Zapraszamy członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” na Walne Zebranie.