W okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 nasze Stowarzyszenie realizować będzie projekt pn. “Inteligentne wsie” (ang. Smart villages), na który pozyskaliśmy środki z programu Erasmus+ ( KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych).

W ramach zadania:
1) kadra naszego Stowarzyszenia udział weźmie w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie, w efekcie którego zwiększy ona swoje kompetencje językowe oraz kulturowe – poprzez obcowanie w środowisku wielokulturowym, a także w  5-dniowym działaniu, mającym na celu obserwację pracy – w jednym z krajów Europy,  w efekcie którego podniesie ona swoją wiedzę w zakresie idei smart villages;
2) odbiorcy naszych działań (osoby, które złożyły wnioski na stworzenie – w swoich środowiskach – koncepcji smart villages), udział wezmą w 5-dniowej mobilności do jednego z kraju Europy, w efekcie którego podniosą swoją wiedzę w zakresie wdrażania  idei  smart villages  w swoich środowiskach.

Powyższe pozwoli nam na osiągnięcie celów programu Erasmus+ jakim jest – w ramach uczenia się przez całe życie -wspieranie edukacyjnego i osobistego rozwoju; promowanie niezawodowej edukacji dorosłych; rozwój organizacji i podnoszenie kompetencji kadry, a także zwiększenie udziału dorosłych osób uczących w działaniach edukacyjnych.

W dniach 2-13 października 2023 roku, kadra naszego stowarzyszenia (4 osoby) udział wzięła w kursie języka angielskiego, który realizowany był w jednej z maltańskich szkół. Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych naszej kadry – poprzez udział w intensywnym kursie językowym, jak także kulturowych  – poprzez obcowanie w środowisku wielokulturowym.

Print Friendly, PDF & Email