Kraina Łęgów Odrzańskich – tak umownie nazwano region doliny Odry między Wrocławiem a Głogowem.

To obszar 12 gmin po obu stronach rzeki, którego spoiwem jest właśnie Odra i związana z nią przyroda, chroniona w ramach ostoi siedliskowej i ptasiej Natura 2000 – Łęgi Odrzańskie. Region obejmuje obszar o pow. 1880 km2, zamieszkany przez ok 125 tys. mieszkańców.

Wszystkie gminy mają status gmin nadodrzańskich. Po okresie swoistego odwrócenia się od rzeki w latach 90-tych XX w., gdy była ona bardziej uznawana za granicę administracyjną i barierę komunikacyjną, od kilkunastu lat pracujemy razem nad integrowaniem samorządów i mieszkańców wokół Odry, podkreślając jej specyfikę i wyjątkowość.

Wspólne imprezy, spotkania, warsztaty, projekty i inicjatywy infrastrukturalne mają jeden cel – promocja walorów Odry i regionu. Współpraca ta zaowocowała powstaniem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Wspólnie tworzymy potencjał regionu i tożsamość nadodrzańskiej społeczności.

Print Friendly, PDF & Email