tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

doradztwo PROW

W najbliższy piątek 26 sierpnia 2022r. będziemy w Szkółce Leśnej w Mrozowie w gminie Miękinia! Zapraszamy!

(więcej…)

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy na szkolenia oraz doradztwo indywidualne lub grupowe w zależności od Państwa potrzeb.

(więcej…)

W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

(więcej…)