W roku 2022 zostaliśmy zaproszeni do partnerstwa w projekcie Spotkania przy KAWIE, realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ścinawie, która została beneficjentem programu BLISKO. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału ścinawskiej biblioteki jako “trzeciego miejsca” w życiu lokalnej społeczności. Miejsca jednoczącego działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Dwuletni projekt oparty jest na kompleksowych działaniach:
– wzmocnienie kompetencji pracowników ścinawskiej biblioteki;
– budowaniu i rozwijaniu lokalnych partnerstw;
– poszerzaniu grup bibliotecznych odbiorców i aktywizację społeczności lokalnej.

Partnerzy: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, Fundacja Przystań w Ścinawie oraz nadodrzańskie biblioteki publiczne: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna TAMA w Brzegu Dolnym, Gminna Biblioteka w Niechlowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie, Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla Prochowicach.

Realizacja: maj 2022 – listopad 2023

Więcej informacji o projekcie na stronie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie.

Koordynatorka projektu Joanna Krasowska z BRAMY KULTURY.

 

Print Friendly, PDF & Email