Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych – CENPROLOK

„Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych – CENPROLOK” – to projekt współpracy pomiędzy czteroma dolnośląskimi Lokalnymi Grupami Działania.

 

Finansowanie: Projekt współpracy „Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych – CENPROLOK” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania               19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”      w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Wrzosowa Kraina”, ul. Trzebnicka 7A-7B, lokal 4/2, 59-140 Chocianów – Lider projektu, wrzosowakraina.pl.
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”, Rynek 5B, 59-330 Ścinawa, pl.
  3. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, Konstytucji 1 maja 9 lokal użytkowy 2, 58-530 Kowary, duchgor.org.
  4. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów, partnerstwokaczawskie.pl.

Cel projektu współpracy:

Wsparcie i promocja produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie Centrów produktów          i usług lokalnych.

Działania w projekcie:

  1. Stworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych zlokalizowanych w:

– miejscowości Chocianów, gmina Chocianów

– miejscowości Ścinawa, gmina Ścinawa

– miejscowości Podgórzyn, gmina Podgórzyn

– miejscowości Dobków, gmina Świerzawa.

  1. Centra będą mieć funkcje wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowe.
  2. Centra Produktów i Usług Lokalnych pozwolą na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich

Rezultaty:

  1. Stworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych, które przyczynią się do wzmocnienia czterech marek lokalnych na obszarze LGD „Wrzosowa Kraina”, LGD „Łęgi Odrzańskie”, LGD Partnerstwo „Ducha Gór” oraz LGD „Partnerstwo Kaczawskie”.
  2. Zwiększenie promocji produktów i usług lokalnych z obszaru czterech partnerów poprzez: stworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby.
  3. Wymiana doświadczeń czterech partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

 

Docelowe grupy podmiotów projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców i turystów.

Print Friendly, PDF & Email