W tym roku zostaliśmy zaproszeni do partnerstwa w projekcie Spotkania przy KAWIE, realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ścinawie, która została beneficjentem programu BLISKO, dofinansowanego ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4  Kierunek interwencja 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2022-2025. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału ścinawskiej biblioteki publicznej jako trzeciego miejsca, jednoczącego społeczność lokalną  działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa oraz uczestnictwa w kulturze. Projekt zakłada cykl kompleksowych działań: wzmacnianie kompetencji bibliotekarzy i partnerów, budowanie i rozwijanie lokalnych partnerstw oraz aktywizację społeczności lokalnej. Z efektów projektu, skorzystają również biblioteki publiczne z terenu Krainy Łęgów Odrzańskich, które przystąpiły do partnerstwa. Za nami konferencja otwierająca projekt, wizyta studyjna w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Publicznej TAMA w Brzegu Dolnym oraz pierwsze, niezwykle owocne spotkanie partnerów. A co przed nami? Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności, realizacja działań animacyjno-edukacyjnych dla  i z mieszkańcami, szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów oraz przygotowania do konkursu na inicjatywy oddolne, który ogłoszony zostanie z początkiem roku 2023. Będzie się działo!

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Fundacja Przystań w Ścinawie
Biblioteki partnerskie: Gminna Biblioteka w Niechlowie, Gminny Ośrodek Kultury Wińsko, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach, Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna TAMA w Brzegu Dolnym,

Koordynatorka projektu Joanna Krasowska z BRAMY KULTURY.

 

 

 

 

https://mgbpscinawa.naszabiblioteka.com/blisko-spotkania-przy-kawie

Print Friendly, PDF & Email