Mając na uwadze poprawę równomiernego rozłożenia wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020