W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy na pierwsze, z cyklu szkoleń, poświęconych przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów.