Dzięki realizacji operacji pn. “Kolaż produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” powstały dwa punkty sprzedaży.