Zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 23 lutego 2021r. o godz.11:00