Zainteresowanych dotacjami na Zachowanie dziedzictwa kulturowego i zabytki ⛪️??oraz na Wzmacnianie kapitału społecznego