Zasady certyfikacji

Jeśli działasz w branży turystycznej, jesteś producentem lokalnym, rolnikiem, rękodzielnikiem czy rzemieślnikiem, organizujesz cykliczne wydarzenia i stawiasz przy tym na jakość i unikatowość, to zgłoś swoją ofertę do znaku „Kraina Łęgów Odrzańskich poleca”. “KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” to system certyfikacji lokalnych produktów, usług czy wydarzeń, którego celem jest wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Znak jest przyznawany najlepszym produktom, usługom i wydarzeniom z Krainy Łęgów Odrzańskich. Jest gwarantem jakości i związku z regionem. Znakiem chcemy wyróżniać produkty, usługi i wydarzenia charakteryzujące się wyjątkowością, wysoką jakością, tworzone i rozwijane w oparciu o szeroko rozumiane zasoby naszego regionu, w powiązaniu z regionem oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że Użytkownicy Znaku będą najlepszymi Ambasadorami naszego Regionu! Jak to działa? Do Znaku można zgłosić jedynie produkt wytwarzany w Krainie Łęgów Odrzańskich lub usługę/wydarzenie realizowaną w naszym regionie. Znak przyznawany jest w następujących kategoriach: PRODUKTY: spożywcze nieprzetworzone i przetworzone rzemiosło/rękodzieło USŁUGI: noclegowe, gastronomiczne, turystyczne/rekreacyjne, edukacyjne/kulturalne, WYDARZENIA kulturalne/sportowe/interdyscyplinarne Zgłoszony produkt, usługę czy wydarzenie ocenia specjalnie powołana do tego celu Kapituła Znaku według następujących kryteriów: Związek z regionem Wyjątkowy charakter Jakość Przyjazność dla środowiska Dostępność i otwartość na klienta Współpraca Znak przyznawany jest na daną edycję, czyli rok kalendarzowy. Wnioski należy składać w ramach specjalnego naboru organizowanego przez nas w IV kwartale roku poprzedzającego edycję znaku, przy czym jest możliwość zgłoszenia oferty w terminie późniejszym. Wyróżnienie przyznane na  dany rok kalendarzowy będzie można przedłużyć po spełnieniu określonych warunków. Warunkiem korzystania ze Znaku będzie podpisanie umowy licencyjnej i wniesienie opłaty licencyjnej – jej wysokość ustalana jest co roku i podawana do wiadomości wraz z ogłoszeniem o naborze. O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby mieszkające lub podmioty z siedzibą na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich, przy czym w uzasadnionych sytuacjach prawo do posługiwania się Znakiem mogą otrzymać osoby lub podmioty spoza obszaru, jeżeli swoją działalność związaną z ze zgłaszanym produktem/usługą/wydarzeniem prowadzą w KŁO. Jakie są korzyści z otrzymania znaku? To potwierdzenie jakości, wiarygodności i regionalnego czy lokalnego charakteru oferty, a więc tych cech, których szukają klienci i turyści. To także istotne wsparcie LGD w promocji i rozwoju produktów, usług i wydarzeń, budowaniu wspólnej oferty oraz wzmacnianiu współpracy w zakresie marketingu i reklamy. Znak jest wyróżnieniem wzmacniającym zarówno potencjał i rozpoznawalność nagrodzonego produktu, usługi czy wydarzenia, jak i potencjał i markę regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Zachęcamy do zgłaszania swojej oferty i bycia częścią markowej oferty Krainy Łęgów Odrzańskich. Prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem Znaku Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca” i wzorami dokumentów. W specjalnie przygotowanym Vademecum Znaku zawarliśmy najważniejsze informacje, w tym kryteria dla poszczególnych kategorii. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu! Chętnie pomogą Państwu: Jarosław Paczkowski, prezes@lgdodra.pl lub Justyna Tracichleb, justynatracichleb@lgdodra.pl REGULAMIN ZNAKU KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA_2021 Załącznik nr 1 KRYTERIA ZNAKU KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA Załącznik nr 2 WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ZNAKU Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIA UŻYTKOWNIKA ZNAKU Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ UZYTKOWNIKA ZNAKU Vademecum Znaku Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca_wersja www Wspólnie zbudujmy markę regionu i jego oferty. To działanie, które opłaci się wszystkim!