Zadanie publiczne pt. “Rzeka aktywności na dźwiękowym Szlaku Odry” zostało dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt zakłada wykorzystanie dźwiękowego Szlaku Odry z innowacyjnymi na skalę światową obiektami
(dźwiękoławkami ) dla kilku form uprawiania turystyki, w tym spływy kajakowe, rajdy rowerowe, rejsy szkutą czy po
prostu spacer. Dźwiękowy szlak to sieć rozstawionych wzdłuż rzeki Odry nowatorskich soczewek akustycznych, dzięki
którym turyści mogą posłuchać wzmocnionych dźwięków natury. Dźwiękoławki znajdują się na terenie 4 powiatów
(średzki, wołowski, górowski, lubiński), w wybranych miejscach: rezerwatach, użytkach ekologicznych, miejscach
szczególnych i wartych uwagi z punktu widzenia przyrody i dźwięku. Dźwiękowy Szlak Odry to pomysł na
ukierunkowany rozwój oferty i ruchu turystycznego, wykorzystujący oznakowane już miejsca, do których można
dotrzeć zjeżdżając z głównych dróg. Jest uzupełnieniem Szlaku Odry i będzie można przemierzać go pieszo,
rowerem, kajakiem lub łodzią pasażerską, a także w formie połączonej wycieczki rowerowo-kajakowej jedną z
propozycji Pętli odrzańskiej wspartej również w ramach konkursu ofert pn. Podróżuj z pomysłem. Do samych
„dźwiękoławek” trzeba będzie jednak dotrzeć spacerem tak by z zachowaniem ciszy móc cieszyć się z kontaktu z
nadrzeczną przyrodą.
Wszystkie wyprawy zakończone zostaną biesiadą w stylu slow z elementami lokalnej kuchni z wykorzystaniem
produktów lokalnych do miejsc którymi opiekują się lokalne organizacje animujące na co dzień życie lokalnych
społeczności. Należą do nich
Stowarzyszenie Aktywni Dziewin animujące życie wokół wiejskiej Galerii Dziewin,
Stowarzyszenie “Cztery Strony Kultury” wspierające działania wokół Stodoły – Przystań Borek.
Stowarzyszenie Połączeni z Naturą rozwijające “Tarchalicki Ogród Zmysłów” dofinansowany z Dolnośląskiego
Funduszu Odrzańskiego.
Stowarzyszenie Lubiąż animujące działania na terenie całego Lubiąża a w szczególności w dawnej remizie pn. Stacja
Edukacja i nowo powstającej marinie rzecznej nad Odrą;
Sołectwo Malczyce wraz z Stowarzyszeniem Sympatyków Malczyc i Okolic organizującym między innymi Malczycką
Izbę Regionalną
Spotkaniu towarzyszyć będą mini koncerty Michała Zygmunta oraz przyrodnicze prelekcje z udziałem przedstawiciela
Fundacji PRO NATURA Krzysztofa Koniecznego introdukującej Susła Morengowanego na terenie społecznych
rezerwatów przyrody wokół Centrum Edukacji Ekologicznej w Trzcinicy Wołowskiej i animacje terapeutyczne
Stowarzyszenia Połączeni z Naturą wykorzystujące las jako lekarstwo na wiele neurotycznych schorzeń.
Grupa docelowa
Turyści i mieszkańcy Dolnego Śląska poszukujący nowoczesnych i zrównoważonych form turystyki tematycznej
opartej o lokalne zasoby przyrodnicze. Osoby poszukujące wiedzy o unikatowej przyrodzie o znaczeniu europejskim
znajdującego się na obszarze NATURA 2000 Łęgi Odrzańskie.
Od kilku lat na popularności zyskuje turystyka zaangażowana, zrównoważona, odpowiedzialna. Dawna wymarzona
trójka „sea, sand and sun” ustępuje miejsca turystyce lokalnej i regionalnej, skupionej na głębszym i bardziej
świadomym poznawaniu regionów, niezależnie od tego, czy leży on tuż obok, czy kilkaset kilometrów dalej. Dziś coraz
częściej głównym celem turystów jest (s)kosztowanie czegoś dobrego, lokalnego i niepowtarzalnego. Dlatego w
Krainie Łęgów Odrzańskich, przygotowując nową ofertę turystyczną, stawiamy na Slowłęg, Odrzański Design czy
Foodie w Łęgach.

Print Friendly, PDF & Email