ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2022  z dnia 19.05.2022 r.