ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna to projekt, którego celem było utworzenia dobra wspólnego w postaci pieszo  – rowerowej ścieżki turystycznej. Szlak o długości 18,5 km łączy Krzydlinę Małą z Krzydliną Wielką (gmina Wołów), ukazując jednocześnie walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obu miejscowości. Na ścieżce turystycznej  – w miejscach wybranych przez uczestników zadania – ustawionych zostało 16  ławek wykonanych z drzewa. Na ławkach umieszczone zostały tabliczki z kodami QR, po zeskanowaniu których odsłuchać można mini słuchowiska i poznać ciekawą, bo nagraną przez mieszkańców, historię każdego z miejsc. Dobro wspólne służyć ma zarówno lokalnej społeczności – alternatywa do spędzania czasu wolnego i okazja, jak także turystom  odwiedzającym gminę Wołów.

A jak to się zaczęło?
W lutym 2022r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprosiła nasze stowarzyszenia do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warto zaznaczyć, że zaproszenie do udziału  w tym wyjątkowym programie jest nagrodą dla najbardziej aktywnych społeczności lokalnych (gmina Wołów), wyróżniających się swoją aktywnością w realizacji projektów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zawiązując partnerstwo z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzydlinie Małej i Stowarzyszeniem Mieszkańców Kreda z Krzydliny Wielkiej, a tym samym tworząc grupę inicjatywną, poprzez złożenie wniosku na mini grant, przyjęliśmy zaproszenie do udziału w programie. Z otrzymanej dotacji zrealizowaliśmy pierwszy etap programu, mający na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego społeczności zamieszkującej Krzydlinę Małą i Krzydlinę Wielką.  O tym co wiedzą i co lubią, a także o potrzeby i oczekiwania, w dniu 15 maja br. pytaliśmy młodych mieszkańców gminy Wołów (10-16 lat). Na nasze zlecenie proces diagnozy przeprowadzony został przez Bramy Kultury Joanna Krasowska, a wyniki opublikowane w raporcie. Sugerując się rekomendacjami zawartymi w raporcie, rozpoczęliśmy drugi etap projektu, którego celem była realizacja działań na rzecz dobra wspólnego. Podejmując pierwsze w tym kierunku kroki, w dniu 20 czerwca br. w Krzydlinie Małej odbyło się spotkanie partnerów, któremu towarzyszyła animatorka oddelegowana z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Pani Bożena Pełdiak. Dzień później swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Emilia Dmochowska przedstawicielka Akademii Rozwoju Filantropii  w Polsce. Po dwóch dniach niezwykle intensywnych, ale i owocnych spotkań, byliśmy gotowi na kolejny krok – napisanie wniosku, a w efekcie końcowym jego realizację.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJ oraz na profilu FB .

Dofinansowano ze środków Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email