Pod takim tytułem realizowany jest projekt mający na celu remont elewacji kościoła w Łososiowicach oraz udostępnienie go turystom do zwiedzania.

(więcej…)