Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń w KONKURSIE NA INICJATYWĘ PARTNESRTWA KŁO do dnia 30 listopada 2022r.