PROGRAM DL podczas pandemii -> każdy projekt powinien służyć walce z epidemią lub jej negatywnymi skutkami!