Warsztaty edukacyjno- artystyczne o tematyce ekologicznej wprowadzające młodego odbiorcę w świat lokalnego rękodzieła

Elementami projektu są cykl warsztatów oraz wystawa podsumowująca pracę rękodzielników z lokalną społecznością. Projekt w swojej idei zakłada autorskie i innowacyjne podejście do działań warsztatowych oraz budowania wspólnego efektu – wystawy. Moda rozumiana jest tu, jako wytwór elementów ubioru, biżuterii oraz kreowania trendów, dobrych praktyk, kształtowania kreatywnej i twórczej postawy. Projekt ma charakter interdyscyplinarny łączy w sobie różne techniki, narzędzia wypowiedzi twórczej. Ma wpływać zarówno na wizualną sferę uczestników warsztatów i odbiorców wystawy, jak i dźwiękową.

Motywem przewodnim projektu jest natura, a uczestnicy warsztatów stworzą i zaprojektują elementy ubioru, które następnie ozdobią 5 manekinów krawieckich

Zajęcia edukacyjne podzielone są na 5 sekcji:

Inspiracje naturą

Modne inspiracje”

– warsztaty z aktywnego słuchania przyrody, wytwarzania i rejestrowania dźwięków, stworzenie ścieżki dźwiękowej, która zostanie zaprezentowana podczas wernisażu, poszukiwanie inspiracji w naturze np. Wyznania manekina:

– warsztaty z wykorzystaniem papieru czerpanego i elementów natury, tworzenie elementów autorskiego ubioru

Moda na przetwarzanie” – tworzenie elementów autorskiego ubioru

– warsztaty krawieckie w oparciu o ideę recyklingu i upcyklingu

– warsztaty kreatywne w oparciu o ideę recyklingu z wykorzystaniem włóczki

Modne połączenia” – tworzenie elementów autorskiego ubioru

– warsztaty z wykorzystaniem techniki patchworku

– warsztaty w oparciu o technikę makramy

Modna biżuteria”

– warsztaty ceramiczne, stworzenie autorskiej biżuterii

– warsztaty wykorzystujące elementy drewna

Ślad w modzie” – tworzenie elementów autorskiego ubioru 

– warsztaty wykorzystujące techniki grafiki warsztatowej (linoryt i druk strukturalny), stworzenie elementów autorskiego ubioru

– warsztaty w oparciu o techniki barwienia materiałów

Cele projektu – przybliżenie dzieciom i młodzieży różnych technik rękodzielniczych oraz praktycznego ich wykorzystania – rozwój kreatywnego myślenia, wyobraźni oraz indywidualnego spojrzenia na rękodzieło i sztukę, pobudzenie abstrakcyjnego myślenia – wychodzenie poza ramy, innowacyjne podejście do działań warsztatowych – zaproszenie rękodzielników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, nadanie rzemiosłu edukacyjnego i twórczego, a nie odtwórczego wymiaru – inspirowanie się naturą w działaniach artystycznych dla dzieci i młodzieży – aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży – integracja lokalna, praca nad wspólnym celem – wykorzystanie lokalnych i naturalnych zasobów w działaniach edukacyjno – artystycznych – tworzenie warsztatów w oparciu o poszanowanie środowiska wykorzystując techniki powtórnego przetwarzania.

Efekt – wystawa, której elementami będą zdjęcia (plansze) prezentujące przebieg warsztatów i wprowadzające odbiorców w proces tworzenia poszczególnych elementów ubioru. Na wystawie pojawi się 5 manekinów z autorską kolekcją prezentowanych jako instalacja artystyczna. Ideą projektu jest połączenie prac uczestników w całości, a nie „ubieranie” przez jedeną grupę warsztatową jednego manekina. Ważne jest pokazanie autorskiej kolekcji, jako efekt współdziałania lokalnej społeczności. Prezentacji będzie towarzyszyć autorski utwór muzyczny.

Print Friendly, PDF & Email