Kapituła Znaku “KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”

Agnieszka Kogutek

Pochodzi z Wrocławia, ale od kilku lat mieszka w Środzie Śląskiej, gdzie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym między innymi w ramach Koła Gospodyń Średzkich,  Forum Sołtysów Powiatu Średzkiego czy Klubu Sportowego Skarby Środa Śląska. Z wykształcenia i pasji jest matematykiem, hobbystycznie animatorem sportu (jest licencjonowanym trenerem UEFA Grassroots C oraz licencjonowanym Sędzią Piłki Nożnej), a zawodowo menadżerem w międzynarodowej firmie. Interesuje się zdrowym stylem życia, ekologiczną żywnością i z wielką pasją piecze chleby oraz gotuje – głównie potrawy wegetariańskie. Lubi żyć zgodnie z rytmem natury, jeść produkty sezonowe, przyglądać się cykliczności przyrody. Jest administratorem lokalnej średzkiej grupy facebookowej Wirtualny Ryneczek – Środa Śląska i okolice. “Wirtualny Ryneczek” to ogólnopolski projekt, który ma na celu pogłębić naszą świadomość o wartości lokalnych producentów i ułatwić konsumentom dotrzeć do dobrych produktów. Obecnie grupa zrzesza ponad 2500 osób!


Joanna Krasowska (Bramy Kultury)

Menadżerka kultury; doradczyni w zakresie kreatywnego zarządzania biblioteką publiczną oraz w Sieci Doradców Lokalnych FRSO; inicjatorka i koordynatorka projektów kulturalnych; trenerka – absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP; fundraiserka – absolwentka Szkoły Fundraisingu FAOO. Od lat związana z kulturą. W swojej zawodowej karierze zarządzała ośrodkiem kultury. Była wieloletnią dyrektorką wołowskiej książnicy. Biblioteki to jej pasja, dlatego też kreuje je jako otwarte miejsca do spotkań przy K-kulturze A-animacji W-wiedzy I-integracji E- edukacji oraz inicjatorów i liderów lokalnych partnerstw. W roku 2014 z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a kilka lat później została stypendystką MKDNiS w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.


Jarosław Paczkowski

Trójsektorowiec z uwagi na przebieg kariery zawodowej, która zahaczała o każdy sektor: społeczny, publiczny i biznes. Obecnie Prezes Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich – w stowarzyszeniu reprezentuje biznes turystyczny – prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Meander. Stara się, żeby  podejmowane decyzje prowadziły do rozwoju produktów i usług w kierunku budowy marki Krainy Łęgów Odrzańskich i Szlaku Odry. Uważa, że tylko wzajemne sieci ścisłych powiązań mogą zbudować silną markę obszaru, żeby móc rywalizować o klienta. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrona Środowiska. Dzięki ukończeniu interdyscyplinarnych studiów doskonale rozumie wartości, jakie mają lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe w tworzeniu odpowiedzialnego biznesu.


Rafał Plezia

Lider i współtwórca Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, wieloletni prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, obecnie Wójt Gminy Legnickie Pole. Od zawsze społecznik, animator, ekolog, lider. Autor wielu projektów i inicjatyw z zakresu rozwoju regionu, budowania partnerstwa, turystyki, produktu lokalnego i ochrony przyrody. Budował od podstaw „Szlak Odry”, wdrażał w KŁO ekomuzea, questy czy geocaching.  Zainicjował także współpracę w ramach Odrzańskiego Klubu Biznesu. W swoich działaniach stara się w praktyce wdrażać to, co nazywamy zrównoważonym rozwojem i oddolnym, partnerskim podejściem.


Andrzej Ruszlewicz

Przyrodnik, fotografik i samorządowiec urodzony w Ścinawie, absolwent Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu Przyrodniczego (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu. Współautor wielu publikacji, opracowań i projektów dotyczących przyrody, ekorozwoju, środowiska, współpracy między sektorem publicznym i społecznym. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami. Realizował między innymi projekty mające na celu rozwój lokalny na bazie zasobów przyrodniczych, np.: miody przemkowskie, w tym Święto Miodu i Wina w Przemkowie (ochrona cietrzewia), wykaszanie trzciny jako pokrycie na dachy na Przemkowskim Bagnie (ochrona ptaków wodno-błotnych), kury zielononóżki w Dolinie Baryczy, współpraca przy produktach lokalnych w Dolinie Baryczy, marka lokalna Doliny Machakhela w Gruzji (otoczenie Parku Narodowego Machakhela w Adżarii).


Justyna Tracichleb

Człowiek Łęgów. Niemal od początku związana z Lokalną Grupą Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – początkowo jako członek Rady LGD, później i do dziś (choć dziś już tylko „częściowo”) jako pracownik biura. W swoim życiu była i urzędnikiem i pozarządową animatorką. Od zawsze stara się wspierać innych w rozwijaniu swoich skrzydeł i zachęca do patrzenia na świat i siebie z różnych perspektyw. Jej konikiem jest rozwój lokalny i regionalny, promocja, turystyka, przyroda i odkrywanie tego, co wokół nas. Popełniła kilka publikacji, współtworzyła questy. Na stale związana z Fundacją EduSilesia, gdzie zajmuje się edukacją przyrodniczą i regionalną.


Anna Wysocka-Gazda

Społeczniczka (Fundacja Ogrody Edukacyjne)

Od zawsze. Kocha ludzi, zwierzęta i wszystko to, co żyje. I nigdy nie może przejść obojętnie obok nieszczęścia, niedoli czy biedy. Od 1993 roku instruktorka ZHP w stopniu podharcmistrzyni o specjalizacji ekologia i przyrodoznawstwo.
Od 1994 trenerka, tutorka, metodyczka. Edukatorka, promotorka edukacji odwróconej (m.in. domowej i demokratycznej), promotorka wychowania bez przemocy oraz doboru odpowiednich metod wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami zmysłów. Summerhill to Jej świat 🙂
​Fundraiserka, autorka projektów i kampanii społecznych i fundraisingowych, specjalistka ds CSR, współpracy międzysektorowej, marketingu, PR, wolontariatu pracowniczego. Autorka i organizatorka szkoleń z zakresów: efektywnej komunikacji, negocjacji, wystąpień publicznych, SV i DC w relacjach biznesowych, fundraisingu (w tym m.in. CSR i współpracy międzysektorowej), marketingu, brandingu personalnego i PR, zakładania organizacji pozarządowych, zmiany pasji w działalność gospodarczą.
Pilotka wycieczek, organizatorka wypoczynku dzieci i młodzieży, promotorka i organizatorka turystyki (w tym kwalifikowanej), organizatorka imprez (w tym masowych). Hodowczyni kotów i psów rasowych, promotorka zooterapii (w szczególności felinoterapii), behawiorystka, edukatorka w zakresie pozytywnego wpływu zwierząt na rozwój dzieci i ich bezpiecznego współistnienia. Promotorka ekologii w kontekście zwierząt w mieście. Ogrodniczka (Technikum Ogrodnicze), promotorka zieleni i ekosystemów w mieście. W organizacjach pozarządowych działa od 1990 roku.


Jacek Zygmunt

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem nowych i tradycyjnych mediów oraz tzw. architekturą informacji. Jest twórcą i autorem paruset logotypów, “brandów” oraz systemów identyfikacji wizualnej dla firm, instytucji oraz osób fizycznych. Swoją pracą zawodową obejmuje praktycznie każdy obszar z zakresu projektowania i przetwarzania działań wizualnych. Miał i ma przyjemność współpracować z czołowymi polskim instytucjami kultury oraz największymi miastami w Polsce. Prywatnie wspiera inicjatywy edukacyjne z obszaru ekologii, ratowania zabytków, nowych technologii oraz działań na rzecz sztuki – szczególnie dzieci i młodzieży. W roku 2021 otrzymał prestiżowy tytuł “Anioła Kościoła Pokoju w Świdnicy” za pracę na rzecz upowszechniania wiedzy i ratowania obiektu UNESCO w Świdnicy.

 

Print Friendly, PDF & Email