OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZNAKU
„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” – EDYCJA 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” jako Właściciel Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” zaprasza producentów, usługodawców i organizatorów wydarzeń z regionu Krainy Łęgów Odrzańskich*, tj. 12 gmin o statusie gmin nadodrzańskich: Brzeg Dolny, Głogów (wiejska), Jemielno, Malczyce, Miękinia, Prochowice, Pęcław, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko, Wołów do składania wniosków o przyznania Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”.

Celem znaku i systemu jest wspieranie produktów i usług lokalnych, lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników, twórców i usługodawców, a także organizatorów wydarzeń istotnych dla regionu oraz budowanie jasnej i silnej marki regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Znak jest gwarantem jakości i związku z Regionem KŁO.

 1. Znak przyznawany jest w następujących kategoriach:
 • Produkty
  • spożywcze (nieprzetworzone i przetworzone)
  • rękodzieło/rzemiosło
 • Usługi
  • noclegowe
  • gastronomiczne
  • turystyczne/rekreacyjne
  • edukacyjne/kulturalne
 • Wydarzenia (kulturalne/sportowe/interdyscyplinarne).
 • Miejsce
 1. Zgłoszony produkt/usługa/wydarzenie musi spełniać kryteria przyznania Znaku:
 • Związek z regionem
 • Wyjątkowy charakter
 • Jakość
 • Przyjazność dla środowiska
 • Dostępność i otwartość na klienta
 • Współpraca.
 1. Szczegółowy opis kryteriów zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”.
 2. O prawo do posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się osoby mające miejsce zamieszkania lub podmioty mające siedzibę na obszarze KŁO, prowadzące legalną działalność w formach dopuszczonych prawem polskim (gospodarczą, rolniczą, statutową, osobistą okazjonalną, nierejestrowaną itd.) i wypełniające wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa związane z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności z wprowadzaniem produktu/usług do obrotu.
 3. W uzasadnionych sytuacjach prawo do posługiwania się Znakiem mogą otrzymać osoby lub podmioty spoza obszaru, jeżeli swoją działalność związaną z ze zgłaszanym produktem/usługą/wydarzeniem prowadzą na obszarze Regionu i wykażą spełnienie pozostałych kryteriów.
 4. Do Znaku można zgłosić jedynie produkt wytwarzany w Regionie lub usługę/wydarzenie realizowaną w Regionie.
 5. Wnioski o przyznanie Znaku składane są w formie elektronicznej poprzez dedykowany link.  Załączniki do wniosku można przesłać w formie elektronicznej na adres justynatracichleb@lgdodra.pl lub we wniosku wskazać link do lokalizacji w chmurze (np. dysk Google itp.).UWAGA: obowiązkowo należy przesłać zdjęcia zgłaszanych produktów/usług/wydarzenia/miejsca. Można też podać bezpośredni link do strony www, gdzie dostępne są odpowiednie wizualizacje.
 6. Dedykowany link do składania wniosków.
 7. Wnioski należy składać w terminie do 01 marca 2024r.
 8. Wnioski oceniane są przez Kapitułę Znaku, która podejmuje decyzję dot. przyznania Znaku lub wydania rekomendacji dla Kandydata do Znaku zgodnie z zapisami Regulaminu.
 9. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się Regulaminem Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”.
 10. Biuro LGD świadczy pomoc i doradztwo związane z ubieganiem się o przyznanie Znaku. Wszelkie pytania należy kierować pod numerem tel. 509 347 189, e-mail certyfikacja@lgdodra.pl
 11. Regulamin Znaku Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca wraz z załącznikami dostępny jest na podstronie “Zasady Certyfikacji”.
 12. Na edycję 2024 r ustanawia się opłaty licencyjne identyczne jak w edycji 2022 zgodnie z załączoną tabelą – opłaty licencyjne znaku Kraina Łęgów Odrzańskich Poleca edycja 2022.

 


Print Friendly, PDF & Email