Regulamin Konkursu najciekawsza pamiątka Krainy Łęgów Odrzańskich [pdf]