skupiamy się na włączeniu w ofertę turystyczną zasobów lokalnych i budowaniu turystyki tematycznej, zaangażowanej, opartej o doświadczenie i pozytywne emocje.

INFORMACJA O PROJEKCIE PARTNERSKIM

 

Tytuł projektu: „Od pola na wrocławski stół”
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Plan Działania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Priorytet KSOW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (Priorytet 3)
Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Cel 1)
Działanie KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju (Działanie 6)
Temat KSOW: Rozwój lokalny – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń (Temat 4)
Realizatorzy: 1. Gmina Wrocław – Lider operacji
2. Dolnośląska Izba Rolnicza – jednostka organizacyjna samorządu rolniczego województwa dolnośląskiego – Partner operacji
3. Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” – stowarzyszenie – Partner operacji
Termin realizacji:  01.02.2023 r.  – 27.10.2023 r.
Budżet operacji: 125 154,03 zł
Wysokość pomocy: 102 951,00 zł
Działania projektowe: 1.       Opracowanie przewodnika kulinarnego “Od pola na wrocławski stół”, stanowiącego kompendium wiedzy na temat produktów regionalnych oraz wrocławskiej gastronomii. Przewodnik w formie darmowego eBooka do pobrania.

2.        Opracowanie merytoryczne i graficzne informacji publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, a także przygotowanie graficzne plakatu promującego weekend kulinarny „od pola na wrocławski stół”.

3.        Produkcja 4 spotów promocyjnych.

4.       Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w Internecie i mediach społecznościowych – kampania Facebook Ads.

5.       Produkcja 4 filmów informacyjno – edukacyjnych.

6.       Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat strategii od pola do stołu, mające na celu podniesienie świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonego żywienia – kampania Facebook Ads.

7.       Organizacja spotkania mającego na celu zapoznanie ze sobą regionalnych wytwórców z wrocławskimi restauratorami.

8.        Organizacja spotkania dla osób do 35 roku życia, mieszkających na obszarach wiejskich w celu aktywizacji tych osób do zakładania własnych działalności gospodarczych albo rozszerzenia istniejących, w kierunku rozwoju produktu lokalnego.

Grupa docelowa: mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy dzięki projektowi i zaplanowanym działaniom, poznają oryginalne produkty regionalne i ekologiczne. Dotarcie do szerokiej grupy odbiorców ma na celu podniesienie świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonego żywienia oraz nie marnowania żywności.

– regionalni rolnicy/producenci oraz wrocławscy restauratorzy.
Dotarcie do tej grupy odbiorców ma na celu stworzenie przestrzeni do budowania wzajemnych, trwałych relacji oraz ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń, a także ma być
wsparciem w zakresie współpracy i tworzenia krótkich łańcuchów dostaw od miejsca wytworzenia produktów do konsumenta.

–  osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich, w celu aktywizacji tych osób do zakładania własnych działalności gospodarczych albo rozszerzenia istniejących, w kierunku rozwoju produktu lokalnego.

Logotypy unijne i partnerów z hasłem informacyjnym
Print Friendly, PDF & Email