W okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 nasze Stowarzyszenie realizować będzie projekt pn. “Inteligentne wsie” (ang. Smart villages), na który pozyskaliśmy środki z programu Erasmus+ ( KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych).

W ramach zadania:
1) kadra naszego Stowarzyszenia udział weźmie w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie (październik 2023), w efekcie którego zwiększy ona swoje kompetencje językowe oraz kulturowe – poprzez obcowanie w środowisku wielokulturowym, a także w  5-dniowym działaniu (kwiecień 2024), mającym na celu obserwację pracy w Hiszpanii,  w efekcie którego podniesie ona swoją wiedzę w zakresie idei smart villages;
2) odbiorcy naszych działań (osoby, które złożyły wnioski na stworzenie – w swoich środowiskach – koncepcji smart villages), udział wezmą w 5-dniowej mobilności (wrzesień 2024) w Hiszpanii, w efekcie którego podniosą swoją wiedzę w zakresie wdrażania  idei  smart villages  w swoich środowiskach.

Powyższe pozwoli nam na osiągnięcie celów programu Erasmus+ jakim jest – w ramach uczenia się przez całe życie -wspieranie edukacyjnego i osobistego rozwoju; promowanie niezawodowej edukacji dorosłych; rozwój organizacji i podnoszenie kompetencji kadry, a także zwiększenie udziału dorosłych osób uczących w działaniach edukacyjnych.

W dniach 2-13 października 2023 roku, kadra naszego stowarzyszenia (4 osoby) udział wzięła w kursie języka angielskiego, który realizowany był w jednej z maltańskich szkół. Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych naszej kadry – poprzez udział w intensywnym kursie językowym, jak także kulturowych  – poprzez obcowanie w środowisku wielokulturowym.

Inteligentne wsie – pod takim hasłem kadra naszego stowarzyszenia oraz beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe na stworzenie koncepcji Smart Villages, poprzez wizyty u hiszpańskiego partnera, podnosić będą swoje kompetencje w powyższym zakresie.

W dniach 21-22 marca 2024 r., delegacja z naszego stowarzyszenia udział wzięła w wizycie przygotowawczej, która była wstępem do nawiązania polsko-hiszpańskiej współpracy. Powyższa odbywała się  w ramach projektu Smart Villages, który nasze stowarzyszenie realizuje od sierpnia 2023 roku, w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty było poznanie naszego hiszpańskiego partnera oraz wspólne wypracowanie programu planowanego działania jakim jest tz. job shadowing. Udział w obserwacji pracy, już w kwietniu br.,  weźmie kadra naszego stowarzyszenia.

Podczas wizyty przygotowawczej poznałyśmy ludzi, strukturę i cele jednej – ADISMONTA – z 24 Lokalnych Grup Działania, które funkcjonują na obszarze Estremadury. Ważną jej częścią była również wizyta w Stowarzyszeniu REDEX, które skupia powyższe, tworząc sieć hiszpańskich (obszar Estremadury) Lokalnych Grup Działania. Wartością dodaną tego krótkiego, acz niezwykle intensywnego pobytu, były wizyty w wyjątkowych miejscach i spotkania z inspirującymi ludźmi.

Hiszpania to kraj, który darzę ogromnym sentymentem, a otwartość jej mieszkańców sprawia, że czuję się tam jak w domu (mimo nieznajomości języka hiszpańskiego 🙂 ). Tym bardziej cieszy mnie fakt, że wraz z moimi koleżankami ze Stowarzyszenia oraz społecznością Krainy Łęgów Odrzańskich, czerpać będziemy wiedzę właśnie od hiszpańskich partnerów. Ich procesowe podejście do koncepcji Smart Villages, cele i sposoby jej wdrażania oraz zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich,  utwierdza mnie w przekonaniu, że trafiłam do odpowiedniego miejsca i na wyjątkowych ludzi.

Relacja z wizyty przygotowawczej – hiszpański punkt widzenia:)

Print Friendly, PDF & Email