Poszukiwanie pomysłu na połączenie dwóch społeczności

W wyniku burzy mózgów, padło na połączenie dwóch miejscowości: Krzydlinę Małą i Krzydlinę Wielką. Po jednej jak i po drugiej stronie grupy inicjatywne chciały zrealizować wspólnie plan scalenia i pokazania walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych tych miejsc, których nie brakuje i przyciągnąć turystów w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu pieszo czy też na rowerze. Grupy inicjatywne podjęły decyzję o wdrożeniu pomysłu w życie i zrealizować plan połączenia.

Tak powstał pomysł Łącznika – ścieżki turystycznej !!!

Print Friendly, PDF & Email