W dniach 16-18 września 40 przedstawicieli z Lokalnych Grup Działania Dolnego Śląska brało udział w wizycie studyjnej